به نام خدا

در پارسي‌بلاگدرمانِ سازمانِ تنبل ۷

شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۶:۰۰ صبح

پيشنهاد نوآورانه
توسط كارشناسان
رتبه‌بندي مي‌شود

پيشنهادات رتبه سوّم
پايين‌ترين درجه
آن‌هايي كه هزينه آن‌ها به صرفه نيست
اين پيشنهادات
قرار نيست انجام شوند
ولي
براي كارمند ارائه‌كننده
بايد تشويق داشته باشند
در پرونده كارگزيني وي: يك پيشنهاد نوآورانه
به ازاي هر ده پيشنهاد نوآورانه
مبلغي اندك به فيش حقوقي
تحت عنوان: حق ابتكار
در كنار حق عائله‌مندي و حق سختي كار و….

پيشنهادات رتبه دوم
آن‌هايي كه هزينه آن‌ها به صرفه هست
و شكي در بهره‌ورانه بودن آن‌ها نيست
اما
در حال حاضر
بودجه كافي براي انجام‌شان در دست نيست
اين پيشنهادات
در فهرست «پروژه‌هاي در صف اجرا» قرار مي‌گيرند
هر زمان كه
سازمان بودجه‌اي اضافه در اختيار داشت
از اين صف
بر اساس اولويت
پروژه يا پروژه‌هايي را براي اجرا برمي‌گزيند
اين موارد نيز
در پرونده پرسنل ثبت شده
مشمول قانون حق ابتكار مي‌گردند

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: درمانِ سازمانِ تنبل ۸ مطلب قبلي: درمانِ سازمانِ تنبل ۶

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1347با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN