به نام خدا

در پارسي‌بلاگكودكستان حرم

دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۵:۰۰ صبح

جايي را براي كودكان فراهم كرده‌اند
در حرم
پاركينگ طبقاتي راحت شده
هر وقت كه بخواهيم برويم حرم
مستقيم منفي پنج
گاهي منفي چهار
آسانسور تا بالا
سريع مي‌رسيم
بي‌دردسر

تزئينات جالبي درست كرده
در دو رده سني
دختر و پسر جدا
پدر و مادر را حيف كه راه نمي‌دهندزيارت
ديدن صحن‌ها
خوردن آب از سقاخانه حياط
بچه‌ها خيلي خوش‌شان مي‌آيد
از شير آبي كه بدون دستگيره باز مي‌شود
با چشم الكترونيكي فقط!وقت صرف كردن با كودكان هزينه نيست
فرصت است
خرج ندارد
درآمد است
زماني براي القا كردن
انديشه‌هاي خود را
من تمام تعاليمم را در اين موقعيت‌ها تقديم‌شان مي‌كنم
با ديدني‌هاي جامعه
با تفريح
حرف مي‌زنم برايشان
چيزهايي را كه مي‌خواهم ياد بگيرند
براي آينده‌شان
تا از من بهتر شوند
كه اگر نشوند
ضرر كرده‌اند
ضرر كرده‌ايم!


مطلب بعدي: كمك سيب زميني مطلب قبلي: دوچرخه نو

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN