به نام خدا

همه سال‌هايي كه نوشتم

هميشه دسترسي به اطلاعات از طريق موضوعات و طبقه‌بندي موضوعي ميسّر نيست. گاهي ممكن است كاربري كه به سايت مراجعه نموده در جستجوي اطلاعاتي باشد كه آن را در طبقات موضوعي ما نمي‌يابد، زيرا ما موضوعات را بر اساس انديشه خود طبقه‌بندي مي‌كنيم و خارج از يك پارادايم خاصّ نيستيم!
از اين رو، يك‌بار نيز اطلاعات را به صورت زماني مرتّب نمودم و نوشته‌ها را بر اساس سال نوشته شدن در اختيار گذاشتم.
سال ۱۳۷۱ شمسي1 سال ۱۳۷۳ شمسي1 سال ۱۳۷۴ شمسي1 سال ۱۳۷۶ شمسي8 سال ۱۳۷۷ شمسي6 سال ۱۳۷۸ شمسي11 سال ۱۳۷۹ شمسي19 سال ۱۳۸۰ شمسي20 سال ۱۳۸۱ شمسي35 سال ۱۳۸۲ شمسي32 سال ۱۳۸۳ شمسي20 سال ۱۳۸۴ شمسي34 سال ۱۳۸۵ شمسي55 سال ۱۳۸۶ شمسي22 سال ۱۳۸۷ شمسي32 سال ۱۳۸۸ شمسي50 سال ۱۳۸۹ شمسي62 سال ۱۳۹۰ شمسي75 سال ۱۳۹۱ شمسي46 سال ۱۳۹۲ شمسي75 سال ۱۳۹۳ شمسي66 سال ۱۳۹۴ شمسي44 سال ۱۳۹۵ شمسي45 سال ۱۳۹۶ شمسي44 سال ۱۳۹۷ شمسي65 سال ۱۳۹۸ شمسي32 سال ۱۳۹۹ شمسي21 سال ۱۴۰۰ شمسي36 سال ۱۴۰۱ شمسي23 سال ۱۴۰۲ شمسي5

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN