به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۲۲

دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

«كودكان خودشان مي‌توانند همديگر را تنبيه كنند»

گاهي دعوا مي‌شود
ظلم مي‌كنند به هم
اتفاق است
مي‌افتد
عصباني شده و به او لگد زده
توي سرش زده
هل داده
راهش چيست؟
آيا هميشه بايد پدر و مادر تنبيه كنند؟

من راه ديگري تجربه كردم
راهي كه ناگزير نباشم كودكانم را مدام تنبيه كنم
فراموش نكنيم كه تنبيه بايد باشد
نباشد كه رفتار اصلاح نمي‌شود
وقتي ديگري را مي‌زند
بايد درد را تجربه كند
نكند تكرار مي‌كند

قانونِ قصاص
به همين سادگي
اين قانون را در خانه رواج دادم
اما با شرايطي خاص

تنبيه كودكان فقط به زدن پشت دست محدود است
اگر يكي ديگري را هل دهد
بزند مثلاً
شكايت كه مي‌شود
پاسخ اين است:
«بزن پشت دستش!»

اوايل ممكن بود مخالفت كند
ممانعت كند
پاسخ اين بود:
«اگر نذاشت بزني پشت دستش، منو صدا كن تا خودم بزنم!»

كودك دودوتاچهارتا مي‌كند
برادرش بزند بهتر تا پدر
زورش كمتر است خب
دردش هم كمتر

رايج شد
روال عادي
وقتي كودك بودند
بخش معظمي از شكايت‌ها كم شد
وقتي يكي مي‌زد
وسط بازي مثلاً
در هنگام عصبانيت شايد
ديگري كه قصد شكايت مي‌كرد
خودش جلوي او را مي‌گرفت:
«نمي‌خواد به بابا بگي، بيا بزن پشت دستم»
او هم مي‌زد
دلش خنك مي‌شد
احساس مي‌كرد به حقش رسيده
گله و شكايت ديگر نداشت
ظالم هم تنبيه مي‌شد
مي‌فهميد كار بد بدون مجازات نمي‌ماند
هيچ‌وقت
بچه‌ها يقين كردند
در خانه ما ظلم هرگز بدون مجازات نيست!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اصول تربيت فرزند ۲۳ مطلب قبلي: اصول تربيت فرزند ۲۱

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN