به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۳

يكشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۴:۰۰ صبح

حالا اگر از شهيد مطهري ره بپرسيم
چطور مطمئن مي‌شوي و يقين مي‌كني
به اين علم‌ها
اين‌كه خطا نكرده‌اي
آيا آزمون مي‌كني؟
پاسخ مي‌دهد:
حس خطا نمي‌كند
پس نياز به آزمون نيست
خطا در نسبت دادن موضوعات به احكام است
مثلاً
سياهي از دور مي‌بيني
حس فقط همين را مي‌گويد:
يك سياهي از دور نزديك مي‌شود
حالا
فكر خطا مي‌كند
در نسبت دادن موضوع:
برادرم دارد مي‌آيد
وقتي نزديك مي‌شود
مي‌بيني پسر همسايه است!
خطا بود
حالا خطا آيا مال حس بود؟

شهيد مطهري حس را جبري مي‌داند
پس خطا ندارد
خطا مربوط به اختيار بشر است
جايي در مقام تفكر
جايي در نفس انسان

پس در نظريه اصالت وجود و اصالت ماهيت
نيازي اصلاً به آزمون نيست
آزمون هم اصلاً ربطي به علم ندارد
تو يك‌بار هم ببيني علم پيدا مي‌كني
تكرار كه نمي‌خواهد!

اما اگر بپرسي
پس چطور يقين داري كه اين ماهيت كه در ذهن توست
عين ماهيت خارجي‌ست
پاسخ شهيد مطهري اين است
در پاورقي اصول فلسفه مي‌فرمايد:
اگر علم ما حتي اندكي با واقعيت تفاوت مي‌داشت
ماهيت ذهني
با ماهيت خارجي
اگر عين هم و منطبق بر هم نبودند
شك حاكم مي‌شد
نه فقط بر يك علم
بر تمام علوم ما
يعني ديگر هيچ علمي در ما پيدا نمي‌شد
زيرا
ما در تمام علوم خود شك مي‌كرديم
شك مطلق مي‌شد
اما
ما
مي‌دانيم كه علم‌هايي داريم
مي‌دانيم و يقين داريم كه اين سفيد است
آن سياه است
خودمان هستيم و زنده‌ايم
اين علم‌هايي كه مي‌دانيم وجود دارند
نشان مي‌دهند كه شك مطلق نيست
پس
همه علم‌ها منطبق بر واقع هستند

اين برهان خلف است
يك روش در منطق صوري
كه در منطق رياضي هم كاربرد دارد
اگر و فقط اگر پ آن‌گاه كيو
پس: اگر كيو پريم آن‌گاه پ پريم
حالا اگر دانستيم كه كيو نيست
نتيجه مي‌گيريم كه پ هم نيست

خب تكليف آزمايش چه شد؟
آزمون مال اصالت وجود و ماهيت كه نيست
مربوط به شناخت‌شناسي‌هاي تجربه‌گراست
آن‌هايي كه
معتقد به خطاي حس هستند
و معتقد به استقراء
منطق ارسطويي
استقراء را علم‌آور نمي‌داند
فقط قياس
قياس برهاني
با همان چهار شكلي كه در منطق دارد
شكل اول معروف است
باقي شكل‌ها هم به همان باز مي‌گردد:
الف ب است
ب  جيم است
پس: الف جيم است

اين قياس است
ولي اين استقراء:
اين الف ب است
اين‌يكي الف هم ب است
آن‌يكي الف هم ب است
...
پس: هر الف ب است

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۴ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۲

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN