به نام خدا

همه سال‌هايي كه نوشتم

هميشه دسترسي به اطلاعات از طريق موضوعات و طبقه‌بندي موضوعي ميسّر نيست. گاهي ممكن است كاربري كه به سايت مراجعه نموده در جستجوي اطلاعاتي باشد كه آن را در طبقات موضوعي ما نمي‌يابد، زيرا ما موضوعات را بر اساس انديشه خود طبقه‌بندي مي‌كنيم و خارج از يك پارادايم خاصّ نيستيم!
از اين رو، يك‌بار نيز اطلاعات را به صورت زماني مرتّب نمودم و نوشته‌ها را بر اساس سال نوشته شدن در اختيار گذاشتم.
سال ۱۳۷۶ شمسي1 سال ۱۳۷۷ شمسي3 سال ۱۳۷۸ شمسي6 سال ۱۳۷۹ شمسي10 سال ۱۳۸۰ شمسي18 سال ۱۳۸۱ شمسي31 سال ۱۳۸۲ شمسي28 سال ۱۳۸۳ شمسي18 سال ۱۳۸۴ شمسي33 سال ۱۳۸۵ شمسي54 سال ۱۳۸۶ شمسي19 سال ۱۳۸۷ شمسي31 سال ۱۳۸۸ شمسي39 سال ۱۳۸۹ شمسي54 سال ۱۳۹۰ شمسي71 سال ۱۳۹۱ شمسي44 سال ۱۳۹۲ شمسي75 سال ۱۳۹۳ شمسي64 سال ۱۳۹۴ شمسي43 سال ۱۳۹۵ شمسي40 سال ۱۳۹۶ شمسي36 سال ۱۳۹۷ شمسي3

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ829با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ792نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN