به نام خدا

در پارسي‌بلاگمحاكمه رنگي

دوشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ صبح

قبلاً درباره‌اش نوشته بودم
اين‌جا
بازي‌اي كه بچه‌ها خيلي دوست داشتند

اولش نمي‌دانستم چه مي‌شود
براي آزمايش
سياه و سفيد پرينت گرفتم
يادشان دادم و بازي كردند
تابستان را گرفت
علاقه زياد به اين بازي
هر وقت كه مي‌توانستند
البته مصرّ به مشاركت خودم!

بچه‌ها بازي را با بزرگ‌ترها دوست دارند
بازيِ بزرگ‌ها را هم
اين بازي خيلي بزرگانه‌ست
خيلي واقعي
كاربردي
واقعاً وكيل مي‌شوي
اتهام مي‌زني و دفاع مي‌كني
برنده مي‌شوي و حق‌الوكالة مي‌گيري

اين شد كه رنگي كردم
رفتيم بيرون و چاپ
مي‌خواستم البته پول‌ها را ايراني كنم
وقت‌گير بود و فرصت مي‌خواست
همان را كه طراح اوليه گذاشته بود استفاده كردم
شايد در زماني ديگر

بازي‌ها مختلف‌اند
سليقه‌ها هم
كودكان را بايد آزمود
اين‌كه چه بازي را دوست‌تر دارند
مهم نيست اگر سليقه‌شان با ما يكي نبود
مهم اين است كه در بازي
زندگي را ياد بگيرند
رفتار اجتماعي را
بازي براي كودكان بازي نيست
زندگي‌ست!


مطلب بعدي: سسِ كيوي مطلب قبلي: خانه علوم و فنون

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1354با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN