به نام خدا

بازگشتنمودار تحليلي (۱۴۲ نوشته)

۱. نمودار شناسنامه تهذيبي طلبهسرفصل‌هاي اصلي اين‌ها هستند: شركت در كارگاه آموزشي، التزام عملي و رفتاري، (واي چقدر زياد است، هشت تا را مي‌پرم)، مهارت‌هاي اخلاقي، مهارت‌هاي عبادي، مهارت‌هاي ادعيه و زيارات. اين نمودار را از روي فرم‌هاي توليدي خلاصه و جمع‌بندي كردم.
۲۲۳ دانلود
۲. نمودار معرفي هوش مصنوعي و آسيب‌هاي آنسه سرشاخه اصلي دارد: كاربرد واژه هوشمند، هوش ماشيني و نگراني‌ها. ابتدا بررسي شده مواردي كه ما با واژه هوش در غير انسان مواجه مي‌شويم؛ از روزي كه ساعت‌هاي هوشمند و تلويزيون‌هاي هوشمند و خانه‌هاي هوشمند وارد دايره لغات ما شدند، تا هوش مبتني بر آگاهي، هوش ضدآگاهي و هوش خلاقانه. سپس هوش ماشيني تحليل شده است. در سرشاخه آخر سه نگراني كه درباره آينده هوش مصنوعي وجود دارد بيان شده است: برتري نسبت به انسان، ناتواني نسبت به انسان و برابري با انسان.
۲۳۴ دانلود
۳. نمودار فرآيند تقطيع و نمايه‌سازيفلوچارتي است كه ناظر به نقش‌هاي سامانه هم هست: مدير، داده‌بان، پژوهشگر، بازبين، ناظر، عضو هيئت علمي. داده‌بان همان مسئول ديتابيس است كه اطلاعات را جمع كرده و وارد پايگاه داده مي‌كند و به پژوهشگران نيز تخصيص مي‌دهد. تمام روند تقطيع بر اساس مشاركت اين نقش‌ها ترسيم شده است.
۲۶۱ دانلود
۴. نمودار مكانيزم افزايش فاصله طبقاتي و آثار آنيك چرخه را نمايش مي‌دهد، چرخه‌اي كه به صورت دائم‌التزايد فاصله طبقاتي را افزايش مي‌دهد: فاصله طبقاتي > تجليل دارا و تحقير ندار > افزايش بُخل و حِرص > كاهش امنيت اجتماعي > كنترل‌هاي امنيتي و فرهنگي > افزايش اقتدار پليس و فرهنگ مدارا > افزايش استبداد > كاهش شفافيت > افزايش رانت > افزايش فاصله طبقاتي.
۲۵۱ دانلود
۵. نمودار رشته‌هاي تخصصي حوزه‌هاي دانشي علوم اسلاميسه دسته اصلي رشته‌هاي تخصّصي حوزه اين‌ها هستند: علوم اسلامي، فقه و اصول، فقه، حقوق و قضاي اسلامي. از همه مفصل‌تر دسته اول است كه ده زيرشاخه دارد؛ قرآن، حديث، كلام، فلسفه، زبان، اخلاق، تاريخ، تبليغ، فرهنگ و حكمت عملي شامل: اقتصاد، اجتماع، سياست، روانشناسي، مديريت.
۲۶۲ دانلود
۶. نمودار برنامه درسي ملّي جمهوري اسلامي ايراناين سند سال ۱۳۹۱ به تصويب رسيده است و مبناي برنامه‌ريزي‌هاي آموزش و پرورش. تمام سرفصل‌هاي آن به تفكيك در يك نمودار تحزيه و تحليل شده است، به نحوي كه درك آن ساده‌تر شود.
۱۴۳ دانلود
۷. نمودار اقتصاد توحيديكتاب را كه خلاصه كردم، عناوين اصلي تقريباً چنين بود: قانون تراكم و تخريب قدرت، نظام سلطه، زمينه تمركز و تكاثر، ابزارهاي تمركز و تكاثر، مبارزه با زور، مبارزه اسلام، محدوديت‌هاي مالكيت، مالكيت و توحيد، مالكيت و بعثت دائمي، مالكيت و امامت، مالكيت و عدالت، جامعه كمال مطلوب اسلامي.
۱۷۸ دانلود
۸. نمودار احصاي شكيات نمازشك در نماز دو حال دارد؛ حين نماز باشد و يا پس از نماز. هر كدام هم اقسام و حالت‌هايي دارد و هر حالت يك حكم اختصاصي. همه در يك نمودار جمع شده است.
۱۸۹ دانلود
۹. نمودار پاسخ به پرسش: چطور درآمد كسب كنم؟يك درخت تصميم است كه البته به صورت چارت طراحي شده است و با اين عنوان آغاز مي‌شود: «مي‌خواهم درآمد كسب كنم». دو سرفصل اصلي دارد: «تخصّص دارم» و «تخصّص ندارم». براي هر كدام زيرشاخه‌هاي متعدّدي ترسيم شده كه بيشتر به صورت مثبت و منفي است و در نهايتِ هر شاخه پيشنهادي مطرح شده.
۲۱۱ دانلود
۱۰. نمودار منشور برادرينامه حضرت امام راحل (ره) به آقاي محمدعلي انصاري است در سال ۱۳۶۷ كه درباره وحدت گروه‌هاي سياسي نگارش يافته. تمام متن نامه ايشان را به صورت نموداري طبقه‌بندي كردم، ذيل اين عناوين: مقدمه، اختلاف، عدم اطلاع، اطلاع، اجتهاد، ولي‌فقيه، حريم، جناح‌ها، توصيه، وحدت و در نهايت هم دعا.
۱۸۱ دانلود
۱۱. نمودار ويژگي‌هاي آخرالزمانويژگي‌هاي آخرالزمان آن‌طور كه در حديث نبوي (ص) وارد شده است در يك نمودار جمع گرديده. عناوين همه به فارسي برگردانده شده‌اند.
۲۰۶ دانلود
۱۲. نمودار پرسش‌هاي شناختخداشناسي، خودشناسي، امام‌شناسي و احكام‌شناسي؛ به ترتيب پرسش‌ها و مسأله‌هايي‌ست كه شناخت انسان را شكل مي‌دهد. براي يافتن باورهاي يك فرد پنج سؤال در هر بخش طرح شده است.
۱۳۸ دانلود
۱۳. نمودار ذكر حوادث آخر الزمان در خطبة النبيّ (ص)سرشاخه‌هاي اصلي نمودار چنين است: زمان، راوي، موقعيت و كلام. عين متن روايت است، متن حديث، روات هشت نفر هستند كه نام‌هايشان در شاخه راوي ذكر شده، همان‌طور كه در صدر روايت آمده. موقعيت مربوط به شرايطي است كه رواي بيان كرده، توصيفي از فضاي صدور، در نهايت هم متن اصلي است، آن‌چه حضرت (ص) بيان فرموده‌اند، از اول تا آخر، كلمه به كلمه. ترجمه هر قسمت نيز در مقابل آن نمايش داده شده.
۱۷۶ دانلود
۱۴. ويرايش دوم نمودار اقدامات جمعيتحمايت‌هاي فرهنگي و آموزشي، حمايت‌هاي اقتصادي، حمايت‌هاي قانوني، قضايي و اجرايي، حمايت‌هاي مردمي. اين چهار عنوان سرشاخه‌هاي نموداري هستند كه به هدف حمايت از خانواده نظم يافته است، اقداماتي كه به عنوان پيشنهاد ارائه شده است. هر سرشاخه مشتمل بر انواع حمايت‌هايي است كه در آن گستره مي‌گنجند.
۱۷۳ دانلود
۱۵. نمودار اقدامات پيشنهادي در موضوع جمعيتدوازده اقدام اصلي استخراج شده است از ميان هزاران داده‌اي كه در اختيار بوده، اين‌ها: ايجاد ارتباط بين كنشگران اجتماعي، اشتغال‌زايي و توسعه كسب و كار، ارتقاي آگاهي از طريق آموزش هدفمند، ساماندهي تبليغات اسلامي، حمايت‌هاي اقتصادي، ترويج فعاليت‌هاي خيريه، تشكيل و ارتقاي سازمان‌هاي مناسب، فرهنگ‌سازي و اصلاح باورها، هدايت فضاي مجازي، اصلاح و ترميم قوانين مرتبط، گسترش مراكز مشاوره و ترويج استفاده از آن‌ها، فعال‌سازي ظرفيت نخبگان.
۳۷۵ دانلود
۱۶. نمودار احصاي قالب‌هاي متنوّع ارائه محتوافهرستي از انواع قالب‌هايي كه مي‌شود محتواي فرهنگي را در ضمن آن‌ها توزيع كرد جمع‌آوري شده است و سرشاخه‌ها اين‌ها هستند:‌ شفاهي، كتبي، رقومي، تجسّمي، حضوري.
۱۸۲ دانلود
۱۷. نمودار مراحل ساخت طبقه سوّم ساختماننخستين مرحله «گرفتن پروانه ساخت» است. سپس به ترتيب كارهايي مانند: نصب ستون حامل، اتصال تيرآهن‌ها، چيدن ديوارهاي اصلي ذكر شده‌اند، تا مي‌رسد به آخرين گام، يعني: گرفتن پايان كار. تمام مراحلي كه براي ساخت يك طبقه جديد روي ساختمان قبلي نياز است فهرست شده‌اند، با جزئيات هر مرحله در يك نمودار.
۱۸۰ دانلود
۱۸. نمودار ارتباطات بيروني مؤسسههر مؤسسه مرتبط با نهادهايي است كه محيط فعاليت آن را تشكيل مي‌دهند و بر فعاليت‌هاي مؤسسه تأثير مي‌گذارند. اين تأثيرات بايد در برنامه‌ريزي‌ها ملاحظه شود. از اين رو در مسير تأسيس يك مؤسسه تبليغي اين نمودار ترسيم شده است.
۹۶ دانلود
۱۹. نمودار طرح مؤسسهسرفصل‌هاي اصلي نمودار: قلمرو فعاليت، هدف اصلي، بخش‌هاي مؤسسه، گام‌ها.
۲۱۴ دانلود
۲۰. نمودار تربيت؛ الزام يا اختيار؟الگوي اول در تربيت، سپس الگوي دوم در تربيت و بعد هم راه‌هاي جمع بين دو الگو ترسيم شده است، به صورت نمودار. بخش آخر هم ارزيابي و قضاوت است. نمودار حاضر پر است از اشكال و جواب، تا رسيدن به راهكار.
۱۵۳ دانلود
۲۱. دياگرام بانك اطلاعات سامانه تهذيب و تربيتده جدول براي بانك اطلاعات سامانه تهذيب پيش‌بيني شده كه با عنوان فيلدها و رابطه آن‌ها با هم در يك نمودار ترسيم گشته است.
۹۴ دانلود
۲۲. نمودار الأمراض النفسانيه در جامع السعاداتهشت عنوان اصلي دارد: سه نوع قواي انساني، انحراف هر كدام از اين سه قوه، مرض‌هاي هر قوه، افراط در هر قوه، تفريط در هر قوه، نقص در هر قوه، انواع رذيلت‌ها، اسباب انحراف اخلاقي. منبع آن جامع السعادات محمدمهدي نراقي است.
۱۸۸ دانلود
۲۳. نمودار زيّ طلبگيفهرست يك كتاب است با همين عنوان كه شش سرفصل دارد: مقدمه، ظاهر و باطن، نماي كلان حوزه، تزاحم‌ها، قواعد كلّي، شاخص‌هاي كلّي. كتاب را كه خواندم به صورت نموداري خلاصه كردم.
۱۷۶ دانلود
۲۴. نمودار طبقه‌بندي محتويات فريزرشامل: سبزيجات، گوشتيجات، دسريجات، آماده‌جات و در نهايت موارد متفرقه. در هر دسته، انواع مواد غذايي فريزشده فهرست شده‌اند.
۲۸۹ دانلود
۲۵. نمودار پيشنهاد تركيب ائتلافي دولت سيزدهمفهرست وزراي پيشنهادي براي دولت سيزدهم. افرادي كه در چهار دسته قرار گرفته‌اند و در يك نمودار رنگي.
۱۸۱ دانلود
۲۶. نمودار گردش كار در سامانه آزمايهيك فلوچارت است كه با «شناسايي فعالان فرهنگي» آغاز مي‌شود و به «بايگاني در دبيرخانه» ختم مي‌گردد. تمام مراحلي كه براي فعاليت اصلي سازمان آزمايه در نظر گرفته شده؛ ارائه تجربيات فعالان فرهنگي و جهادي.
۱۶۶ دانلود
۲۷. نمودار گردش اطلاعات در آزمايهيك نمودار dfd است اصطلاحاً؛ نموداري كه روابط بخش‌هاي سامانه يا سازمان را نشان مي‌دهد. پنج كميته، دو دفتر، دبيرخانه و سه بخش ديگر.
۱۳۷ دانلود
۲۸. نمودار برنامه همكاري‌هاي جامع ايران و چينبرنامه همكاري ايران و چين كه سال ۱۳۹۹ به تصويب رسيد و توسط رسانه‌ها اعلام شد، به صورت مفصل در اين نمودار تحليل و دسته‌بندي شده است. ۹ بند دارد و ۳ ضميمه.
۱۸۰ دانلود
۲۹. نمودار طبقه‌بندي فرآورده‌هاي شيربا شير چه محصولاتي توليد مي‌شود و به چه ترتيبي؟ نمودار حاضر تمام مشتقّات شير را در پنج دسته احصا كرده است: مايه پنير، جوشاندن، سانتريفيوژ، خشك كردن، قارچ كفير.
۱۶۹ دانلود
۳۰. نمودار منشور روحانيتعناوين اصلي و سرشاخه‌هاي درختواره چنين است: پايگاه اسلام، مجاهدت روحانيت، دشمني استعمار، خطر تحجّرگرايان، ضرورت حفظ اتحاد، تجزيه روحانيت انقلابي، تبليغ عليه روحانيت انقلابي و نبض جامعه در دست روحانيت. تمام متن منشور در ذيل اين عناوين درج گرديده است.
۹۱۹ دانلود
۳۱. نمودار سياست‌هاي کلّي «سلامت»عنوان اول «سلامت» است، شامل: خدمات سلامت، رويكرد سلامت، عدالت در سلامت، توليت نظام سلامت، سلامت رواني، مراقبت‌هاي سلامت، منابع مالي سلامت، فرهنگ سلامت. عنوان دوم «دارو»: زيرساخت‌ها، ساماندهي تقاضا، سياست‌گذاري. عنوان سوّم «بيمه»: توسعه، پوشش كامل، كاهش سهم مردم، بيمه تكميلي، تعيين بسته خدمات، تقويت بازار رقابتي، تدوين تعرفه، اصلاح نظام پرداخت. عنوان چهارم نيز «طبّ سنّتي»، شامل: محورهاي فعاليت، فرآورده‌هاي دارويي سنّتي، روش‌هاي تشخيص و درمان، تبادل تجربيات با ساير كشورها، نظارت وزارت بهداشت، ارتباط با طبّ نوين، اصلاح سبك زندگي. در نهايت آخرين عنوان «علوم پزشكي» است: نظام آموزش و نظام پژوهش.
۶۵۹ دانلود
۳۲. نمودار مختصري از چالش‌هاي ازدواجمهريه، خواستگاري، عقد، عروسي، گذشته، مانع، دليل، انتخاب، زندگي‌، زمان و انگيزه سرشاخه‌هاي نمودار را تشكيل مي‌دهند.
۶۳۷ دانلود
۳۳. نمودار سند تحوّل قضاييشرح سند چنين است: مشتمل بر يك ديباچه، يك مقدمه و چهار فصل به تصويب رئيس قوّه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
۹۶۴ دانلود
۳۴. نمودار سناريوي هميار ازدواجيك فلوچارت است كه دو ورودي «تازه مزدوج» و «ازدواج زيرپنج‌سال» دارد و خروجي آن «هدايت تماس‌گيرنده به نهاد پوشش‌دهنده خدمات» است.
۴۷۶ دانلود
۳۵. نمودار مواسات و همدلي مؤمنانهچهار سرفصل اصلي دارد: مصائب و مشكلات، كاستي‌ها و نواقص، قوّت‌ها و فرصت‌ها، پيشنهادات و راه‌حل‌ها. صدها عنوان و مسأله نيز ذيل اين چهار سرفصل اصلي طبقه‌بندي شده است.
۸۲۸ دانلود
۳۶. نمودار سرفصل‌هاي نمايشگاه خانوادهبا عناوين تابلوهايي آغاز مي‌شود كه ذيل عنوان فلسفه خانواده گرد آمده‌اند، مانند: خانواده بمثابه سلول جامعه، تعريف سلول در يك ارگانيسم زنده، تفاوت سلول با مولكول. كاركرد خانواده، دشمنان خانواده و سرفصل‌هاي موضوعات و مسائل خانواده، روي هم چهار سرشاخه اصلي را تشكيل مي‌دهند.
۸۶۴ دانلود
۳۷. نمودارهاي نشريه مباحثات - تابستان 1398نمودار اول به ويژگي‌هاي روشنفكر در جامعه ايران اختصاص دارد. نمودار بعدي روشنفكري ديني، سپس تعريف روشنفكري، جريان‌شناسي نظام‌هاي فكري، سير نهضت تحوّلات شيعي، نوانديشي ديني و بازانديشي دستگاه فقاهت.
۴۹۹ دانلود
۳۸. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - قواي پنجگانه جمهوري اسلامي ايرانپنج قوّه‌اي كه طرح شده اين‌ها هستند: قوّه رهبري، قوّه اجرايي، قواي تقنيني، قواي امنيتي و قوّه قضايي. هركدام نيز واجد زيرشاخه‌ها و نهادهايي هستند.
۴۴۱ دانلود
۳۹. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - تغيير ساختارها، قوانين و برنامه‌هاخلاصه عناوين اين است: ارزش‌ها كه تغيير كند، ابزارهاي تحقق آن ارزش‌ها بايد عوض شود. تغيير ساختارها اگر با نگاهي كلان آغاز نشود، عناصر نظام را ناهماهنگ مي‌كند. تنها راه هماهنگي نظام كلان‌نگري در طراحي ساختارهاست. به همين منظور هشت دسته نهاد كلان نظام جمهوري اسلامي در اين نمودار ترسيم شده است.
۳۷۵ دانلود
۴۰. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - شيوه‌هاي مطالبه اجتماعيمطالبات اجتماعي بر دو گونه است؛ مطالبه نرم و مطالبه سخت. شيوه نرم در مطالبات اجتماعي يا همراستا با ارزش‌هاي حاكميت است كه بايد قدر دانست و به آن احترام گذاشت و يا غير همراستا با آن.
۴۳۷ دانلود
۴۱. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - رسانه‌هاي ارتباط جمعيشرح نمودار با اين عنوان آغاز مي‌شود: مردم از طريق رسانه‌ها اطلاعات درباره گروه‌هاي مرجع كسب مي‌كنند. با اين عنوان هم پايان مي‌يابد: پس صاحبان رسانه مي‌توانند ارزش‌ها را دگرگون كنند.
۴۸۷ دانلود
۴۲. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - گروه‌هاي مرجعموفقيت سياسي، موفقيت فرهنگي و موفقيت اقتصادي سه ركني هستند كه گروه‌هاي مرجع را مورد توجه مردم قرار مي‌دهند. در اين نمودار موفقيت فرهنگي به سه بخش: علمي، هنري و ورزشي تقسيم شده است.
۴۱۹ دانلود
۴۳. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - روند و گام‌هاي تحوّلتغيير ارزش‌هاي اجتماعي به دست الگوهاي اجتماعي يعني همان گروه‌هاي مرجع، ايجاد نياز در مردم و تبديل آن به خواست عمومي با محوريّت خبرنگاران، تبديل ساختارها و قوانين و برنامه‌ها متناسب با ارزش‌ها. اين سه دسته فعاليت با سه عنوان خلاصه شده‌اند: ارزش‌آفريني، مطالبه اجتماعي، اصلاح قوانين.
۴۵۸ دانلود
۴۴. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - اركان و عناصر اصليتحوّل اجتماعي به همّت سه دسته نهاد اجتماعي رخ مي‌دهد، بر سه محور استوار است و در سه بُعد محقق خواهد شد. الگوهاي اجتماعي يا گروه‌هاي مرجع تحوّل را استارت خواهند زد و آغاز خواهند كرد. همه اين موارد در اين نمودار نمايش داده شده.
۴۴۰ دانلود
۴۵. نمودار تحوّل اجتماعي - مفهوم تحوّلحركت از وضع موجود آغاز مي‌شود. براي انتقال يك ملّت از وضعيتي كه امروز دارند به وضعيتي آرماني و مطلوب نياز به برنامه داريم. كاهش آسيب‌ها، افزايش كارآمدي، ارتقاء آرامش و امنيّت، همه بايد بر اساس مدل و الگوي تحوّل رقم بخورد. اين نمودار همين مفهوم را نشان مي‌دهد.
۴۴۴ دانلود
۴۶. نمودارهاي نشريه مباحثات - بهار 1398ويژگي‌هاي روحانيت، ملاحظه و توجه به شرايط، آثار همكاري با مردم و مشاركت در امور اجتماعي از نگاه حجّةالاسلام باقرزاده اولين نمودار اين مجموعه است. سپس همين نكات از نگاه حجج اسلام صالحي، نظري منفرد، مهاجرنيا، صادق‌نيا، عبداللهيان و جوان آراسته به صورت نمودار ترسيم شده است.
۷۰۹ دانلود
۴۷. نمودار گونه‌شناسي مساجد كشورمساجد همه مانند هم نيستند، انواع و اقسامي دارند. براي طبقه‌بندي آن‌ها ابتدا به عناوين و موضوعاتي نياز داريم كه مبناي تقسيم باشند. در اين نمودار،‌ مساجد بر اساس مذهب، بنا، منطقه، هيئت امنا، خادم، امام جماعت، اصالت و نمازگزار طبقه‌بندي مي‌شوند.
۴۷۰ دانلود
۴۸. فلوچارت روند تأمين معيشت امام جماعت مسجدنمودار با اين پرسش آغاز مي‌شود: آيا مسجد امام جماعت دارد؟ سپس به اسكان امام جماعت، بيمه درماني و بازنشستگي، تبليغ، شهريه و اشتغال او در خارج از محيط مسجد مي‌پردازد. در نهايت شيوه‌اي را براي تأمين نيازمندي‌هاي امام جماعت مسجد پيشنهاد مي‌كند.
۸۱۳ دانلود
۴۹. اسامي مفسران شيعه بر اساس قرن حياتاز قرن نخست هجري قمري تا امروز، قرن پانزدهم، فهرست اسامي مفسّرين برجسته شيعه ذكر شده است، به صورت طبقه‌بندي.
۴۸۲ دانلود
۵۰. اسامي متكلمان شيعه بر اساس قرن حياتاز قرن دوم هجري تا قرن پانزدهم، معاصر يعني، متكلّمان معروف و مشهور شيعه فهرست شده‌اند، در قالب يك نمودار. منبع آن ويكي‌شيعه است.
۴۸۵ دانلود
۵۱. اسامي مراجع تقليد شيعه بر اساس قرن حياتمراجع شيعه را به دو گروه «ايران» و «عراق» تقسيم كردم كه در جايي به «لبنان»‌ هم مي‌رسد. دوره‌هاي مرجعيّت نيز در ۹ قسمت گرد آمده است: قبل از صاحب جواهر، تا شيخ انصاري، تا ميرزاي شيرازي، تا صاحب عروه، تا اصفهاني، تا بروجردي، تا اراكي، بعد از اراكي و آخرين دسته نيز مراجع تقليد زنده است.
۴۹۷ دانلود
۵۲. اسامي كتب فقهي شيعه بر اساس قرن نگارشاز قرن دوم هجري تا قرن پانزدهم، معاصر يعني، كتب اصلي و معروف و مشهور فقهاي شيعه فهرست شده‌اند، در قالب يك نمودار.
۵۴۲ دانلود
۵۳. اسامي فقهاي شيعه بر اساس قرن حياتنمودار با سرشاخه‌هايي تنظيم شده كه از قرن دوم آغاز و به قرن پانزدهم ختم مي‌شود. در هر سرشاخه اسامي فقهاي بزرگ و سرشناسي آمده كه در همان قرن مي‌زيسته‌اند.
۷۱۵ دانلود
۵۴. نمودار فرآيند هدايت اردوهاي راهيان نورشش گام تعريف شده است كه توالي دارند: شناخت خدا، شناخت امام زمان، شناخت رهبري، ارتباط با رهبري، ارتباط با امام زمان، ارتباط با خدا. الگويي پيشنهادي براي برنامه‌ريزي اردوهاي راهيان نور.
۲۲۳ دانلود
۵۵. نمودار منشور نهضت به سوي بهارمتن با يك خطبه آغاز مي‌شود. سپس مقدمه ذكر شده و به اصول، آرمان‌ها و اهداف مي‌پردازد؛ دوازده مورد. در نهايت نيز يك خاتمه دارد. اين دسته‌بندي‌شده تمام مانيفستي‌ست كه با عنوان منشور، توسط آقايان احمدي‌نژاد و مشايي و بقايي ارائه شده است.
۱۶۹۶ دانلود
۵۶. خلاصه شاخص‌هاي نظام اسلامي بر اساس مطالبات رهبريهشتاد و يك شاخص است كه از فرمايشات مقام معظّم رهبري استخراج شده است، براي ارزيابي پيشرفت نظام. اين شاخص‌ها در هشت محور گرد آمده‌اند؛ سياسي و امنيتي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، قضايي، انتظامي و نظارتي، علم و فن‌آوري، اقتصادي و مالي، انفال و محيط زيست، بهداشت و سلامت. آدرس فيش‌هاي اطلاعاتي‌اي كه از بيانات حضرت آقا استخراج شده با كدهايي رنگي مشخص شده است. يعني در كنار عنوان هر شاخص يك كد عددي و رنگي هست كه در جدولي مستقل همان كد عددي و رنگي در كنار تاريخ‌هايي قرار گرفته است كه مربوط به زمان بيانات حضرت آقا مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان شاخص را به اصل بيانات ارجاع داده و مستند ساخت.
۱۲۲۶ دانلود
۵۷. شاخص‌هاي ارزيابي پيشرفت نظام اسلامي بر اساس مطالبات رهبريهشتاد و يك شاخص است كه از فرمايشات مقام معظّم رهبري استخراج شده است، براي ارزيابي پيشرفت نظام. اين شاخص‌ها در هشت محور گرد آمده‌اند؛ سياسي و امنيتي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، قضايي، انتظامي و نظارتي، علم و فن‌آوري، اقتصادي و مالي، انفال و محيط زيست، بهداشت و سلامت. ذيل هر شاخص دو چيز ذكر شده؛ نخست متن فيش‌هايي كه شاخص از ميان آن‌ها به دست آمده، اگر چند فيش بوده با سه نقطه (...) از هم تفكيك شده‌اند. دوم يك راهنمايي كوتاه و مختصر براي يافتن شيوه استخراج اطلاعات درباره شاخص. آدرس فيش‌هاي اطلاعاتي نيز با كدهايي رنگي مشخص شده است. يعني در كنار عنوان هر شاخص يك كد عددي و رنگي هست كه در جدولي مستقل همان كد عددي و رنگي در كنار تاريخ‌هايي قرار گرفته است كه مربوط به زمان بيانات حضرت آقا مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان شاخص را به اصل بيانات ارجاع داده و مستند ساخت.
۱۶۰۰ دانلود
۵۸. نمودار دستور رهبري به رئيس قوه قضائيهمتن دستوري كه حضرت آقا فرموده‌اند براي آقاي رئيسي در ۹ سرفصل دسته‌بندي شده است. سرفصل‌ها اين‌ها هستند: ضرورت تحوّل، تعيين زمان براي تحوّل، مردمي و انقلابي و ضد فساد بودن، عدم ترديد و درنگ در ريشه‌كني فساد از درون قوّه، گسترش عدل و احياي حقوق و نظارت بر اعمال قانون، عدم ملاحظه اين و آن، استفاده از جوانان، عزّت و شرافت قاضي، همكاري با قواي مجريه و مقننه.
۱۶۱۷ دانلود
۵۹. نمودار مصاحبه‌هاي مباحثات اسفندپنج نمودار ساده از نوع نمودارهاي اسمارت نرم‌افزار Word است. به اين هدف كه بيانگر امّهات مباحث طرح شده از سوي مصاحبه‌شوندگان باشد.
۱۱۸۷ دانلود
۶۰. نمودار مصاحبه‌هاي مباحثات آذرمحورهاي اصلي گفتار شش نفر از اساتيد است كه به صورت نمودار ترسيم شده، براي درج در نشريه. يك بخش جمع‌بندي نيز اضافه شده كه تركيب همه مباحث را با هم دارد.
۱۶۵۸ دانلود
۶۱. نمودار دستگاه‌هاي مرتبط با شاخص‌هاي كلانهشت محور براي استخراج شاخص‌هاي ارزيابي پيشرفت نظام اسلامي ذكر شده است و ذيل هر محور، نام دستگاه‌ها و نهادهايي آمده است كه مرتبط با آن محور پيشرفت هستند. محورها اين‌ها هستند: سياسي و امنيتي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، قضايي، انتظامي و نظارتي، علم و فن‌آوري، اقتصادي و مالي، انفال و محيط زيست، بهداشت و سلامت.
۱۶۴۵ دانلود
۶۲. نمودار تحليلي بيانيه گام دوم انقلاباولين بخش نمودار «سرآغاز» است و پس از آن، به ترتيب اين سه سرفصل بيان شده: انقلاب اسلامي، استفاده از تجربه انقلاب اسلامي، محورهاي پيشبرد انقلاب اسلامي. آخر نمودار نيز با «در پايان» تكميل شده است. به اين شكل، بيانيه مقام معظّم رهبري را تحليل كرده‌ام.
۱۷۷۳ دانلود
۶۳. سناريوي جامع روندهاي سامانه سوژهيك جدول متقاطع است كه ۹ نقش در سامانه را به تمام فعاليت‌هايي متصل مي‌سازد كه فرآيندهاي سامانه سوژه را رقم مي‌زنند. اين فرآيندها با جذب نيروهاي انساني پروژه آغاز مي‌شود و با انتشار محصول و جمع‌آوري بازخوردهاي آن پايان مي‌يابد.
۱۱۰۲ دانلود
۶۴. نسبت ميكروسرويس‌ها با زيرسامانه‌هاي سوژهسامانه سوژه شامل هفت سرويس است كه هر كدام از ميكروسرويس‌هاي ديگري استفاده مي‌كنند. با توجه به اين‌كه بعضي از اين ميكروسرويس‌ها به صورت مشترك در سرويس‌ها استفاده مي‌شوند، اين نمودار ميكروسرويس‌هاي مورد نياز هر كدام از زيرسرويس‌هاي سامانه را نشان مي‌دهد.
۱۲۹۷ دانلود
۶۵. نمودار روابط زيرسامانه‌هاي عمده سوژهاطلاعات و داده‌ها ميان هفت زيرسامانه مبادله مي‌شوند. اين تبادل اطلاعات در نمودار DFD پيوست ديده مي‌شود.
۱۱۷۹ دانلود
۶۶. نمودار روابط زيرسامانه‌هاي سوژهبا «رصد» به «سوژه» مي‌رسد و پس از تحليل سوژه در سامانه «خدمات» يك فيلم يا كليپ رسانه‌اي در سرويس «توليد محصول» به دست مي‌آيد و منتشر مي‌شود. براي مديريت تمام فرآيند هم سرويس «گردش كار» به خدمت گرفته مي‌شود و سرويس «موضوعات» وظيفه طبقه‌بندي سوژه‌ها و محصولات را دارد. ارتباط اين سرويس‌ها با هم در اين نمودار ترسيم شده است.
۱۲۷۹ دانلود
۶۷. نمودار سناريوي ايجاد بانك اطلاعات جديديك صفحه فلوچارت است كه با نرم‌افزار Edraw طراحي شده و توصيفگر مراحل ايجاد يك بانك اطلاعات جديد و سپس فرم‌هاي آن با استفاده از ۱۸ نوع فيلد متفاوت است. فرم‌ها بخش‌ها و مراحلي براي تكميل دارند.
۱۱۱۰ دانلود
۶۸. نمودار سناريوي ايجاد نسخه جديد از سامانهيك فلوچارت است كه روند ايجاد يك نسخه جديد از نرم‌افزار را نمايش مي‌دهد. نرم‌افزاري كه مي‌تواند از ۱۸ سرويس و ۲۹ ميكروسرويس استفاده كند.
۱۱۴۲ دانلود
۶۹. نمودار «فعاليت به كاربر» ابرسامانه راه زندگينمودار يوزكيس يكي از روش‌هاي استاندارد و مرسوم براي نمايش كاربري‌هاي يك نرم‌افزار است، به تفكيك هر نقش در سامانه. اين نمودار نيز شامل چهار نقش است كه وظايف مختلف و اختيارات گوناگون آن‌ها را نشان مي‌دهد.
۱۱۵۶ دانلود
۷۰. مسير راهبري سامانه راه زندگياين يك نمونه كامل نشده است. صرفاً ايده‌اي بوده كه به انتها نرسيده. الگويي براي نمودارهايي كه Navigation در صفحات وب را نشان مي‌دهد.
۱۱۶۳ دانلود
۷۱. نمودار تحليلي حديث لوححديث لوح توسط جابر بن عبدالله انصاري روايت شده است. او اين حديث را از روي لوحي يادداشت‌برداري كرده كه نزد حضرت زهرا (س) بوده. اين حديث به صورت بندبند در يك نمودار ارائه شده.
۱۶۳۹ دانلود
۷۲. نمودار مصاحبه‌هاي مباحثات آبانمحورهاي اصلي گفتار هشت نفر از اساتيد است كه به صورت نمودار ترسيم شده، براي درج در نشريه.
۱۷۶۲ دانلود
۷۳. سلسله‌مراتب در تشكيلات پاپاسينموداري‌ست كه سلسله‌مراتب قدرت-مسئوليت را در نظام پاپاسي نشان مي‌دهد؛ كاتوليسم مسيحي كه مبتني بر اقتدار پاپ است. پاپ در رأس قرار گرفته و به ترتيب: كاردينال، اسقف اعظم، اسقف، كشيش يا واعظ و در نهايت سميناريست و شمّاس. همراه با رنگ لباس‌ها و طرح كلاه‌ها و نمادهايي كه نشان هر منصب هستند.
۱۷۳۹ دانلود
۷۴. تقسيم ثنائي رئوس ثمانيهترتيبي علمي و منطقي ارائه شده است، در قالب يك نمودار، توسط ابن طيّب، كه شيوه دستيابي به رئوس ثمانيه علم را نشان مي‌دهد. روش ثنايي كه به نوعي مفيد انحصار است در منطق صوري.
۱۸۴۲ دانلود
۷۵. مبادي علم نزد يونان باستانيك علم را در شش عنوان معرفي مي‌كند، عناويني كه ما آن‌ها را مبادي علم مي‌ناميم: هدف، سود، پايگاه، عنوان، پديدآورنده و فصول. اين شيوه‌اي بوده كه نقل شده در يونان باستان براي تعريف يك رساله علمي مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
۱۷۴۲ دانلود
۷۶. نمودار رئوس ثمانيههشت عنوان اصلي: تعريف علم، موضوع علم، فايده علم، مؤلف علم، ابواب علم، جايگاه علم، غرض علم و روش‌هاي تعليم علم كه از ديرباز «رئوس ثمانيه» ناميده مي‌شد.
۲۱۹۳ دانلود
۷۷. نمودار معلومات در علوممعلومات هر علم به دو بخش «دروني» و «بيروني» تقسيم شده كه بخش دوم را «فلسفه علم» ناميده‌اند. مهدي هادوي فلسفه علم را در چهار مقوله: تاريخ علم، مبادي علم، روش‌شناسي علم و تعامل علم با ساير علوم محصور كرده است.
۱۷۳۳ دانلود
۷۸. نمودار حوزه انقلابي در نگاه انديشمنداندر ابتدا منابع معرفي شده‌اند، همراه با نام انديشمند و نشانه‌اي براي شناخت هر منبع. مفهوم‌شناسي واژه انقلاب، ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران، تعريف حوزه انقلابي، در كلام بزرگان و وضع موجود حوزه علميه قم، بخش‌هاي اصلي نمودار را تشكيل مي‌دهند. در هر بخش گزاره‌هاي نقل شده از منابع قرار گرفته‌اند.
۱۶۱۰ دانلود
۷۹. تعريف حوزه انقلابيپايبند به ارزش‌هاي انقلابي، هدايتگر سياسي، استكبارستيزي، رشد نيروهاي انقلابي، واسطه امّت و امام، مؤسّس دولت، جامعه و تمدن اسلامي، توانمندكننده علوم انساني و در انديشه جهاني اسلامي. اين‌ها اوصافي است كه براي حوزه انقلابي بيان شده است، از سوي افراد مختلفي كه آرائشان در اين نمودار تجميع شده است. منبع هر كدام از عبارات از طريق نمادهايي كه در انتهاي آن قرار دادم قابل شناسايي‌ست.
۶۲۲ دانلود
۸۰. انقلابي‌گري در حوزه علميه قمدر قالب شش دسته: انقلاب، سياست، پيشرفت، مردم، علوم انساني و آسيب‌هاي در معرض، وضعيت انقلابي‌گري در حوزه علميه توصيف شده است. هر نماد، بيانگر ارتباط عنوان با منبع استخراج اطلاعات است.
۵۵۸ دانلود
۸۱. انقلابي‌گري در كلام بزرگانبيان انقلابي‌گريِ حوزه در نگاه دوازده تن از بزرگان در قالب يك نمودار نمود يافته: حضرت امام (ره)، مقام معظّم رهبري، آيات عظام: مطهري، صافي، جوادي، مهدوي‌كني، يزدي، استادي، مقتدايي، اعرافي، بوشهري و حجةالاسلام واعظي.
۵۷۹ دانلود
۸۲. مفهوم‌شناسي واژه انقلابانقلاب ابتدا از نظر لغوي، سپس تاريخي، علمي و رفتاري معرفي شده است. پس از آن، شاخص‌هاي انقلابي‌گري در بيان رهبري در نمودار آمده و در نهايت، انقلابي بودن بر اساس: ويژگي‌هاي احساسي، كنش فعالانه، پايبندي به انقلاب اسلامي، رويكرد جامع اوصاف انقلابي و توصيف آيت‌الله خامنه‌اي توصيف شده است. آخرين قسمت نمودار چند انگاره در تعريف انقلابي بودن است.
۶۳۸ دانلود
۸۳. نمودار موضوعات و مسائل مسجداركان، كاركردها، اعتبار، هماهنگي، گستره حضور؛ عناوين اصلي نموداري هستند كه نظام مسائل مسجد را گرد آورده است. اين نمودار با ويژگي‌هاي مسجد تراز، وضعيت مساجد فعلي و برنامه انتقال و حركت از وضعيت فعلي به سمت مسجد تراز پايان مي‌يابد.
۱۷۷۵ دانلود
۸۴. نمودار گردش مالي در اقتصاد كلانمشتمل بر شش نمودار است. دو تاي اول به زبان انگليسي‌ست و باقي ترجمه‌شده‌هايي از آن دو به شكل‌هاي مختلف. عنوان نمودار Circulation in Macroeconomics در زبان اصلي بوده است.
۱۷۸۳ دانلود
۸۵. نمودار سند ملّي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايراندر ۹ عنوان و سرفصل اصلي دسته‌بندي شده است: نمادهايي كه در ابتداي سند ثبت شده و بيانگر مؤسّسات دولتي و غيردولتي، ايراني و خارجي مرتبط با سند است، پيشگفتار، مروري بر شاخص‌هاي اقتصادي اجتماعي و جمعيّت‌شناختي ايران، معرفي ساختار آموزشي ايران، ساختار و راهبردهاي كلان ملي برنامه آموزش ۲۰۳۰ در جمهوري اسلامي ايران، اهداف آموزش ۲۰۳۰، عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش ۲۰۳۰، نظام نظارت و ارزيابي برنامه آموزش ۲۰۳۰ و پيوست.
۱۵۳۸ دانلود
۸۶. ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايرانشامل: مبدأ، شعارهاي اساسي، علماي سنّتي، نظريه ولايت فقيه، نيروسازي، رسالت‌مداري، نظام‌سازي و آزادي از حضور قدرت‌هاي جهاني كه به صورت نمودار طراحي شده است.
۶۷۷ دانلود
۸۷. خلاصه نمودار سيستم‌سازي و فلسفه هگلابتدا نظريه عمومي سيستم‌ها طرح شده است و هشت تعريف براي آن آمده است. سپس تاريخچه بحث از سيستم و بحث از سيستم در علوم اجتماعي. در نهايت هم سيستم در فلسفه هگل مورد بحث قرار گرفته؛ آن‌چه كه هدف نهايي از جمع‌آوري اين منابع بوده است.
۷۹۴ دانلود
۸۸. نمودار سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورشابتدا «دستور» توليد سند ذكر شده، شامل فرمايشات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبري و مصوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. سپس عين همان دسته‌بندي كه در متن سند ذكر شده به عنوان سرشاخه‌هاي نمودار استفاده گشته است؛ مقدمه، كلّيّات، بيانيه ارزش‌ها، بيانيه مأموريت، چشم‌انداز، هدف‌هاي كلان، راهبردهاي كلان، هدف‌هاي عملياتي و راهكارها، چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين.
۳۸۱۳ دانلود
۸۹. نمودار مدل‌سازيهفت شاخه اصلي در اين نمودار وجود دارد كه به ترتيب شامل اين موارد مي‌شود: مدل، نظريه مدل، مدل‌سازي، مدل‌سازي علمي، شبيه‌سازي، انواع، روش مدل‌سازي.
۲۵۱۹ دانلود
۹۰. نمودار تاريخ‌نگاري علممشتمل بر: تاريخ‌نگاري، تاريخ علم، جامعه‌شناسي تاريخ علم، تاريخ‌نگاري علم، انقلاب علمي، دانشگاه‌هاي فعّال در زمينه تاريخ علم، نقدهاي متوجه توماس كوهن و در نهايت، تمامي منابع نيز در يك سرشاخه درج شده‌اند.
۲۶۹۱ دانلود
۹۱. نمودار فلسفه شدن و هگلدو بخش اصلي دارد؛ منظور هگل از فلسفه شدن و نقد شهيد مطهري بر فلسفه شدن. در قسمتي ديگر، كليه فيش‌هاي جمع‌آوري شده به عنوان «منابع» درج گرديده‌اند.
۲۷۱۱ دانلود
۹۲. نمودار سيستم‌سازي و فلسفه هگلمشتمل بر چهار عنوان اصلي است: نظريه عمومي سيستم‌ها، تاريخچه بحث از سيستم، بحث از سيستم در علوم اجتماعي، سيستم در فلسفه هگل. در نهايت، منابع نيز در بخش آخر نمودار درج شده است.
۳۹۲۷ دانلود
۹۳. نمودار محتوايي سايت انديشكده بروكينگزچارچوب عناوين و ساختار چينش اطلاعات در سايت انديشكده مزبور فهرست شده و به صورت نمودار تدوين شده است، شامل سه منو براي لينك‌دهي به محتواي سايت،‌ مطالب صفحه اصلي و پيوندها و اطلاعات موجود در انتهاي صفحه.
۱۳۸۳ دانلود
۹۴. نمودار سازماندهي خدمات خيريّهعناوين اصلي: نيازمندان، خيّرين، اطلاع‌رساني، فرهنگ‌سازي. مجموعه فعاليت‌ها و روابطي كه يك نهاد خيريّه با آن روبه‌روست.
۲۰۱۶ دانلود
۹۵. نمودار توالي رويدادهاي دنياي اسلام بر مبناي تاريخ شمسياز سال وفات نبي مكرّم اسلام (ص) آغاز مي‌شود و با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي پايان مي‌يابد. همه تاريخ‌ها به هجري شمسي بازگردانده شده و مشتمل بر مهم‌ترين حوادثي بوده كه در وضعيت امروز ما سهم دارند.
۱۹۲۸ دانلود
۹۶. نمودار دسته‌بندي محتواي سايت مركز فقهيچهار شيوه جديد براي دسته‌بندي محتوا ارائه شده؛ بر اساس موضوع، سازمان، كاركرد و مخاطب.
۱۳۶۰ دانلود
۹۷. نمودار محتوايي سايت مركز فقهيسرفصل‌هاي اصلي اين‌ها هستند: آموزش سطح، آموزش خارج، امور اساتيد و طلاب، آشنايي با مدرسه فقهي، امور پرورشي، معاونت پژوهش، بخش دانش‌آموختگان، فرآيند ثبت‌نام و آزمون‌هاي تستي.
۱۴۰۳ دانلود
۹۸. نمودار گردش كار و فرآيند ايده‌بانمسير بسيار ساده و همواري‌ست كه از «تبليغات براي ارسال ايده» آغاز شده و به «بايگاني مستندات ايده و پروژه» ختم مي‌شود.
۲۱۸۱ دانلود
۹۹. نمودار ديدار رهبري با اعضاي مجمع نمايندگان طلابسرشاخه‌ها شامل: نسبت حوزه با انقلاب، نيازها و هدف مي‌باشد كه به نوعي شايد بتوان گفت: گذشته، حال و آينده را نشان مي‌دهد.
۲۵۹۷ دانلود
۱۰۰. اسرار ازدواج؛ نمودار سرفصل‌هاي درختواره ازدواجاين نمودار هفت سرشاخه دارد: مقدمه، تفاوت‌هاي زن و مرد، تفاوت‌هاي بزرگسال و كودك، نقش‌ها در ازدواج، نيازها در ازدواج، فعاليت‌ها در ازدواج، آسيب‌ها و ناكارآمدي‌هاي فعاليت‌ها در ازدواج.
۲۳۶۳ دانلود
۱۰۱. پيش‌نويس نمودار احكام فقهي مربوط به مسائل جنسيبر فرض اين‌كه هر حكم تكليفي فقهي به يكي از افعال بشر تعلّق مي‌گيرد، بنابراين حواس پنجگانه، همراه با سه قوّه ديگر؛ تناسلي، هاضمه و مخيّله، به نظر رسيده كه مي‌توانند موضوع تكاليف باشند. هر كدام از اين هشت قوّه، بايدها و نبايدهايي دارند كه احتمالاً در فقه بدان‌ها پرداخته شده است. اين نمودار بر اين اساس، چينش يافته.
۱۴۵۶ دانلود
۱۰۲. نمودار حقوق و تكاليف مرد و زنبا توجه به اين‌كه هر «حق» متناسب با يك يا چند «تكليف» است و حق بدون تكليف وجود ندارد، اين نمودار به دو بخش «حقوق» و «تكاليف» تقسيم شده است و عناويني در هر كدام جاي گرفته.
۱۴۲۳ دانلود
۱۰۳. نمودار عوامل طلاقعوامل اصلي طلاق را نشان مي‌دهد؛ عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عاطفي، رفتاري و اخلاقي. نشانه‌هاي رنگي مشخص مي‌نمايند كه كداميك از دسته‌هاي عوامل در ارتباط با مسائل جنسي هستند. در حقيقت هدف اين است كه بفهماند عدم توجه به مسائل جنسي چه ميزان مي‌تواند در رشد طلاق مؤثر باشد.
۱۴۵۲ دانلود
۱۰۴. نمودار نيازمندي‌هاي زوجيننموداري ساده كه بيش از ارائه مطلبي علمي‌، بيانگر نكته‌اي ساده در قالب يك اينفوگرافي‌ست. وجود بُعد امور جنسي را در تمامي سازوكارهاي ازدواج نشان مي‌دهد؛ مسائل اخلاقي، احكام شرعي، بهداشت، وظايف و…
۱۵۶۲ دانلود
۱۰۵. نمودار توصيفي تمدنتمدن تعريف دارد، پيدايش دارد، تغييرات دارد، تكامل دارد، عناصري دارد كه آن تمدن را مي‌سازند و سلول‌هايي. اين‌جا تمدن به صورت «عنوان» نظر شده است، نه معنون. يعني «خود تمدّن» مراد است و نه تمدن الف يا تمدن ب.
۱۳۶۲ دانلود
۱۰۶. نمودار ابعاد حيات بشردسته‌بندي‌هاي اصلي ابعاد حيات بشر: روابط، رفتار، نيازها، مهارت‌ها، دانش‌ها، مراحل، تاريخ، اماكن، كارويژه‌ها.
۱۴۸۱ دانلود
۱۰۷. نمودار مبادي اصول فقه احكام حكومتيشامل: مباحث الفاظ، منابع استنباط، اجتهاد، نظام اصطلاحات و حجيّت. منبع استخراج اين عناوين، دور نخست بحث اصول فقه استاد حسيني الهاشمي (ره)، طرح شده از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ است. عنوان بحث «مبادي اصول فقه احكام حكومتي» مي‌باشد.
۱۴۴۰ دانلود
۱۰۸. گردش كار سامانه پيامكي تربيت به صورت نمودارتعداد ۲۰ بسته پيامكي براي ارسال به صورت خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در نظر گرفته شده است. كاربر پس از دريافت پيامك تبليغاتي با انتخاب گزينه‌هاي پيشنهادي و ارائه اطلاعات مورد نياز، بسته مناسب خودش را دريافت خواهد نمود.
۱۴۱۴ دانلود
۱۰۹. گردش عمليات سامانه پيامكي استخاره به صورت نموداريك فلوچارت است كه براي مديريت يكي از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه طراحي شده است. از ارسال پيامك تبليغاتي دعوتنامه آغاز مي‌شود و در صورت ارسال كد توسط كاربر، او را وارد خدمات دريافت پيامك مي‌نمايد. در نهايت و با اتمام پيامك‌هاي ارسالي متناسب با نياز بيان شده از سوي كاربر، نقد و نظر وي را دريافت كرده و پرونده او را مي‌بندد.
۱۳۱۳ دانلود
۱۱۰. نمودار پيشنهادي كاركردهاي جامعه مدرسينپنج كاركرد اصلي را براي جامعه مدرسين در نظر گرفته است: شناسايي وضعيت، بيان تكليف، موضع‌گيري، ارتباط هماهنگ‌ساز و كاركردهاي انتظامي روحانيت. مهم‌ترين كاركرد جامعه مدرسين را شناسايي وضعيت اجتماعي مي‌داند كه مبناي چهار فعاليت ديگر قرار مي‌گيرد.
۱۴۳۰ دانلود
۱۱۱. نمودار پيشنهادي در تحليل قواي نظاممشتمل بر پنج نمودار است؛ قواي پنجگانه، قواي ششگانه، نهادهاي وظيفه‌گرا، نهادهاي فرهنگي و نهادهاي اقتصادي.
۱۶۳۷ دانلود
۱۱۲. نمودار تحليل وضعيت آزار زنان در فضاي مجازينوع آزار، آغازكننده ارتباط، زمان آزار، شيوه تحميل، وضعيت ارتباط، وضعيت مهاجم، وضعيت قرباني. اين‌ها هفت سرفصلي هستند كه در موضوع‌شناسي مزبور مورد دقت قرار گرفته‌اند.
۱۳۲۳ دانلود
۱۱۳. نمودار محورهاي سبك زندگي اسلامي - ايراني بانوانعناصر ۹ گانه‌اي كه در نمودار مشاهده مي‌كنيد از اين قرارند: رشد، كار، ازدواج، ورزش، مادري، مشاهير، خشونت، ايثارگري، بين‌الملل.
۱۲۳۴ دانلود
۱۱۴. تشريح نموداري قانون تقسيمات كشورييك نمودار ساده كه مبناي تقسيمات كشوري ايران را پله‌پله نمايش داده است. از استان تا دهستان.
۱۴۹۷ دانلود
۱۱۵. نموداري‌شده تمامي منوهاي دسترسي صفحه اصلي سايتتمامي منوها، پيوندها و عناصري كه در صفحه اصلي سايت مذكور ديده مي‌شد در اين نمودار فهرست شده است.
۱۳۰۳ دانلود
۱۱۶. صورت نموداري سيزده جلسه مباني فقه حكومتييك نمودار ستاره‌اي با سيزده سرشاخه كه هر كدام خلاصه يك جلسه را در خود نمايش داده.
۱۴۸۰ دانلود
۱۱۷. نمودار ساختار سازماني مأخوذ از سايت جامعهچارت سازماني منتشره جامعه مدرسين در سايت اينترنتي آن است كه به صورتي ساده‌تر نمايش داده شده.
۱۵۲۶ دانلود
۱۱۸. فهرست نموداري وزارت‌خانه‌هاي جمهوري اسلاميعنوان هفده وزارتخانه كشور فهرست شده است.
۱۴۴۵ دانلود
۱۱۹. صورت نموداري مرامنامه حزب جمهوري اسلاميعيناً مطابق جزوه منتشره حزب، شامل سه فصل: هدف، مرامنامه در ده بند و خط مشي در چهار بند.
۲۲۲۰ دانلود
۱۲۰. نمودار سه رويكرد مبنايي در فقه حكومتيسه رويكردي كه استاد ميرباقري در جلسه هشتم درس خود بيان فرمودند تجميع شده است: احكام ناظر به مسائل مبتلي‌به حكومت، فقه نظامات اجتماعي، سرپرستي جامعه در مسير اقامه توحيد.
۱۴۸۲ دانلود
۱۲۱. تمامي نظريه‌هاي موجود پيرامون فقه حكومتي در يك نمودارنظريات و گفته‌هاي ۳۳ تن از علما و فضلا تجميع شده است، در يك نموداري كه با نرم‌افزار Xmind طراحي شده، به شيوه ستاره‌اي.
۱۵۴۷ دانلود
۱۲۲. صورت نموداري ارجاعات مورد نياز براي تدوين مقاله فقه ادارهپنج دسته ارجاع (رفرنس) مورد نياز براي مقاله فهرست شده‌اند؛ تعاريف رايج اداره و فقه، نظرات بيان شده درباره تركيب فقه و اداره، انتظارات از فقه اداره و مباني فقه اداره.
۱۴۶۴ دانلود
۱۲۳. نمودار فعاليت به نقش (Use case) سامانه بودجه‌بانيكي از مراحل توليد پروژه به روش RUP توليد همين نمودار انتساب فعاليت به نقش است. تمامي فعاليت‌هاي (Actions) عمده نرم‌افزار فهرست شده و به سه نقش پيش‌بيني شده در سامانه متصل گشته‌اند. البته اين نمودار حاوي اتصال فعاليت‌ها به چهار بانك اطلاعاتي سامانه نيز هست كه فراتر از روندهاي معمول مي‌باشد.
۱۴۵۹ دانلود
۱۲۴. تعريف سامانه بودجه‌بان در قالب يك نمودارمشخصه‌هاي اصلي نرم‌افزار در چهار عنوان بيان شده است: آغاز و پايان، رول‌ها و نقش‌ها، بانك‌ها، ويژگي‌ها.
۱۵۸۵ دانلود
۱۲۵. تحليل نموداري نيازهاي كارفرما در پروژه بودجه‌بانخواسته‌هاي كارفرما در چند سرفصل اصلي خلاصه شده است: خدمات مورد نظر، بانك‌هاي اطلاعات و نظارت.
۱۵۲۸ دانلود
۱۲۶. صورت نموداري مرامنامه حزب برادرانشامل شعار حزب: استقلال ايران در ظل لواي مذهب جعفري و دوازده بند مرامنامه حزب.
۲۰۶۰ دانلود
۱۲۷. نمودار محورهاي فرمايشات رهبري در ديدار با نخبگان حوزويسرشاخه‌هاي نمودار چنين است: اصل و اساس بودن معنويت در حوزه، نياز حوزه به برنامه‌ريزي، مبتني بودن هويّت حقيقي حوزه علميه بر علم، ضرورت طبقه‌بندي علوم حوزوي، عدم مانعيت رواج ساير علوم در حوزه براي رشد فقه و استكبار جهاني و در رأس آن آمريكا و فعّال‌ترين آن اسرائيل؛ دشمن دينداري امروز.
۱۵۳۹ دانلود
۱۲۸. نمودار محورهاي فرمايشات رهبري در ديدار با طلاّبچهار سرفصل اصلي نمودار از اين قرار است: روشن بودن نسبت روحانيت با نظام اسلامي، عدم تنافي حمايت نظام از حوزه با استقلال حوزه، ضرورت مديريت تحوّل در حوزه و ضرورت بي‌طرف نماندن حوزه‌هاي علميه در قبال حوادث.
۱۵۳۴ دانلود
۱۲۹. نمودار گردش اطلاعات پيشنهادي سايتاين سند گردش اطلاعات براي سازماندهي محتوا به شيوه‌اي است كه در ساختار جديد سايت در نظر گرفته شده. در اين فرآيند، اطلاعات در قالب پنج منبع وارد سامانه مي‌شوند و پس از استخراج داده و توليد ساير انواع اطلاعات، به هم مرتبط شده و در نهايت در خروجي سايت قرار مي‌گيرند. خروجي‌ها در هشت نوع مشخص شده‌اند.
۱۴۸۲ دانلود
۱۳۰. نمودار گردش عمليات جلسات صبح و عصر كارگروه‌هاي اجلاسيهيك فلوچارت عمودي كه تمام سرفصل‌هاي اصلي فعاليت كارگروه‌ها را در دو نوبت صبح و عصر نشان مي‌دهد. وابستگي‌ها نيز تا حدّي در اين نمودار نشان داده شده است.
۱۶۵۸ دانلود
۱۳۱. خلاصه نموداري فرمايشات رهبري در تشريح نهضت بيداري اسلاميدر دو دسته «مشكلات و موانع» و «پيشنهادات و راهكارها» دسته‌بندي شده است و داراي ده سرفصل اصلي است.
۱۴۳۸ دانلود
۱۳۲. نمودار فرآيند تأسيس ستاد پي‌گيري مطالبات نظام از حوزهيك نمودار عمودي و كاملاً خطي كه در ۹ پله تمام مراحل اصلي تشكيل ستاد را از مرحله تشكيل كارگروه تأسيس تا تشكيل كميته‌هاي نظارت دائمي نمايش مي‌دهد.
۱۸۵۶ دانلود
۱۳۳. نمودار خروجي‌هاي هر واحد از ستاد پي‌گيرينموداري با چهار ستون كه شامل سه مرحله كار؛ تأسيس «كارگروه‌ها»، «كميته‌ها» و «كمسيون‌ها» است. محصولات هر مرحله فهرست شده و وابستگي آن به محصولات مراحل قبلي نمايش داده شده است.
۱۷۰۳ دانلود
۱۳۴. نمودار تحليلي فرمايشات رهبري در ديدار با طلاّب حوزهمطالب در ۴ سرشاخه اصلي درج شده است و به صورت شاخ و برگي تا ريزترين اطلاعات پيش رفته.
۲۰۸۹ دانلود
۱۳۵. نمودار تحليلي فرمايشات رهبري در ديدار با نخبگان حوزويمطالب در ۹ سرشاخه اصلي درج شده و به صورت شاخ و برگي تا ريزترين اطلاعات پيش رفته است.
۲۰۵۲ دانلود
۱۳۶. نمودار فرآيند تأسيس دبيرخانه اطلاعات سايتدست‌نويسي است از فرآيند گردش كارهاي دبيرخانه اطلاعاتي كه براي توليد محتواي سايت در نظر داشتيم.
۹۵۹ دانلود
۱۳۷. نمودار سازماني مديريت فن‌آوري اطلاعات - نگارش 3 (با نيروي انساني)ساختار پيشنهادي براي مديريت فن‌آوري اطلاعات كه شامل سه اداره: امور فني، دبيرخانه اطلاعات و پردازش بازخورد بوده كه هر كدام سه واحد زيرمجموعه دارند. اين ساختار حداقل نياز به ۱۳ نفر پرسنل دارد.
۱۵۶۶ دانلود
۱۳۸. نمودار ساختار داده‌ها در بانك اطلاعات پژوهشگران زندياگرامي است كه ديتابيس پيشنهادي براي ثبت اطلاعات پژوهشگران را نمايش مي‌دهد.
۱۵۶۲ دانلود
۱۳۹. نمودار گردش اطلاعات براي توليد محتواي پايگاه اطلاع‌رسانيدو نمودار خلاصه كه اولي مسير درج اطلاعات در سايت را نشان مي‌دهد و دومي مسير بازخورد اطلاعات را.
۱۵۵۸ دانلود
۱۴۰. نمودار تعامل وب‌سرويس‌هاي سامانه پاسخگويينمودار ارتباط هشت بخش نرم‌افزار اينترنتي است كه در قالب هفت وِب‌سرويس طراحي شود.
۱۶۵۶ دانلود
۱۴۱. نمودار گردش پيامك در سامانه پاسخگوييفلوچارتي است كه نحوه حركت پيامك حاوي پرسش در سامانه و توليد پاسخ را ترسيم مي‌كند.
۱۶۹۴ دانلود
۱۴۲. شرح وظايف و نمودار سازماني نشريه «نجم»دستنوشته است، هرگز تايپ نشده. شامل اطلاعات و نكات جالبي در خصوص مديريت يك نشريه علمي. ابتدا گروه‌هاي كاري و هيئت علمي معرفي شده و چارت ارتباط گروه‌ها و فعاليت‌هايشان كشيده شده است. «نخستين اقدامات» در قالب هفت بند به صورت پي‌درپي نوشته شده. «گام بعدي» شامل ۹ فعاليت است كه بايد انجام شود. «همگام با هيأت» شرح وظايف و شيوه عملكرد گروه پژوهشي است كه زير نظر هيئت علمي فعاليت مي‌نمايد كه در هفت بند معيّن شده است. در توضيحات آخر طرح نيز ده موضوع پژوهشي به عنوان پيشنهاد اوليه معرفي شده است. ضمائم: ۱. متمم طرح ۲. فهرست گروه‌هاي پژوهشي ۳. فرم جمع‌آوري اطلاعات حق‌الزحمه‌هاي پيشنهادي اعضاء براي شروع كار
۱۵۰۳ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN