به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۱۵

يكشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

نه
انسان مؤمن نمي‌تواند
كسي كه
اعتقاد دارد خدا نيست
بنده است
مخلوق است
مي‌پذيرد كه محدود است
پذيرفته كه علم غيب ندارد
پذيرفته كه رشد مي‌كند
هم خودش
هم طبيعتاً علمش
اين چنين انساني
نه تنها دنبال علم صددرصد نمي‌گردد
كه
اصلاً وصول به آن را ممتنع مي‌داند
غيرممكن
نشدني يعني
چطور مي‌شود كه موجودي محدود
داده‌هاي نامحدودي را درون خود جمع كند؟
متغيرهاي جهان هستي بي‌شمارند
خيلي بيشتر از تمام هستي شخص من
حتي بال زدن پروانه‌اي
آن‌سوي آب‌ها
از كجا معلوم كه در آزمون من اثر ندارد
ندارد؟
مگر مي‌شود نداشته باشد؟

قابل محاسبه نيست
براي من
من آن‌چه را كه محاسبه مي‌كنم مي‌دانم
بيشتر را نه
اين علم است
علم تدريجي‌الحصول
علمي كه رشد مي‌كند

چنين انساني
با اين سطح از آگاهي
علم را براي كارآمدي مي‌خواهد
براي تصرّف
براي پيشرفت بشر
نه تنها مادّي
بلكه معنوي
دنيوي و اخروي

اما نسبت به غرب
يعني كسي هست كه ترديد داشته باشد
اين‌كه
علوم تجربي در غرب پيشرفت كرده‌اند
و اين فناوري
همه محصول همين علوم تجربي‌ست؟
واقعاً چنين افرادي پيدا مي‌شوند؟
كه در اين مطلب شك داشته باشند؟

بله
اين پيشرفت انسان نيست
چون انحصار در دنيا دارد
و انسان
دنباله‌اي در آخرت
انسان مي‌ماند
جاودان
اين توسعه غربي
براي انسان «فاني» طراحي شده
انساني كه «جاودان» است
پيشرفت نمي‌كند
با اين فناوري
ولي
علم غرب موفق بوده
در مقياس «حركت» نسبت به «هدف»
هدفگذاري آن براي رفاه بوده
براي اقليّت
موفق شده
خواسته ربات بسازد
ساخته
خواسته به فضا برود
رفته
هدفش دنياپرستي بوده
ابزارش را ساخته
اين يعني موفقيت
در مقياس خودش

اگر چه كه به كار ما نمي‌آيد
به كار مؤمن
انسان مؤمن هدف متفاوتي دارد
خب
فيزيك متفاوتي هم نياز دارد
نسبت‌هاي ديگري را به خدمت مي‌گيرد
كارآمدي ديگري مي‌خواهد
اين كار علم است
علم مطلق نيست
اين را بايد بفهميم
نفهميم مي‌مانيم
مثل گذشتگان ما كه قرن‌ها ماندند
و اين در جا زدن را براي ما ارث گذاشتند
قديم‌تر نبودند
ابوريحان و ابن هيثم و ابن سينا و رازي دانشمند بودند
مشاهده مي‌كردند و آزمون
از يك زماني منحرف شدند
دانشمندان ما
درگير مباحث نظري باطل
بي‌فايده و مهمل
بي‌ارتباط با واقع
درست از زماني كه اشراق سهروردي آمد
و عرفان ابن عربي
و حكمت شهودي صدرايي
شيعه در يك محاق عجيبي فرو رفت
علم شيعه
از واقعيت دور شد
از مشاهده و آزمون كناره گرفت
رفتن زير لحاف
فكر كرد و فكر
تفكّري كه متصل به واقعيت نباشد كه بر علم انسان نمي‌افزايد
راه علم انسان اين است
سنجش
علم اساساً سنجشي‌ست
اين نظريه استاد حسيني (ره) است
«علم بشر سنجشي‌ست»

در پناه خدا

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۱۶ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۱۴

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN