به نام خدا

در پارسي‌بلاگهدفِ ازدواج ۴

پنج‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۷:۰۰ صبح

كجانبودهمسرمانع بهره بردن ازرشد دينيست؟
مثلادرچه مواردي؟
گاهي يك پنديك دقيقه اي همسرشايدبه اندازه ساعتها سخنراني مفيدباشد
روحيات راميشناسند
عشق هم چاشني كارميشود..
ميداندنقاط قوت وضعف وبه موقع پندميدهد


اگر رشد را هدف ازدواج بدانيم، به نحوي كه بدون آن نيمي از دين محقق نشود، يعني يك چيزهايي را بايد پيدا كنيم كه در صورت عدم ازدواج محال است دست‌يافتني باشند.
به نظر شما چيزي از دين هست كه بدون ازدواج به دست نيايد؟ بخشي از كمال انسان؟
شما كدام احتمال را دقيق‌تر مي‌دانيد در معنا كردن «كامل شدن نصف دين»؟
اينكه همسر همراه خوبي‌ست...
همسر صرفا يك همراه است كه اگر نباشد فقط راه سخت‌تر مي‌شود؟
يا اينكه: همسر ضروري‌ست و در صورت نبودن بخشي از راه بسته مي‌شود؟

غيراز اين بودحضرت مريم س برترين زنان نميشد

پس شما نظر اول را معتقديد...
اتفاقا حضرت يحيي نه تنها مانند حضرت عيسي، ازدواج نكردند كه حتي...
قرآن همين ازدواج نكردن يحيي را دليلي بر كرامت و شأن والاي وي دانسته و توصيف فرموده...
و اين عجيب بوده براي مفسرين...
و كلي تلاش براي توجيه آن كه چرا خداوند ازدواج نكردن يحيي را كرامت و بزرگي وي نقل كرده!
اما... اگر چنين بيانديشيم، پس هدف از ازدواج چيست؟ منظورمان از هدف اينجا چيزيست كه اگر ازدواج نباشد آن هم نيست.
چه چيزي غير از تكثير نسل و آرامش مي‌توان يافت كه بدون ازدواج وجود ندارند؟


مطلب بعدي: هدفِ ازدواج ۵ مطلب قبلي: هدفِ ازدواج ۳

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN