به نام خدا

در پارسي‌بلاگسبك زندگي ۱۱: انسان؛ چيست؟ چگونه؟

پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۷:۰۰ صبح

وقتي موضوع سبك زندگي «انسان» است، بايد انسان‌شناسي مبناي شناخت موضوع قرار گيرد و طبيعي‌ست هر تغييري در نگاه ما به انسان، نگاه به موضوع را عوض نموده و قطعاً راهكارها و نتايج را دگرگون مي‌سازد.

در اين نوشته نمي‌توانيم به مباحث انسان‌شناسي بپردازيم. مبناي انسان‌شناسي خود را كلياتي در نظر مي‌گيريم كه مورد اتفاق مؤمنين است و به مقداري كه مورد نياز است. نه بر انسان‌شناسي اومانيستي اتكا مي‌نماييم و نه رويكردهاي عرفاني مبتني بر رياضت نفساني را مبناي شناخت انسان قرار مي‌دهيم.

منظور ما از انسان همين پيكره مركّب از روح و جسم انساني‌ست كه براي آزمون به دنيا آمده و به هدف ساختن آخرت عمل مي‌نمايد. هدفش دستيابي به مراحل كمال از طريق ترك معاصي و اتيان واجبات است و از تمام نعمت‌هاي الهي در دنيا مي‌تواند به نحو مجاز، آن‌گونه كه تشريع شده، بهره‌مند شود. همين مقدار از چيستي انسان را كه فقهاي عظام شيعه در طول قرن‌ها پاسدار تكليف آن بوده‌اند مي‌پذيريم.

اين انسان چگونه عمل مي‌كند؟! آيا انگيزه مقدّم است يا اختيار؟ علم و آگاهي او را به جبر مي‌كشد، يا اراده وي همواره فائق بوده و به فعل منجر مي‌گردد؟ بحث جبر و اختيار را نيز مفروغ‌عنه گرفته و طبق آن‌چه به ما رسيده، از روايات و كلام معصومين(ع)، انسان را موجودي مختار مي‌دانيم كه در حوزه و قلمرو اختيار و تصرّف خود مي‌تواند اراده نمايد و عمل كند.


مطلب بعدي: سبك زندگي ۱۲: مقياس سبك زندگي مطلب قبلي: سبك زندگي ۱۰: معماري سبك زندگي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN