به نام خدا

در پارسي‌بلاگعشق و فقه ۱۲

سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷ - ۵:۰ صبح

ولي گاهي هم
كه بدتر هم هست
خودش نيز متوجه نيست
اين را در كتاب‌ها هم مي‌بينيم
اصول فقه بحث مي‌كند
فلسفه درونش پيدا مي‌شود
كلام هم
كلّي بحث جبر و اختيار
درست وسط بحث اصول فقه!

ما بايد توجه داشته باشيم
هر علمي شاخص‌هايي دارد
نشانه‌هايي
تا شناخته شود
منبع در فقه كتاب و سنّت است
اگر فقيه بگويد فلان چيز حرام است
بايد روايتش را بخواند
رواياتش را
كل باب را بحث كند
با هم بسنجد و مقايسه نمايد
همين‌طور كه نمي‌شود
حالا همان فقيه
اگر در خلال بحث
توصيه‌هاي اخلاقي نمايد
نسخه براي هدايت فردي
مستحبات و مكروهات
در حالي‌كه تنها به يك روايت استناد مي‌كند
مي‌بينيم
خيلي از فقها در ابتداي درس خارج خود
حديثي اخلاقي مي‌خوانند
ديگر رجال و درايه را بحث نمي‌كنند
كاري به روايات مشابه ندارند
آن روايت را در يك نظام از روايات و احكام مشاهده نمي‌كنند
به هيچ قول يا اقوالي هم اشاره
همين‌طور
يك روايت و يك استفاده اخلاقي
اين‌جا او فقيه نيست
يعني هست
ولي در حال تفقه نيست
او در حال تدريس اخلاق است

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: عشق و فقه ۱۳ مطلب قبلي: عشق و فقه ۱۱

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر15نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها34نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1213با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1124نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN