به نام خدا

سال‌هاي نوشتن در وبلاگ

از سال ۱۳۸۳ وبلاگ‌نويسي را آغاز كردم. قبل‌تر هم وبلاگ داشتم، در پرشين‌بلاگ، اما چيزي نمي‌نوشتم. بيشتر براي ديدن و آشنايي بود. نمايشگاهي در شهر قم برگزار شد و مرا مسئول غرفه وبلاگ‌نويسي كردند. جايزه بهترين غرفه از نگاه بازديدكنندگان را گرفتيم. فضايي فراهم شد تا بچه مذهبي‌ها را با وبلاگ آشنا كنيم و همان‌جا برايشان وبلاگ بسازيم.
اما وبلاگ‌نويسي خودم رسماً با پارسي‌بلاگ شروع شد، از همان زيرزميني كه با مهندس مشغول طراحي اين سرويس بوديم. از آن زمان تا كنون مشغول نگارش در همين وبلاگ مي‌باشم؛ وبلاگ «شايد سخن حق».
سال ۱۳۸۵ شمسي22 سال ۱۳۸۶ شمسي1 سال ۱۳۸۷ شمسي2 سال ۱۳۸۸ شمسي13 سال ۱۳۸۹ شمسي87 سال ۱۳۹۰ شمسي37 سال ۱۳۹۱ شمسي76 سال ۱۳۹۲ شمسي42 سال ۱۳۹۳ شمسي72 سال ۱۳۹۴ شمسي59 سال ۱۳۹۵ شمسي121 سال ۱۳۹۶ شمسي150 سال ۱۳۹۷ شمسي213 سال ۱۳۹۸ شمسي209 سال ۱۳۹۹ شمسي20
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر15نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها34نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1216با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1124نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN