به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۱۳

يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

اما
انتگرال چه؟
دقيقاً بر عكس
در مرحله عمليات

ديفرانسيل مربوط مي‌شود به توليد معادله
در آزمايشگاه
وقتي فيزيك‌دان مشاهده مي‌كند
نمونه‌هاي آزمون را
اندازه‌گيري مي‌كند
كلّي بايد بكند
با ديفرانسيل
ديفرانسيل او را به علم مي‌رساند
علم
كليّاتي كه در هر مثال ديگري هم قابل انطباق باشند
انطباق؟
چطور انطباق مي‌يابند؟

احسنت
بله
اين‌جاست كه انتگرال پيدا مي‌شود
انتگرال كارش جزئي‌سازي‌ست
هر چقدر كه ديفرانسيل كلّي كرد
انتگرال به صورت وارونه
اگر معيّن باشد
عدد داشته باشيم يعني
كه ساده است:
دما 10 است، اگر بكنيم 30، فشار چند برابر مي‌شود؟
انتگرال مي‌آيد
معادله‌اي كه با ديفرانسيل توليد شده بود را
ملاك گرفته
عدد مي‌دهد
جواب يعني
دقيقاً معلوم مي‌شود كه چه بلايي سر فشار مي‌آيد

پس كاربرد انتگرال معيّن
در عمليات است
جايي‌كه
مي‌خواهيم بسازيم
توليد كنيم
با كمك معادلات
پيش‌بيني نماييم

اما
انتگرال نامعيّن چه
آن‌هم همين است
جزئي كننده است
اما
به عدد نمي‌رسد
پله‌هايي پايين مي‌آيد
تا شرايط خاص را بازسازي كند
تا معادله كل را
در شرايط خاص پيش‌بيني نمايد
مثلاً:
با اين فرمول كلّي كه داريم
فرمول مربوط به فشار هوا در ارتفاعات بالاتر چه مي‌شود؟
در سطح زمين نباشيم

خب اين يك حالت خاص است
متفاوت از حالت كلّي
كه با ديفرانسيل به دست آورده بوديم
حالا
با انتگرال
فرمول اختصاصي مربوط به ارتفاع را به دست مي‌آوريم
نسبت فشار و دما در ارتفاعات مختلف

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۱۴ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۱۲

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN