به نام خدا

در پارسي‌بلاگسامانه خانواده ۹

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲:۰۰ عصر

پدر و مادر: پاره‌اي وظايف ميان تمامي عناصر ياددهنده در خانواده مشترك مي‌باشد و بايستي به سهم خود در انجام آن وظيفه تلاش و همكاري نمايند.

انتقال فرهنگ به نسل بعد: انتقال فرهنگ به اركان يادگيرنده خانواده بر اساس الگوسازي صورت مي‌پذيرد. با توجه به اين‌كه تمامي تعليم‌دهنده‌ها در نقش الگو حاضر مي‌شوند، بايستي تنسّك به فرهنگ پذيرفته شده اجتماعي داشته باشند تا بتوانند همان را به نسل بعد منتقل سازند.
توسعه و ارتقاء فرهنگ: هر كدام از اين عناصر مي‌بايد تجربيّات خود را به فرهنگ فراگرفته‌شده‌اش اضافه سازد. اگر پدري پدر يا مادر بدرفتار داشته، آن رفتار بد را از مؤلفه‌هاي فرهنگي با تغيير رفتار خود حذف مي‌نمايد. مادر نيز اگر رفتار بدي در گذشته تعليم گرفته، امروز اگر تجربه كرده و به ضدارزش بودن آن پي برده، تغيير آن را در فرهنگ تعليمي لحاظ مي‌نمايد.
تأثيرپذيري از تحوّلات فرهنگ: روابط اجتماعي فرصتي پديد مي‌آورد تا اركان تعليم‌دهنده فرهنگ، تجربيات خود را به اشتراك بگذارند. خانواده الف ارزشي نوين را در عرصه فرهنگ دريافته و خانواده ب ارزشي ديگر را، تضارب فرهنگ‌ها از طريق صله رحم و مهماني و رفت و آمد، مجالي‌ست تا برترين ارزش‌هاي فرهنگي فراگرفته شوند. ياددهنده‌ها وظيفه دارند اين تحوّلات را نيز در عمليات انتقال فرهنگي لحاظ نموده و مورد توجه قرار دهند.
   از سوي ديگر بايستي نسبت به دستاوردهاي سياسي و اقتصادي جامعه و همچنين مراكز پژوهشي حساس باشند. اگر نظام سياسي تغيير كرد يا قوانين و ضوابط اقتصادي، نظام اداري يا كارگري، خانواده آگاه مي‌گردد كه عملگرهايي متفاوت با گذشته بايد تربيت نمايد، تا در نظام اجتماعي فعلي، بتوانند تأثيرگذار و مفيد باشند. رسانه‌هاي عمومي نقش فوق‌العاده مهمي در اين روند اطلاع‌رساني دارند.

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: سامانه خانواده ۱۰ مطلب قبلي: سامانه خانواده ۸

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN