به نام خدا

در پارسي‌بلاگسبك زندگي ۱۲: مقياس سبك زندگي

يكشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۴:۰۰ عصر

سبك زندگي شيوه زيستن است، راهكارهايي كه اعضاي جامعه براي سامان‌دادن به رفتارها و عملكردهاي خود برمي‌گزينند. گستره سبك زندگي مساوق با گستره عملكردهاي بشري‌ست. تا هر جا انسان قدرت تصرّف در دنيا دارد و مي‌تواند اراده و عمل كند، تا همان‌جا به سبك زندگي مرتبط مي‌شود.

اين گستره در دو محور طولي و عرضي قابل ملاحظه است:

سبك زندگي از لحظه تولد با انسان همراه است تا مرگ. هر فعلي كه از او صادر مي‌شود، لاجرم بر مشي خاصّي متكي‌ست كه ممكن است از هر منشأي حاصل شده باشد، از خانواده يا جامعه.

هر مقطع از عمر انسان نيز اگر مستقلاً ملاحظه شود، مملو از فعاليت‌ها و رفتارهاي متعددي‌ست كه طبيعتاً هر كدام بر منهجي خاصّ روي مي‌دهند.

محور اول را مي‌توان «فرآيند زندگي» ناميد، به حسب روندي كه در آن مستتر است و محور دوم را «مقطع زندگي»؛ مقاطعي كه هر كدام رفتارهاي خاصّي را الزام مي‌نمايد.

 


مطلب بعدي: سبك زندگي ۱۳: شناخت عملكردهاي انسان مطلب قبلي: سبك زندگي ۱۱: انسان؛ چيست؟ چگونه؟

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN