به نام خدا

نمودار رئوس ثمانيه

نوع نوشته: نمودار تحليلي
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: شهريور ۱۳۹۷ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
هشت عنوان اصلي: تعريف علم، موضوع علم، فايده علم، مؤلف علم، ابواب علم، جايگاه علم، غرض علم و روش‌هاي تعليم علم كه از ديرباز «رئوس ثمانيه» ناميده مي‌شد.
فرزند استاد حسيني (ره) نظريه جديدي در طبقه‌بندي «مبادي علم» ارائه كرده بودند كه مرا نيز به جلسه تبيين آن دعوت كردند. در انتهاي جلسه پيشنهاد دادند همه نظرياتي كه در اين رابطه وجود دارد را جمع كنيم و در جلسه بررسي نماييم، تا مقايسه‌اي با نظريه پيشنهادي ايشان انجام شده و برتري اين نظريه جديد ثابت گردد.
من نيز بلافاصله گشتم و هر چه در اين رابطه مي‌توانستم بيابم جمع كردم. نمودار حاضر، قديمي‌ترين شيوه دسته‌بندي مبادي علم را در خود جاي داده است كه از كتاب منطق صوري آقاي خوانساري نقل شده.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۱۱۹ بار
ذيلاً آن‌چه قلباً مي‌پنداريد كتباً بنگاريد. حكماً دانستن آن ياري‌گر خواهد بود مرمرا:
ثمانيشنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
چارت بودنسه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
نمودار رئوس ثمانيهدوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
نو اوريسه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
رووس ثمانيهسه شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۹
رئوس ثمنيه علم تاريخسه شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۹
رئوس ثمانيهسه شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۹
رئوس ثمانيهسه شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۹
مي خوام يه نيمه مقاله درست كنمچهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
مي خواهم بدانم چگونه يك علم را بياموزم كه اطمينان از اموختن داشته باشمسه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
تحقيقيكشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
كاربردي استسه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ثمانيهشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰
رئوس ثمانيه نموداري شده برايم جالب است. يك مدل سازي قديمي از علم.يكشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰
پژوهشدوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
لازمسه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰
انجام تحقيق دانشجوييشنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1276با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN