به نام خدا

در پارسي‌بلاگدرمانِ سازمانِ تنبل ۱۰

سه‌شنبه ۱ خرداد ۹۷ - ۶:۰ عصر

با اين تدبير
پرسنل
نه تنها تلاش مي‌نمايند فكر خود را به كار انداخته
راه‌هايي را
براي ارتقاء فعاليت‌هاي حوزه كاري خود
در سازمان
بيابند
به جذب ايده از ديگران نيز حريص مي‌شوند

وقتي انتقادي يا پيشنهادي
از سوي مراجعه‌كنندگان يا مشتريان سازمان
ارائه شود
با تمام وجود
توجه مي‌نمايند
به سرعت آن را پردازش كرده
پروار نموده
بال و پر داده
در قالب نوآوري پيشنهاد مي‌كنند

با توجه به نزديك بودن كارمند به محل كار
و حوزه عملياتي و اجرايي مرتبط با ايده و نوآوري
بسيار بهتر مي‌تواند
ايده‌هاي مناسب را از نامناسب تشخيص داده
آن‌ها را غربال نمايد
پيشنهادات و انتقادات طرح شده
از سوي مشتريان را
بهتر تحليل مي‌كند
و بهترين‌ها را
گزينش مي‌نمايد

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: درمانِ سازمانِ تنبل ۱۱ مطلب قبلي: درمانِ سازمانِ تنبل ۹

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر13نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر32نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ945با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ862نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN