به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۲۸

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۴:۰۰ صبح

«هيچ كودكي اتاق شخصي لازم ندارد»

انسان جمعي خلق شده
جامعه‌پذير
نه نه
جامعه‌طلب
نياز به جامعه دارد
دنبال آن مي‌گردد اصلاً

تنهايي چه معنا دارد؟
آن هم در سنين رشد
در سنين كودكي
وقتي دقيقاً زمانِ با هم بودن است
با ديگران
ياد گرفتن
مگر بدون بودنِ با ديگران مي‌شود الگو گرفت
ياد گرفت
مثل آن‌ها شد
خوبي‌هايشان را
و دوري از بدي‌ها

اين اشتباه است
اشتباهي كه زياد شده
براي كودكان فضاي شخصي در نظر مي‌گيرند
اتاقي منحصر
جايي كه تنها باشد
مگر كودك مي‌تواند در جايي تنها باشد؟!
بايد باشد؟!

نظر من اين بود كه نبايد
و هست
تجربه كردم
ثابت شد كه بهتر است
نديديد خانواده‌هاي قديمي كه فضاي مشترك داشتند
چقدر كودكان باثبات‌تر
باهويّت‌تر
اجتماعي‌تر
هم‌جوش‌تر و ايثارگرتر چه بسا

اگر چه مي‌شد
اگر چه بارها فرصت فراهم
مي‌شد فضاهاي مستقلي در نظر گرفت
خصوصي
اما ابا كردم
دوري
سعي كردم نشود
فضاي مشتركي در خانه در نظر گرفتم
براي همه‌شان
كمدها در كنار هم
ميزهاي تحرير در كنار هم
كشوهاي لباس هم
البته همراه با چند پاراوان
ديوارهاي كاذب و متحرّك
براي همان مقدار اندكي كه فضاي اختصاصي نياز داشتند
مثلاً تعويض لباس

كودك وقتي تنها شود
از محيط اجتماعي دور
فردگرا شده
اينديويژوال
منزوي
ياد نمي‌گيرد تعامل كند
فوري فرار مي‌كند
در خلوت احساس راحتي بيشتر
در بزرگسالي هم همين
محبّت كمتري نسبت به اطرافيان
نسبت به انسان‌ها
او راحت‌تر در چرخ‌دنده‌هاي نظام سرمايه‌داري خُرد مي‌شود

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اصول تربيت فرزند ۲۹ مطلب قبلي: اصول تربيت فرزند ۲۷

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN