به نام خدا

در پارسي‌بلاگسبك زندگي ۱۲: مقياس سبك زندگي

يكشنبه ۲ شهريور ۹۳ - ۴:۰ عصر

سبك زندگي شيوه زيستن است، راهكارهايي كه اعضاي جامعه براي سامان‌دادن به رفتارها و عملكردهاي خود برمي‌گزينند. گستره سبك زندگي مساوق با گستره عملكردهاي بشري‌ست. تا هر جا انسان قدرت تصرّف در دنيا دارد و مي‌تواند اراده و عمل كند، تا همان‌جا به سبك زندگي مرتبط مي‌شود.

اين گستره در دو محور طولي و عرضي قابل ملاحظه است:

سبك زندگي از لحظه تولد با انسان همراه است تا مرگ. هر فعلي كه از او صادر مي‌شود، لاجرم بر مشي خاصّي متكي‌ست كه ممكن است از هر منشأي حاصل شده باشد، از خانواده يا جامعه.

هر مقطع از عمر انسان نيز اگر مستقلاً ملاحظه شود، مملو از فعاليت‌ها و رفتارهاي متعددي‌ست كه طبيعتاً هر كدام بر منهجي خاصّ روي مي‌دهند.

محور اول را مي‌توان «فرآيند زندگي» ناميد، به حسب روندي كه در آن مستتر است و محور دوم را «مقطع زندگي»؛ مقاطعي كه هر كدام رفتارهاي خاصّي را الزام مي‌نمايد.

 


مطلب بعدي: سبك زندگي ۱۳: شناخت عملكردهاي انسان مطلب قبلي: سبك زندگي ۱۱: انسان؛ چيست؟ چگونه؟

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر13نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر32نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ944با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ862نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN