به نام خدا

در پارسي‌بلاگهدفِ ازدواج ۳

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ صبح

جاي شگفتي بسيار است
ولي بخاطر دارم ازبزرگي ميخواندم كه زن وشوهرميتوانن يكديگر رارشد دهند
كمك كنند به هم درطاعت وعبادت پروردگار ورشدهمديگر
اين رادر تاريخ هم ميتوان ديد
درموردحضرت علي ع وحضرت زهرا س ...
ازنكاتي كه حضرت بيان ميكنن يك موردش همين نبود؟
همراه خوبي براي بندگي؟!


يك جستجوي ساده در گوگل بفرماييد: چرا ازدواج باعث كامل شدن نصف دين مي‌شود؟
يك پاسخ اين ديده مي‌شود: يك نياز مهم زيستي را برطرف ميكند، پس انگيزه گناه كم مي‌شود!
وقتي از همراه سخن مي‌گوييم چند احتمال به ذهن مي‌رسد:
من از كوه بالا مي‌روم، اگر همراهي داشته باشم هنگام لغزش دستم را مي‌گيرد. يا من دست او را.
احتمال دوم اين است:
اصلا يك جاهايي در كوه هست كه يك نفره نمي‌شود رفت. تا دو نفر دست هم را نگيرند، گذر نتوانند.
در احتمال اول نبود همسر مانع نيست، اما در دوم اصلا نداشتن همسر به معناي بهره نبردن از بخشي از رشد ديني‌ست!
به نظر مي‌رسد بيشتر گفته‌ها متوجه نوع اول توضيح است.
«مي‌توانند» دلالت بر نوعي امكان است، نه ضرورت. پس يعني بدون ازدواج هم مي‌شود، ولي با ازدواج بهتر مي‌شود!
البته مي‌دانيم عكس آن هم ممكن است. در ازدواج ‌هاي نادرست مانع رشد هم مي‌شوند. اما... اگر معناي دوم را بگيريم....


مطلب بعدي: هدفِ ازدواج ۴ مطلب قبلي: هدفِ ازدواج ۲

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN