به نام خدا

در پارسي‌بلاگنمودار تغييرات سپرده قانوني

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰ عصر

قبلاً اين‌جا نوشته بودم
معضل بانك مركزي
معضل سپرده قانوني
مشكلي كه خلقِ پول ايجاد مي‌كند
گريبانگير ما

ابزاري ساختم در اكسل
براي محاسبه
نشان مي‌دهد
تأثير سپرده قانوني را
كه وقتي كاهش دهد
بانك مركزي
چطور «خلق پول» زياد مي‌شود
نقدينگي يعني
طبيعتاً تورّم هم
چند برابر
چندين برابر

[فايل اكسل]

به صورت نمودار هم
تغييرات رااين هم نمونه‌اي از آن‌چه در اكسل ديده مي‌شود:[تصوير بزرگ]

خيلي كم است
در حال حاضر
درست اين‌كه 100 درصد باشد
قانون تا 10 درصد اجازه داده
كاهش آن را
كه خيلي كم است

اين خبر را مشاهده كنيد
آخرين در سايت بانك مركزي


مطلب بعدي: سادگيِ بيان مطلب قبلي: افتخارِ بلند

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN