به نام خدا

در پارسي‌بلاگتفاوتِ ازدواج دائم

دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۹:۲۲ صبح

پسر جواني قصد ازدواج كرده، خواستگاري رفته، تلاش نموده، اما كارها بر وفق مراد نبوده، خانواده‌اش با خانواده دختر تقابل يافته‌اند. مهريه بيش از حدّ‌ِ مقبول، خواسته‌ها نامعقول، تفاوت فرهنگي بي‌نهايت، خانواده پسر مخالف، پسر اما دربست موافق، مي‌خواهد و براي خواستنش قصد دارد بجنگد، با كه؟ با پدر و مادرش، با خانواده‌اش.
به سبب آشنايي، از من نظر خواست. چه مي‌توانستم بگويم؟! وقتي متخصصين مغز و اعصاب هم حتي مي‌گويند: بخشي از مغز كه معمولاً هنگام استدلال و فعاليت عقلي به كار مي‌افتد، در عاشق از كار مي‌افتد، چه كار از حقير ساخته است؟!
به نظرم آمد چند كلمه‌اي از ويژگي مهم ازدواج دائم بنويسم و تفاوتش با آن‌چه ما معمولاً مي‌پنداريم؛ اين‌كه ازدواج را «زندگي مشترك دختر و پسر» توهّم مي‌كنيم. ايميل زير را برايش ارسال كردم. باشد اين‌جا، شايد به درد ديگراني نيز بخورد كه در شرايط مشابه گرفتارند.

سلام برادرم
بنده كوچك‌تر از آنم كه بتوانم حرف درخور و شايسته‌اي بر زبان آورم
چيزي كه راه زندگي شما را ترسيم كند
قطعاً چنين توان و منزلتي ندارم
و بر اين حقيقت در همين ابتداي كلام اقرار مي‌نمايم
نه بهره‌اي از علم غيب الهي دارم
كه بتوانم پشت پرده عوالم وجود را ببينم
و درباره درستي يا نادرستي
يا حق و باطل بودن رفتار ديگران نظر دهم
مانند آن‌چه مردان حق عمل مي‌كنند
و سالكان و رهروان را ياري مي‌رسانند
و نه دانشي دانشگاهي
روانشناسي و جامعه‌شناسي
كه قدرت قضاوت و پيشنهاد درباره موضوع مذكور را بدهد
تواني كه در مشاورين خانواده جمع شده است معمولاً

اما؛
از آن رو كه خود «در چاه‌اوفتاده»ام
و درد آن را حس مي‌كنم
و جاي اين چاه را ياد گرفته
نقطه سقوط آن را
شيب پرتگاه آن را
دقيقاً جايي كه معمولاً در آن مي‌افتند را تجربه كرده‌ام
با تمام وجود حس
و با تمام روح و جسمم رنجش را چشيده‌ام
از اين منظر با شما سخن مي‌گويم
باشد كه شايد
شايد از باب عنايات حق تعالي
و لطف او
چيزي در اين كلام ضعيف جاري شود
كه ياري نمايد و كار گشايد

ازدواج موقت خيلي خوب است
ارتباط ميان دو آدم است
دو آدم از نظر روحي و جسمي مرتبط مي‌شوند
و البته گاهي مي‌توانند
و گاهي هم نمي‌توانند با روحيات هم بسازند
سازش در ميان اين دو كاملاً تابع خلق و خوي طرفين است
دو طرفي
كه عقد ميان‌شان جاري شده است
اين مقدمه اول

و مقدمه دوم
جلوي ضرر بزرگ را مي‌شود با ضرر كوچك گرفت؟
بله مي‌شود
جايي خوانده بودم روايتي قديم‌ها
ابوحنيفه ظاهراً بود كه از حضرت امام صادق (ع) سؤالي مي‌پرسد
در چيستي عقل
حضرت سؤال را به خود وي باز مي‌گردانند انگار
او مي‌گويد: ابزار تشخيص خير از شر
حضرت مي‌فرمايد: اين را كه بهائم نيز مي‌توانند
تمام حيوانات
غذاي‌شان دهي با تو راه مي‌آيند
بزني‌شان بر تو يورش آورند
تشخيص خير از شر كه در حدّ فهم و شعور تمام جانداران است!
فرق انسان چيست كه عاقل است؟
گويا ابوحنيفه در گِل مي‌ماند
و حضرت در پاسخ مي‌فرمايد:
عقل آن است كه ميان دو خير، بهتر را تشخيص دهد
و ميان دو شر، آن‌كه شرّ كمتر دارد

ورود به بحث
ازدواج دائم با موقت فرق دارد
اصلاً ماهوي فرق دارد
خيلي فرق دارد اصلاً
يعني تو بگو از زمين تا آسمان
تا آسمان؟
نه بابا، برو بالاتر
ماهيت كه مي‌دانيد چيست؟!
اختلاف ماهوي دارند اساسي
انگار اين جوهر باشد و آن عرض
اين ممكن باشد و آن واجب
يك فرق‌هايي كه به نظر نمي‌رسد در بادئ امر
و حيف
صد حيف
و هزاران
كه اين چيزها را به ما نگفتند
و ما اين چيزها را نمي‌دانستيم
اين تفاوت عجيب را

اما فرق؛
هر چقدر ازدواج موقت ميان دو فرد است
طرفين عقد موقت
ازدواج دائم ميان دو خانواده است
اصلاً ميان دو خاندان
دو جامعه انگار با هم پيوند مي‌خورند
اتصالي شگرف ميان دو فرهنگ
دو پاره از اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كنيم
عجيب است اين مسأله
ازدواج دائم، دو قبيله را پيوند مي‌زند

يادتان هست
در تاريخ هم اگر نخوانده باشيم
در اين فيلم‌هاي تاريخي زياد ديده‌ايم
جنگ دو قبيله چطور پايان مي‌يافت؟
آن يكي دختر مي‌داد به اين يكي
و پيوندي ميان‌شان
مخاصمات را فرومي‌نشاند

ازدواج دائم، في‌مابين دو خانواده است
اگر خانواده‌اي داري كه محتاطند
خلق و خوي ويژه دارند
يا بايد به اخلاق‌شان تن دهي
و زني كه با اخلاق‌شان بسازد
يا اگر از خلق و خوي‌شان در رنجي
و زني با چنين ويژگي‌ها نمي‌خواهي
دو راه بيشتر پيش رويت نيست؛
ازدواج كني با آن‌كه مي‌پسندي
يك عمر
مي‌گويم يك عمر يعني «يك عمر»
شكاف ميان دو خاندان را بپذيري
شكاف كه چه عرض كنم
دو گسل در كنار هم
همان‌كه در علم زمين‌شناسي مي‌گويند
از فشارشان به هم
و در رفتن دندانه‌هاي تحت فشار
همان زلزله معروف رخ مي‌نمايد
و چه بسا گاهي آتشفشان
و تو كجايي؟
تو دقيقاً در همان محل اتصال دو گسل
جايي كه از دو طرف فشرده مي‌شوي
با دندانه‌هاي سخت و محكم و شايد هم مذابّ
اين انتخاب اول
تا دنيا دنياست و تا دو خانواده پابرجا هستند
تو يك وصله ناجوري
كه دو طيف متضاد را با هم جمع كرده‌اي
در حاشيه دو گسل

اما انتخاب دوم، رنج دروني‌ست و سازش
به وسط گسل بيايي
در محيطي امن و آسوده چادر بزني
پيرامون تو سراسر سكوت باشد
و هر درگيري كه رخ نمود
دو خانواده با هم حل نمايند
زيرا تو بر خواسته‌هايت پاي نفشرده‌اي
و بر يك خُلق و خو باقي ماندي
همان خُلقي كه يك عمر تحمل كردي
اگر چه دوست نداشتي
اما به اين تحمل «عادت» داري!

چنين گسلي اگر چه ممكن است در جاهايي داغ باشد
ولي پاهاي تو
به تمام داغي آن عادت دارند
و نقاط كمتر گرم را مي‌شناسند
اگر زن تو چون مادرت باشد
يا چون ساير زنان خويش و قومت
در فرهنگ و اخلاق و رفتار فردي و اجتماعي
درست است كه نمي‌پسندي
ولي بلدي چطور از چاله‌هايش بپري
تا گرفتار چاهش نشوي
و شكافي بين دو خانواده نخواهد بود
كه تو
بله تو
مجبور باشي آن را پر كني
با تمام گوشت و پوست و استخوان خود!

اگر دختري ديدي كه به اين سادگي پشت پدر و مادرش پناه گرفت
ياد بگير كه پشت پدر و مادرت پناه بگيري
اگر او نمي‌تواند رنج چشم‌هاي تيز و درنده و شماتتگر خانواده‌اش را تحمّل كند
تو نيز نكن
تو چرا بايد اين رنج را بكشي؟
اين منطق تعامل و ارتباط اجتماعي‌ست
كه يك قدم پيش
و انتظار يك قدم از طرف مقابل
اگر چه مي‌دانم شما مرد هستي
و مردان بر عهد خود استوارند معمولاً
و نمي‌پذيرند كه رنجي بر زوجه‌شان نشيند
و همه را چون كوه بر پشت مي‌كشند
كه بودم
و كشيدم
و صد البته پشيمان نيستم و خداي را نيز شاكرم به اين منّت
اما
قاعده تعامل و ارتباط «پايدار» اين است
شما يك قدم كوتاه بيايي
طرف مقابل هم بيايد
اگر پدر و مادرتان را قانع كنيد كه يك قدم از خواسته‌هايشان پايين بيايند
و زوجه نيز خانواده خود را قانع نمايد
بر اين تعامل مي‌توان اميد بست

اما اگر نشد
خداوند اختيار شما را سلب نكرده است
و اختيار ديگران را نيز به شما نسپرده است
پدر و مادر شما مختارند
شما هم مختار
البته تكليف فوق طاقت هم ندارد
مي‌توانيد همه چيز را به گردن خانواده بياندازيد و رها كنيد
نگران نباشيد
اما اگر قرص قرمز را برداريد
كاري كه نئو در ماتريكس يك كرد
افتخار بزرگي براي شماست
اين‌كه آماده هستيد براي سال‌هاي سال
فشار دو گسل را تحمّل كنيد
تبريك دارد اين انتخاب
و شايسته كف زدن حضّار و نُظّار
اما آماده باشيد
براي يك زندگي راحت در زير يك چتر آرامش‌بخش، كلاهي ندوزيد
حتي فرزندان شما نيز از طعنه‌هاي دو خانواده
و رنجش‌هاي آتي
آسوده و مصون نخواهند بود

موفق باشيد


مطلب بعدي: برنامه كُشون مطلب قبلي: فرهنگسازي جِلدي

نظرات

سلام: سلام
در كل عالي مي نويسي
اما راجع به ازدواج موقت...
به نظر اين حقير موافقين و مخالفين اين امر هر دو از يك سو به آن نگريسته اند چه آنكه از نظرات همديگر اطلاع دارند ولي باز سر حرف خود ايستاده اند در حاليكه ازدواج موقت كاركردهاي بسيار ويژه اي دارد كه هيچگاه ازدواج دائم نخواهد داشت و موضوع فقط دفع شهوت نيست بلكه كارويژه هاي آن است كه متأسفانه به خوبي نه به آن اشاره شده و نه به آن پرداخته شده است.
ازدواج موقت را نبايد در عمل با تعدد زوجات اشتباه گرفت در حالي كه كسي كه حرف از اين نوع پيوند مي زند گويا در مورد همسر جديد سخن مي گويد.
ازدواج موقت را نبايد فقط ابزاري شرعي براي دفع شهوت به صورت شرعي فرض كرد در حالي كه از نظر فقهي راه را براي آزادي عمل در زندگي زن يا مرد فراهم مي كند تا بتوانند از نظر مالي، شغلي، فرزندآوري و غيره استقلال و فراغ بال داشته باشند.
آيا از نظر فقهي نمي توان ازدواج موقت بلند مدت داشت در حالي كه خواستگاري رفت، جشن گرفت، وليمه داد و ساير مراسمات را اجراء كرد؟
آيا ازدواج دائم كوتاه مدت بهتر از ازدواج موقت بلند مدت است؟
اين را ننوشتم كه موقت بهتر از دائم است بلكه دائم و موقت بودن ازدواج بستگي به شرائط زن و مرد دارد كه كدام را انتخاب كنند.
براي درك آن بايد شرائطي را كه ازدواج موقت گزينه بهتري است بايد مشخص كرد مثل موارد زير:
1- زن و مرد مسن كه همسرانشان را از دست داده و نمي خواهند با ازدواج دائم دچار مشكلات ذيل شوند:
وارث جديد، الزام به فرزندآوري، اجازه براي خروج از منزل ديدار فرزندان خود و ...
2- زن يا مردي كه نياز به ازدواج دارد ولي بنا به شغلي كه دارد نيمي تواند حضور حداقلي در خانه داشته باشد مثل رانندگان ترانزيت يا فيلمبرداران زن مجالس عروسي و ... كه اينها نيمي خواهند دچار مشكلات ذيل شوند:
الزام به فرزندآوري، حضور حداقلي، اجازه اشتغال در خارج از منزل، فرزندآوري و تربيت فرزند، دادن نفقه و ...
3- دختر يا پسري كه قبل از ازدواج دائم شناخت كافي از يكديگر نداشته و مي خواهند دوست يا نامزد باشند و نمي خواهند دچار مشكلات ذيل شوند:
الزام به فرزندآوري، دادن نفقه، مجبور نشدن دختر به امر شوهر در مقابل نظر پدر براي مسافرت يا حضور در جايي، عدم درج نام همسر در شناسنامه در اين مدت و ...

يكشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ - ۴:۴۰ عصر
پاسخ: سلام. از نكات خوبي كه تذكر داديد سپاسگزارم. ممنون لطف‌تان هستم. ياعلي
sarv: سلام
به هيچ وجه هيچ كجاي كلام شما نادرستي و اشتباهي نديدم
انقدر رسا و شيوا و دلچسب موضوع رو بيان و راهنمايي كرديد كه جاي هيچ نقدي باقي نگذاشتيد بلكه اين متن من رو برآن داشت كه از خودم بنويسم، بله متني رو كه عرض كردم نوشتم و زياد هم نوشتم از خودم بود. كاملا ناخواگاه تصميم ب نوشتن گرفتم دقيقا بعد از مطالعه اين پست.
نميدوم شايد يه حس اعتماد تو وجودم ريشه كرد
به همين خاطر عرض كردم با اين پست مسئوليت خودتون رو بيشتر كرديد!!
شايد خيلي هايي مثل من با كوله باري حرف بعد از خوندن اين پست هوس نوشتن به سرشون بزنه تا ...
در هر صورت ازتون ممنونم چون با اينكه اين اتفاق به زندگي من مربوط نميشد، اما ازش درس زندگي گرفتمسه‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵ صبح
پاسخ: سلام. هميشه پايدار و موفق باشيد. ممنونم. دعا كنيد خدا ظرفيت تحمّل مسئوليت‌ها را بدهد.
Sarv: سلام
نميدونم چرا و يا چي شد؟؟!!
اما وقتي داشتم اين پست رو ميخوندم حسابي بغض داشت گلوم رو ميفشرد.
بنظرم با گذاشتن اين پست كمي مسئوليتتون رو سنگين تر كرديد
بسيار عالي و حرفه اي پيشنهاد و راهنمايي كرديد و اين باعث شد كه من خودم كلي براتون نوشتم اما بازم نميدونم چرا ولي از ارسالش پشيمون شدم و همه رو پاك كردم:(سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲ صبح
پاسخ: سلام. نمي‌دانستم اسباب غم و غصه و ناراحتي مي‌شود. اگر اشتباه و نادرستي در كلامم ديديد، بفرماييد، اگر آسيبي احساس مي‌كنيد به بدنه جامعه مي‌زند و يأس مي‌دمد، خبر دهيد، قصد بدي نداشتم از گذاشتن آن بر وبلاگ، مي‌پنداشتم شايد كمكي باشد و خيري در آن، اگر نيست، بگوييد تا بدانم. يقيناً اگر متوجه خطايم شوم، يا اصلاح مي‌كنم، يا اساساً اين پست را از وبلاگ حذف خواهم كرد. جوانان ما به اميد نياز دارند، نه نااميدي. چه بسا نادانسته اندوه آفريده باشم. لطفاً نقد و نظر خود را سانسور نكنيد. آن‌چه را نوشتيد و پاك كرديد، دوباره بنويسيد. خواهم خواند و تأثير خواهم پذيرفت. تلاشم بر اين بوده نظرات را خوب گوش كنم و از ديدگاه ديگران پند گيرم. تشكر.
دخترهاي فيس بوكي سني: ظاهرا همسر قبلي شما طلبه بوده است؟ از مطالعه مطالب شما استنباط مي شود كه ظاهراً ايشان طلبه و احتمالا از سطوح بالا يا درس خارج بوده است؟ همچنين به گمانم برادرخانم هاي شما نيز طلبه بوده باشند؟
ازدواج مرد شيعه با زن سني (خصوصا از نوع يافت شده در فيس بوك آن) را چطور مي بينيد؟
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸ صبح
پاسخ: متخصصان معتقدند ازدواج از طريق شبكه‌هاي مجازي روش مطمئني براي تشكيل يك زندگي پايدار نيست، زيرا هويّت واقعي افراد در پس نقاب قرار گرفته و معمولاً شناخت مناسبي حاصل نمي‌گردد. اما درباره ازدواج با اهل سنّت، در روايات ما توصيه شده است. اهل سنّت برادران مسلمان ما هستند، ما هم دختر به آن‌ها مي‌دهيم و هم دختر مي‌گيريم. با هم نماز مي‌خوانيم و خدا را عبادت مي‌كنيم. خداي واحدي را مي‌پرستيم، به نبوّت رسول اعظم (ص) معتقديم، معاد را باور داريم، قبله‌مان يكي‌ست. ما با اهل سنّت مشكلي نداريم. صدها سال در كنار هم زندگي كرديم و فقهاي ما با هم مباحثه داشته‌اند و بحث علمي مي‌كرده‌اند. شيعه از علم اصول فقه كه از ابداعات اهل سنّت بوده استفاده وافري برده و فقهاي اهل سنّت نيز از فقه جعفري بسيار استفاده كرده‌اند. اهل سنّت غير از اين جريان سلفي‌گري‌ تكفيري‌ست كه انگليس آن را طراحي كرده. انگليس همان‌طور كه انحراف بهائيت را در شيعه راه انداخت، انحراف وهابيّت را هم براي اهل سنّت تدارك كرد. در ساير اديان هم كرد، در دين موسي (ع) انحراف صهيونيزم و در دين عيسي (ع) انحراف پروتستانيزم. خلاصه كار دنياپرستان طراحي انحراف براي خداپرستان است. ولي در «ظاهراً» دچار اشتباه شده‌ايد. ايشان طلبه نبودند. پدرشان بودند. و ايشان تسليم اوامر پدرشان بودند و پدرشان اوامرشان به صلاح زندگي دخترشان و دامادشان نبود. دخالت‌هاي غيرقابل قبولي داشتند و در نهايت زندگي دخترشان را به پلشتي كشيدند متأسفانه. از شش برادر ايشان، آن‌وقت‌ها سه تا طلبه بودند. الآن را ديگر بي‌خبرم. موفق باشيد.
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN