به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۲۷

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

«قهر هميشه ممنوع است»

اين يك قانون است
هميشه بوده
هميشه هم هست
ياد گرفته‌اند

محكم ايستادم
پاي قوانين بايد ايستاد
قانون تخلّف‌ناپذير است
بايد بفهمند كه استثنا ندارد
فهميدند

گاهي قهر مي‌كرده
كودكي مي‌كرده
سر چيزي ناراحت شده
مي‌خواسته ندادم
با برادر دعوا شده
با خواهر
كودك است ديگر
رفته در اتاقي ديگر
در را مثلاً بسته

حتي اتاق ديگر هم نه
در همين پذيرايي
رفته يك گوشه نشسته
از همه فاصله گرفته

زياد اتفاق مي‌افتاد
يك رفلكس و بازخورد طبيعي‌ست
ولي
نبايد طبيعي باقي بماند

من عوض كردم
به حول و قوّه خدا
با اصراري كه بر قانون داشتم:
«قهر در اين خانه ممنوع است»

تا قهر مي‌كرد
مي‌رفتم سراغش
- پسرم! الآن قهر كردي؟
چرا؟
الآن قهر كني به چه كسي آسيب مي‌زني؟
به خودت؟
يا به كسي كه باهاش دعوا داشتي؟

برايش توضيح مي‌دادم كه طرف دعواي تو الآن در خوشي كامل است
وقتي تو قهر مي‌كني
او كيف مي‌كند
به مقصود مي‌رسد
پيروز مي‌شود
او برنده مبارزه
چون تو جا خالي كرده‌اي
قهر فايده‌اي براي تو ندارد

اين را فهميدند
قهر هرگز مفيد نيست
طبيعت‌شان عوض مي‌شود
كودك پراگماتيست است
كاركردگرا
منفعت‌محور
هر چه مفيد نباشد رها مي‌كند
انسان اين‌طور خلق شده است اصولاً.

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اصول تربيت فرزند ۲۸ مطلب قبلي: اصول تربيت فرزند ۲۶

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN