به نام خدا

در پارسي‌بلاگسبك زندگي ۱۳: شناخت عملكردهاي انسان

دوشنبه ۳ شهريور ۹۳ - ۱۰:۰ عصر

مهم‌ترين عنصر در سبك زندگي عمل است، فعل انساني. موضوع را دقيق‌تر بنگريم، متوجه عملكردهاي انسان مي‌شود و در نخستين گام بايد عملكردها شناخته شود.

با توجه به گستره و مقياس زندگي انسان كه متوجه فرآيند زندگي و مقاطع آن مي‌شود، بايد براي شناخت حداكثري عملكردها مبادرت نمود.

حدس ما اين است كه در نخستين گام بايد بيشترين عملكردهاي انسان را بشناسيم و فهرست نماييم، براي اين كار نيز از تولد تا مرگ يك انسان را در نظر مي‌گيريم و تمام عملكردهاي وي را در طول اين دوران و در تك‌تك مقاطع آن مي‌يابيم و آن را دسته‌بندي و طبقه‌بندي كرده موضوع ساماندهي و معماري سبك زندگي قرار مي‌دهيم.


مطلب بعدي: سبك زندگي ۱۴: انطباق عملكرد به نياز مطلب قبلي: سبك زندگي ۱۲: مقياس سبك زندگي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر13نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر32نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ944با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ862نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN