به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۲۵

يكشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

آن‌چه بنده تلاش كردم توضيح دهم
يك تحليل جديد براي اين مطلب بود
براي همين ضربه
حالا نوبت شماست
شما تحليل كنيد كه ضربه يعني چه؟

آيا مولكول‌هاي بدن من با مولكول‌هاي توپ برخورد كردند؟
برخورد مولكول‌ها مگر ممكن است؟
چطور اتفاق مي‌افتد؟
مولكول كه تركيب اتم‌هاست
پس برخورد مالِ اتم‌هاست
اتم‌ها هم كه چيزي جز الكترون و پروتون و نوترون نيستند
پس برخورد مربوط به كدام است؟

نوترون و پروتون كه در هسته هستند
اصلاً به مرحله برخورد نمي‌رسند
آن‌قدر كه فاصله دارند
از محيط بيروني اتم
پس الكترون است؟
آيا برخورد منتسب مي‌شود به الكترون؟

خب
الكترون‌ها چطور با هم برخورد مي‌كنند؟
بار هر دوي آن‌ها منفي است
اصلاً برخوردي اتفاق نمي‌افتد
براي برخورد دو الكترون بايد يك شتاب‌دهنده چند صد كيلومتري داشت
سنكروترون
تا آن‌قدر سرعت ايجاد كند
تا آن‌قدر نيروي برخورد زياد شود
تا بتوانند
و گرنه كه نمي‌توانند
برخورد دست من با توپ اين‌قدر كه نيست
پس چيست؟

پس دافعه است
الكترون‌ها هم را دفع مي‌كنند
همين؟
آيا ضربه زدن به توپ يعني دفع الكترون‌هاي آن توسط بار منفي الكترون‌هاي خود؟
پس ضربه نيست
دفع از طريق ميدان است
ميدان من دارد ميدان او را دفع مي‌كند
آيا حقيقت برخورد غير از اين است؟
حالا اين ميدان كجاست؟
آيا ميدان من با ميدان توپ تلاقي نمي‌كند؟
آيا در بعضي از قسمت‌هاي خود با هم يكي نمي‌شوند؟
تركيب نمي‌شوند؟

بحث دقيقاً اين‌جاست
لطف كنيد و ضربه زدن به توپ را تحليل فيزيكي كنيد
تحليلي كه واقعيت آن را توصيف كند

فرموديد:
«جرم زمين،  فضازمان اطرافش را خم مي كند»
صبر كنيد
بدون فهميدن نبايد بگذريم
رد شويم و به مرحله بعد برسيم
به گزاره بعد
سر همين گزاره خوب فكر كنيم

آيا فضازمان وجود دارد؟
يا يك امر خيالي و وهمي‌ست؟
بله
وجود دارد
حداقل شما كه اين‌طور بيان فرموديد
پس ما يك فضازمان داريم اين طرف
يك زمين داريم كه جرم دارد آن طرف
جرم زمين
فضازمان
اين‌ها آيا در هم تنيده هستند؟
يا مرز مشخصي ميان آن‌هاست؟
يعني آيا مي‌توانم يك خط بكشم
بگويم اين طرف خط جرم زمين است
و
آن طرف خط فضازمان آغاز مي‌شود؟
كه
پس از آن بخواهيم توصيفش كنيم
اين‌كه
چطور جرم زمين فضازمان را خم مي‌كند
فرموديد «اطراف»
يعني
آيا زمين وسط است؟
و دور آن را فضازمان گرفته است؟

اين را خوب بايد روشن كنيم
اصلاً زمين بدون فضازمان قابل تصوّر است؟
يا
زمين و فضازمان با هم تركيب شده‌اند؟
فضازمان در درون زمين هم هست
و زمين هم
يك مرز مشخصي با فضازمان نداشته
و
در آن محو شده است

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۲۶ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۲۴

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN