به نام خدا

در پارسي‌بلاگهدفِ ازدواج ۵

يكشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ صبح

نه ديگر نشد...
اينكه شان ايشان والا بوده وخويشتن داري كردن درست ولي قرار نيست اين بشود برتر از ازدواج كردن..
اگرعدم ازدواج بهتر از ازدواج بود به نظراين حقيرپيامبراسلام كه از همه افضل است ازدواج نميكردن
اين نصف دين و رشد كه ظاهرا بدون ازدواج هم ممكن‌اند! فقط سخت‌تر.
نميتوانم بپذيرم دوري ازازدواج از انجام آن بهتر است!
اگرامكانش نباشدمسلما خويشتن داري عاليست ولي اگر امكانش باشدوبتوان راحت تر به كمال رسيد آيا بايدمانع شد؟
تكثيرنسل هم دراسلام وآنهم شيعه كم اهميت ندارد


بله. احسنت. اين هم يكي از دلايلي‌ست كه نشان مي‌دهد خداوند با تمجيد از عزب بودن يحيي نمي‌خواسته كار او را برتر معرفي نمايد.
بعضي ميگويند اين باور آن زمانه بوده و يحيي از نظر جامعه خود وارسته بود، چون زن نگرفت و خداوند از منظر آنان فرموده است.

خب اين نظرمعقولانه تربه نظرميرسد
شايددربعضي اززمانها يا نبودن هم شان بتوانيم بيان كنيم ازدواج نكردن بهتراست ولي درحالت معمول جسارتاخير


حالا شما دليلي غير از نسل و سكون براي ازدواج به نظرتان مي‌رسد؟
غير از البته رشد. زيرا فرموديد بدون ازدواج هم ممكن است.
يعني...
اگر بخواهيم يك جوان را متقاعد كنيم ازدواج كند....
بايد دليلي بياوريم كه نتواند رد كند. چيزي كه بفهمد بدون ازدواج ندارد.
چه چيزي بدون ازدواج حاصل نمي‌شود؟ كه بگوييم پس ازدواج ضرورت دارد؟
قطعا بدون ازدواج نسل سالم و صالح نخواهد بود. چون فرزند خارج از ازدواج حرام‌زاده است و دشمن اهل بيت ع.
شايد بتوان گفت بدون ازدواج آرامش و سكون هم نيست. البته اگر بتوانيم ثابت كنيم.
ديگر چه؟ بدون ازدواج ديگر چه چيز نيست؟
نصف دين نيست؟
رشد و كمال نيست؟
مثال حضرت مريم عذرا پس چه؟
يحيي و عيسي...
شما چه پاسخي داريد؟


مطلب بعدي: هدفِ ازدواج ۶ مطلب قبلي: هدفِ ازدواج ۴

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN