به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۲۶

يكشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

شما تلاش مي‌كنيد
به ظاهر كلام فيزيك‌دانان اكتفا كنيد
ظاهري كه
عمق معناي آن آشكار نشده است
زيرا
خود اين دوستان نيز
قادر نيستند
و نبوده‌اند تا كنون
كه ميدان را توضيح دهند
تفسير كنند

آن‌ها
فقط
با مدل‌سازي
با معادله‌سازي
با فرمول‌هايي كه ريشه در آزمون و مشاهده دارد
كاركردها و آثار واقعيت ميدان را ياد مي‌گيرند
و
همان را به كار مي‌گيرند
با ديفرانسيل تبديل به معادله كلي مي‌كنند
و
با انتگرال
هر كجا كه بخواهند جزئي كرده و تطبيق داده و اندازه‌ها را محاسبه
همين
اما
از يك فيزيك‌دان
بخواهيد به شما نشان دهد
«چطور ماه در دريا اثر مي‌گذارد در حالي كه كيلومترها از دريا دور است؟»
اگر همان پاسخ قبلي را داد
گفت
ماه فضازمان اطراف خود را منحني كرده
دريا هم در آن انحنا سر خورده است
سؤال را ببريد روي همان فضازمان
«چطور ماه فضازمان را تغيير مي‌دهد در حالي كه با هم متباين هستند؟»

فاصله مهم نيست
تباين مهم است
حتي اگر فاصله به اندازه يك نانومتر باشد
اگر ماه از ميدان خود جدا باشد
اگر از فضازمان جدا باشد
حتي اگر اپسيلون
ديگر قادر نيست در آن اثر بگذارد
اثرگذاري قابل توصيف نيست
كافيست كمي دقت كنيد
متوجه اين امر مي‌شويد

مي‌فرماييد:
«همين كه فوتون به الكترون مي خورد و در جهتي ديگر بر مي گردد»
اين را نمي‌فهمم
اين را توضيح دهيد
برخورد دو ذره چه معنايي دارد
يا ريسمان مرتعش
انرژي باشد يا ماده
«برخورد» را توضيح دهيد
به جرأت
مي‌توانم خدمت شما عرض كنم
هيچ فيزيك‌داني قادر به توصيف آن نيست
چرا نيست؟
چون فيزيك قادر نيست
فيزيك قادر نيست اين مفهوم را توضيح دهد
زيرا
هنوز توصيف صحيحي از واقعيت ندارد

شما توضيح بفرماييد
فوتون چطور به الكترون برخورد مي‌كند؟
آيا دو ريسمان با هم تلاقي مي‌كنند؟
چگونه؟
به هم ضربه مي‌زنند؟
چگونه؟
ريسمان درازتر مي‌شود؟
يعني نصف ريسمان فوتون است و نصف ريسمان الكترون؟
بين اين دو نصف چيست؟
مرز بين دو ريسمان چيست؟
آيا يك‌جايي رنگ ريسمان عوض مي‌شود مثلاً
كه بگوييم
اين ور فوتون و اين ور الكترون؟
يا يك ريسمان كه نه فوتون است و نه الكترون
ولي از هر دوي آن‌ها ساخته شده؟
اتصال را بايد توضيح دهيم
ما دو ريسمان را با گره متصل مي‌كنيم
آن‌ها چطور متصل مي‌شوند؟
به هم مي‌چسبند؟
در نقطه چسبيدن دقيقاً چه اتفاقي مي‌افتد؟
بار الكتريكي سبب جذب مي‌شود؟
يا گرانش؟
يا نيروهاي جاذبه هسته‌اي؟

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۲۷ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۲۵

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN