به نام خدا

در پارسي‌بلاگهويّتِ بورس ۱۸

پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۹۷ - ۵:۰ صبح

بازار بورس مثل يك قمارخانه نيست
اين دروغ است
چون بورس اصلاً قمار نيست
اين نفهميدن بازار بورس است

بورس يك فريب هرمي‌ست
گلدكوئيستي
با چه استدلالي؟
اين:
وقتي مقدار كمي از تعداد افراد زيادي بدزدي كه اميد دارند مقدار زيادي از ديگران بدزدند، مقدار زيادي دزدي كرده‌اي، بدون آن‌كه آن‌ها احساس كنند مقدار زيادي از دست داده‌اند!

اين استراتژي و راهبرد اصلي معاملات پونزي‌ست
من دو نفر را تشويق مي‌كنم تا هر كدام پول زوري به من بدهند
و در مقابل
فرصت داشته باشند كه هر كدامشان از دو نفر ديگر پول زور بگيرند
آن‌ها قبول مي‌كنند
چون هر كدام يك تومان به من مي‌دهند
ولي دو تومان از زيرمجموعه خود مي‌گيرند
اين يعني يك تومان سود خالص
و بعد همه ما بالايي‌ها
در سود پاييني‌ها شريك كه باشيم
من از همه بيشتر سود مي‌كنم
بيشتر مي‌دزدم يعني
پله بعدي من هم
كمتر از من
همين‌طور مي‌رود پايين
همه با انتظار سود وارد مي‌شوند
اما اين زنجيره كه تا ابد ادامه نمي‌يابد
پس چرا چنين ريسكي مي‌كنند؟!

آن‌ها مي‌فهمند كه دچار يك سيستم پونزي هستند
ولي دوست دارند در بخش برنده آن باشند
وقتي هزينه - فرصت مي‌كنند
مي‌بينند اگر در بخش برنده باشند مثلاً صدهزار برده‌اند
ولي اگر در بخش بازنده بيافتند
فقط يك تومان ضرر كرده‌اند!

اين خميرمايه گلدكوئيست است
و تمام شبكه‌هاي هرمي
اين‌كه ضرر زياد بين افراد زياد تقسيم مي‌شود
تا به هر كدام ضرر كمي برسد
ولي سود آن
در تعداد افراد كمي منحصر مي‌ماند
پس تعداد زيادي از مردم ضرر كمي مي‌كنند
تا چند نفر
سود بسيار زيادي به دست آورند

اين در بانك تكرار مي‌شود
همين در بورس هم
اين شده اساس نظام سرمايه‌داري
همان روش داروغه ناتينگهام
از ضررهاي كوچك سودهاي بزرگ پديد مي‌آيد

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: هويّتِ بورس ۱۹ مطلب قبلي: هويّتِ بورس ۱۷

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر15نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها34نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1216با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1124نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN