به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۱۶

دوشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

«فرياد براي همه نامفهوم است»

كودكي كه بلند صحبت مي‌كند
داد مي‌زند يعني
هدفش چيست؟
به چه مي‌خواهد برسد؟

فرياد زدن يك روش استاندارد است
عمومي
براي جلب توجه
تا مخاطب به گفته ما گوش بسپارد
تا اطاعت كند

حيوانات هم فرياد مي‌زنند
نعره مي‌كشند
عرعر مي‌كنند
هر كدام كه قوي‌تر
صداي نعره هم بيشتر
كه بترساند
كه غلبه كند
كه مطيع خود سازد
كودكان هم همين قصد را دارند
وقتي با فرياد بيان مي‌كنند
براي هر مطالبه‌اي

من پاسخ نمي‌دهم
از ابتدا نمي‌دادم
وقتي كودكم فرياد مي‌كشيد
بلند چيزي را مي‌گفت:
«وقتي داد مي‌زني نمي‌فهمم چي مي‌گي، آرام بگو تا بفهمم»

يادشان دادم
عادتشان
ناكارآمد كردم فريادشان را
تا ديگر نكشند
تا ديگر بلند صحبت نكنند
از همان كودكي جلوي داد زدن‌شان را گرفتم
با عبارت‌هاي مختلف توجيه كردم:
«مردم كسي را كه داد مي‌زند دوست ندارند»
«مي‌خواهي با داد زدن من را مجبور كني؟»
«من اگر تسليم داد تو شوم، باباي ضعيفي خواهم بود، دوست داري بابات ضعيف باشد؟»
«فكر مي‌كني صداي تو از من بلندتر است؟ مي‌خواهي من هم داد بزنم ببينيم چه كسي خواهد ترسيد؟»

كودكان بايد ياد بگيرند
با داد و فرياد نمي‌شود رسيد
اين را اگر بفهمند
ديگر فرياد نمي‌كشند
آرامش را به خود و ديگران هديه مي‌كنند!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اصول تربيت فرزند ۱۷ مطلب قبلي: اصول تربيت فرزند ۱۵

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1365با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN