به نام خدا

در پارسي‌بلاگبدترين زن دنيا

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۶:۰۰ صبح

توضيح سري اول پيامك‌ها كه تمام شد
ديدم اصرار دارد كه شرح سري دوم را هم در وبلاگ بگذارم
مي‌گفت خيلي اهميت دارد...
- چه چيز؟
«اين‌كه نقش انحراف ايدئولوژيك در فروپاشي خانواده ديده شود»

آخرين پيامكي كه از زن مطلقه دريافت كرده بود
دهم ارديبهشت
تا به من برساند و از موبايل‌ش پياده كنم
اول خرداد روي وبلاگ بود براي رصد
رصد كساني كه در انديشه ناسازگاري هستند
خانواده‌هايي كه نادانسته به سمت فروپاشي پيش مي‌روند
كه درس گيرند و شباهت‌ها بيابند
پرهيز كنند و از چاله‌ها بگريزند
كه ببينند چه چاه‌هاي عميقي در پس اين ناسازگاري‌ها نهفته است

نهم خرداد، هشت روز بعد، اولين پيامك سري جديد به دست زوج رسيد
از سوي زن مطلقه

9/3/1391 - 21:42
[Broken message] ن بدترين زن دنيا!تو چرا آخرتتو با دنيات معامله كردي؟

- اين‌كه ناقص است، بقيه‌اش كو؟
«وقتي ديدم، پيامك زدم كه ناقص رسيده، ايشان پيامك زدند كه جلسه دارند!»

10/3/1391 - 9:31
- ناقص رسيد پيامك شما.

10/3/1391 - 9:38
ببخشيد الان جلسه ام!

و دو ساعت بعد پيامك كامل دوباره ارسال شد:

10/3/1391 - 11:15
ميگم اين مباحث خيلي عجيب ومنطقي است!به نظرم آيه الهي است!بالفرض من بدترين زن دنيا ولي تو چرا آخرتتو با دنيات عوض كردي؟

- كدام مباحث را مي‌گويد؟
«تو بگو، كدام مباحث؟ مگر بحثي در بين بوده است؟»
روشن است كه مطلقه در چه انديشه است
ترديد نيست كه اشاره‌اش به پيامك‌هاست
اما مگر در پيامك‌ها بحثي منطقي صورت پذيرفته؟
مجموعه‌اي بوده
از آن‌چه زن مطلقه براي شوهر سابق نوشته
پيامك كرده و ارسال شده
بدون كم و كاست هم به رؤيت همگان رسيده
«به نظر تو منظورش چيست از اين‌كه مي‌گويد آيه الهي؟»
هميشه واژه‌ها و الفاظ
ناقل معاني نيستند
گاهي تنها بيانگر احساس آدمي‌اند
مانند همين الفاظ و عبارات
تنها انزجار و نفرت
كينه و كدورتي را خبر مي‌دهند
كه در درون وجود انسان روي داده است
عصبانيتي است كه با واژگان تزيين شده
به دنبال معني نمي‌توان بود براي آن.

حقيقتاً هم بحثي صورت نگرفته بود
كه منطقي باشد يا نباشد
«توضيحاتي كه گفته بودم نوشته بودي چطور؟»
آن‌ها هم در حد شأن نزول بود
خودش كه آيه نبود!

وقتي دروغ محور ارتباط انسان با جهان باشد
براي رسيدن به مطامعت
اگر بي‌انصافي كردي و حقيقت پنهان داشتي
بانگ راستي از نقطه‌اي كه برخيزد
تمام وجودت به لرزه خواهد افتاد
كه بنياد كذب بر باد است
و به تلنگري رفتني
كه دروغ تنها در پنهانيِ واقعيت ماندني‌ست!

مطلب مرتبط:
 باز هم پيامك از زن مطلقه


مطلب بعدي: خورشيد به راست مطلب قبلي: پارادوكسِ «طلبه برنامه نويس» ۴

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN