به نام خدا

در پارسي‌بلاگسبك زندگي ۱۳: شناخت عملكردهاي انسان

دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ عصر

مهم‌ترين عنصر در سبك زندگي عمل است، فعل انساني. موضوع را دقيق‌تر بنگريم، متوجه عملكردهاي انسان مي‌شود و در نخستين گام بايد عملكردها شناخته شود.

با توجه به گستره و مقياس زندگي انسان كه متوجه فرآيند زندگي و مقاطع آن مي‌شود، بايد براي شناخت حداكثري عملكردها مبادرت نمود.

حدس ما اين است كه در نخستين گام بايد بيشترين عملكردهاي انسان را بشناسيم و فهرست نماييم، براي اين كار نيز از تولد تا مرگ يك انسان را در نظر مي‌گيريم و تمام عملكردهاي وي را در طول اين دوران و در تك‌تك مقاطع آن مي‌يابيم و آن را دسته‌بندي و طبقه‌بندي كرده موضوع ساماندهي و معماري سبك زندگي قرار مي‌دهيم.


مطلب بعدي: سبك زندگي ۱۴: انطباق عملكرد به نياز مطلب قبلي: سبك زندگي ۱۲: مقياس سبك زندگي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN