به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۲۴

دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۴:۰۰ صبح

«هر سؤالي پاسخ‌دادني نيست»

نه ما فقط
خودِ كودك اصلاً بايد ياد بگيرد
او قرار نيست
چرا بايد باشد؟!
اين‌كه به هر سؤالي پاسخ دهد

تلفن زنگ خورده
گوشي را برداشته
مخاطب سؤالي پرسيده
سؤالي كه شايسته نبود بپرسد:
«اونجا خونه كيه؟ اسمت چيه؟»
- ببين پسرم
وقتي ديگري تلفن كرده
او بايد خود را معرفي كند
ما نه
شايد تروريست باشد
شايد دزد باشد
شايد قصد سوء
ما كه نبايد هر چه پرسيد پاسخ دهيم
فقط سؤالي كه به ديگران ربط داشته باشد

گاهي از خود من سؤالي مي‌پرسيد
پيامكي رسيده
«كي بود؟!»
- دختر گلم! نمي‌خوام به اين سؤالت پاسخ بدم
نه اين‌كه مهم باشد
نه اين‌كه فرد خاصي پيامك زده
فقط براي اين‌كه عادت نكني
ياد نگيري كه سؤالات بي‌ارتباط با خود بپرسي
براي اين‌كه ياد بگيري نپرسي
به اين سؤالت جواب نمي‌دهم

يكي دو بار
چند بار
وقتي به سؤالات بي‌ربط پاسخ ندادم
از سرشان رفت
ياد هم گرفتند
ديگر ديگران هم سؤال بپرسند
مي‌دانند نبايد پاسخ دهند
سؤالي كه پاسخ آن فايده‌اي براي ديگران ندارد

- عزيزم! فقط سؤالي بپرس كه دانستن پاسخ آن بر دانش تو بيافزايد!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اصول تربيت فرزند ۲۵ مطلب قبلي: تأمين امام جماعت ۸

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN