به نام خدا

بازگشتسال ۱۳۷۹ هجري شمسي (۱۸ نوشته)

۱. فهرست كارهاي انجام شده بخش وبدر ۲۶ بند تنظيم شده است كه هر بند يكي از فعاليت‌هاي انجام گرفته را گزارش مي‌نمايد.
۱۳۴۳ دانلود
۲. گزارش سفر هشت‌روزه به نمايشگاه جايتكس دوبيگزارش در ۲۶ پاراگراف تنظيم شده است. ابتدا معرفي جايتكس آمده است. سپس گزارش بازديد غرفه‌هاي كالاهاي مرتبط با كار پارسا ذكر شده است. در نهايت هم هزينه و زمان بيان گرديده است.
۱۴۰۴ دانلود
۳. طرح‌هاي پيشنهادي بخش وِبشامل ۳۶ طرح و ايده پيشنهادي براي بخش وِب پارسا است كه بعضي از اين ايده‌ها هنوز هم تازگي دارند و نمونه ديگري در اينترنت ندارند. هر ايده در يك يا نصف صفحه توضيح داده شده و نفرساعت و هزينه هر كدام محاسبه و پيشنهاد گرديده است.
۱۴۶۹ دانلود
۴. ساختار پيشنهادي براي توسعه سايت پارساطرح توسعه سايت پارساست، مشتمل بر: پيشگفتار يا همان نامه معرفي، توضيحات يا معرفي بخش‌ها، شرح ساختار پيشنهادي براي سايت پارسا، نموداري از ساختار فعلي سايت، عناوين منوهاي سايت فعلي، گردش كار اداري پيشنهادات و نظارت بر ساختار سايت، نمودار ساختار منطقي صفحات سايت و آخرين صفحه يك طرح شماتيك از نحوه كاربري سايت با تشبيه به يك كتابخانه.
۸۲۳ دانلود
۵. ترجمه زندگينامه بيل گيتسدو صفحه خلاصه در معرفي هويّت ويليام و چگونگي تأسيس شركت مايكروسافت و كتاب‌هايي كه نوشته است و ديگر علاقه‌مندي‌هاي ايشان. در نهايت هم معرفي مؤسسه خيريه‌اي كه با همسرش راه‌اندازي كرده است.
۸۳۴ دانلود
۶. فرم سفارش طراحي بخش‌هاي سايتكاربرگي است تا حدّي پيچيده كه سفارشات كار طراحي سايت و HTML توسط مسئول بخش وِب در آن ثبت مي‌شود و تمامي فرآيند را تا انتهاي تحويل كار پوشش مي‌دهد. فرم به صورت دست‌نوشته است و تايپ نشده.
۷۰۴ دانلود
۷. مقاله ديواري مطبوعات زنجيره‌اي عصر مدرّسمقاله‌اي تاريخي و مستند كه با زباني طنز به مقايسه مطبوعات زنجيره‌اي دوران اصلاحات با آن‌چه در عصر مدرس شهيد رخ داده است پرداخته. اين متن كه دست‌نويس مي‌باشد به همين صورت براي نصب در تابلوي اعلانات تهيه شد.
۶۱۴ دانلود
۸. راه‌خواهي از استاد مصباح مقابل شبهه آكادمينامه‌اي مختصر و كوتاه در معرفي اجمالي از انديشه رايج در دفتر فرهنگستان علوم اسلامي و تقاضاي راهنمايي از استاد مصباح است كه با دست نوشته شده و به دست ايشان داده شده است، در همان تاريخِ يادشده.
۶۹۳ دانلود
۹. راه‌خواهي از پرسمان دانشجويي مقابل شبهه آكادميپرسشي است درباره صحّت نظريات دفتر فرهنگستان علوم اسلامي كه در فرم مخصوص پرسمان ديني مربوط به معاونت فرهنگي مركز مديريت حوزه نگارش يافته و به نشاني آنان ارسال شده است.
۷۵۹ دانلود
۱۰. مسأله‌شناسي تكليف؛ راه شناخت وظيفه خودمسأله‌شناسي براي طراحي يك پژوهش است. ابتدا پرسش‌هاي اوليه به ترتيب فهرست شده و سپس با انتخاب يكي از پرسش‌ها، پرسش‌هاي تابعه آن ذكر مي‌گردند. اين مسير به همين ترتيب طي مي‌گردد تا به موضوع تحقيق منتهي شود.
۶۸۳ دانلود
۱۱. جزوه درس الموجزنخستين بحث در اين جزوه مربوط به «نهي مولوي تنزيهي» است. ادامه بحث الموجز از جزوه‌اي ديگر. آخرين بحث نيز «علم اجمالي» كه با اشاره به تخيير استمراري يا ابتدايي پايان مي‌يابد؛ مجراي تخيير جايي‌ست كه موافقت قطعيّه ممكن نباشد.
۲۱۵ دانلود
۱۲. جزوه درس انديشه سياسي اسلامبا تعريف ماكس وبر از سياست آغاز شده است: كوششي براي شركت در قدرت يا نفوذ در تخصيص قدرت در ميان دولت‌ها يا گروه‌هاي يك دولت. تعاريف فارابي و غزالي و علاّمه جعفري و امام خميني (ره) هم ذكر شده است. آخرين بحث جزوه اختصاص به ولايت فقيه دارد و به مطلقه بودن آن مي‌پردازد.
۱۴۳ دانلود
۱۳. جزوه درس بداية المعارف الإلهيةبا چهار مقدمه آغاز مي‌شود: عقيده ما در شناخت، عقيده ما در تقليد فروعات، عقيده ما در اجتهاد و عقيده ما در مجتهد. از اين‌جاست كه هشت بحث الاهيات به طور مبسوط يك علم را شكل مي‌دهد؛ علم كلام.
۴۴۵ دانلود
۱۴. جزوه درس جواهر در علم بيانتعريف لغوي و اصطلاحي «بيان» نخستين مطلب جزوه است و پس از پايان قواعد و اصول آن، تعريف علم «بديع» و صناعات لفظي و معنوي آن ذكر شده است.
۱۴۴ دانلود
۱۵. جزوه درس روش تحقيقبا انواع نوشتن آغاز مي‌شود؛ پاورقي، پي‌نوشت، مختلط، متني. انواع زيرنويس، همبستگي، رگرسيون، گردآوري اطلاعات، شيوه خواندن متن، ابزارهاي يافتن منابع و در نهايت: وظيفه انديشمند. جزوه‌اي‌ست مربوط به دوره روش تحقيق.
۲۲۷ دانلود
۱۶. جزوه درس لمعه - كتاب متاجرجزوه درس شرح لمعه كتاب متاجر است كه با تعريف «مَتجَر» و موضوع تجارت آغاز مي‌شود؛ حرام، مكروه و مباح. به صورت شماره‌بندي شده ۳۴ نوع تجارت حرام را فهرست كرده است. آخرين بحث شركت‌هاي غيرمعتبر است؛ شركت اعمال، مفاوضه و وجوه.
۸۰۹ دانلود
۱۷. جزوه درس لمعه - كتاب طهارت و صلاة و زكاتنخستين مطلب در اين جزوه احكام اموات است؛ احتضار، تلقين، شدّ، عصابة، صدغنه، تقلّص، لقيط، مسبي، غسل، صبّ. سپس بحث زكات و خمس است كه با مصارف خمس پايان مي‌يابد: سهم امام، يتيم‌هاي هاشمي، مساكين هاشمي، ابناء‌السبيل هاشمي.
۱۰۹۳ دانلود
۱۸. جزوه درس آشنايي با فلسفه غربمسأله شناخت در تفكر غربي موضوع بحث قرار گرفته و آراء فلاسفه بزرگ غرب مطرح شده است. اين جزوه خلاصه درس‌هاي فشرده فلسفه غرب است.
۲۳۰ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1347با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN