به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۹

يكشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

استاد حسيني
علم را نسبي مي‌داند
زيرا
بشر را مطلق نمي‌داند
مخلوق نمي‌تواند مطلق باشد
عقل ما هم
درك و فهم ما
همه نسبي است
ولي
اين نسبي بودن مانع نمي‌شود كه نتوانيم حركت كنيم
بشناسيم و تشخيص دهيم
شناخت نسبي
حركت نسبي
رشد و تكامل نسبي

نسبي بودن علم
فقط آن‌هايي را ناراحت مي‌كند
كه
علم را به «يقين صددرصد» تعريف كرده‌اند
به
انطباق ادراك با واقع
اما
اگر دست از انطباق برداريم
و به كمتر از صددرصد راضي شويم
يعني
در حقيقت راضي شويم كه مخلوق هستيم
و توان ما محدود است
همه چيز ما محدود است
علم ما هم محدود است
اما
همين محدود براي رشد ما كافي‌ست
زيرا خداوند هر آن‌چه براي رشد نياز داشته‌ايم در اختيار ما قرار داده است!

فلسفه استاد حسيني
پيوند زيادي با اعتقادات اسلامي دارد
يعني
نسبي بودن علم را
با كمك دين و اعتقاد به خداوند
تعريف مي‌كند
با مباني اعتقادي خودمان
بنابراين
به شك‌گرايي نمي‌افتد
و تجربه‌گراي محض
و پوزيتيويست
و پراگماتيست
از اين‌ها نمي‌شود

حرف راسل قطعاً نادرست است
آزمون اگر علمي باشد
ما را به علم مي‌رساند
برهان خلف هم دارد
اگر
حرف راسل درست بود
اين‌همه كشفيات علمي رخ نمي‌داد
همين رايانه‌اي كه من و شما مشغول تايپ در آن هستيم
سرويس ايميلي كه از آن استفاده مي‌كنيم
اين‌ها با علم توليد شده‌اند
اگر
همه ما مثل بوقلمون راسل بوديم
بشريت
هرگز اين فناوري‌ها ساخته نمي‌شد

علم نسبي‌ست
و
با همين نسبيت هم كارآمد است
چون قادر به شناخت از واقعيت است
با آزمايش
البته
آزمايش علمي!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۱۰ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۸

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1354با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN