به نام خدا

در پارسي‌بلاگفهم غلط از استخاره ۵

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵:۰۰ صبح

البته كه هست
قطعاً هست
اين رسماً تعطيل عقل است

استخاره به معناي دعايي آن
كه انشاء است
خبري نيست
تا درست و غلط داشته باشد
«من استخاره كردم با اين خانم ازدواج كنم»
يعني
«من دعا كردم و از خدا خواستم در ازدواج با اين خانم خير مرا در نظر بگيرد»
يعني
«جايي اگر خطا كردم اصلاح كند و مرا هدايت نمايد»
تا
«به خوبي‌هاي دنيا و آخرت دست يابم»
خب
اين‌ها همه انشاء است
متحمّل صدق و كذب كه نمي‌شود
درست و غلط ندارد
درخواست است
طلب است
التماس است
دعاي خير كه درست و نادرست ندارد
پس با چنين معنايي از استخاره
نمي‌شود پرسيد:
آيا استخاره‌ام درست بوده است يا نه!

اما به معناي دوم:
بمانم يا بروم
يعني چه؟!
ماندن كه بي‌كاري نيست
انتخاب ميان دو كار است
مثلاً مغازه بزنم و نجاري كنم؟
يا بروم دانشگاه و درس فيزيك بخوانم؟
ميان اين دو كار مانده‌ام
بررسي و تحقيق كرده
هر دو را مطابق ميل خود يافته
هر دو را مثمر ثمر و مفيد تشخيص داده
هر دو را مساوي يافته
در نظر من البته
نمي‌دانم كدام
ولي يكي را بايد برگزينم
قرعه مي‌كشم
با قرآن
يا تسبيح
يا كاغذ
در نهايت
استخاره كردم و فيزيك خوب آمد
حالا سؤال:
آيا استخاره‌ام درست بوده يا غلط؟!
اين‌جا هم جايي ندارد
مي‌خواستم يكي را برگزينم
برگزيدم
هدف حاصل شد
مگر هدف خبر از غيب بود؟!
نبود كه
پس اين استخاره هم درست و غلط ندارد

اصلاً در هر دو معنا
استخاره انشاء است
صحيح و غلط بردار هم نيست
نبايد با خودمان تعارف كنيم
فهم صريح از دين ملاك است
روشن و واضح
با اصول اعتقادات
حالا يك فردي خلاف اين را بگويد
چند نفر حتي
يك روايتي هم پيدا كنند
آيا اين‌ها مي‌تواند اصول اعتقادي ما را تغيير دهد؟!
كه آن تعبير از استخاره مي‌دهد

تغيير مي‌دهد
آن فهم غلطي از استخاره كه ميان مردم ما رايج است
آن فهم، اصول اعتقادي ما را تغيير مي‌دهد!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: فهم غلط از استخاره ۶ مطلب قبلي: فهم غلط از استخاره ۴

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN