به نام خدا

در پارسي‌بلاگاولين نرم افزار من ۳

جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۶:۰۰ عصر

يك ترم يعني سه ماه
تقريباً يعني
سه ماه كلاس كامپيوتر
بدون حتي يك كامپيوتر
تماماً تئوري
چرا؟!
چون دبيرستان شهيد عموئيان كامپيوتر نداشت
فقط منطقه
منطقه 4 آموزش و پرورش داشت
يك سالن با ده دوازده رايانه
يك‌بار قرار شد برويم كار عملي
فقط يك‌بار
و من براي اين يك‌بار خيلي آماده بودم

روي كاغذ برنامه‌اي نوشتم
يك دايره با چند خط درون آن
براي اين‌كه تداعي حركت نمايد
چيزي مثلاً توپ
رنگ قهوه‌‌اي
گوشه سمت چپ تصوير
حركت مي‌كرد
به محض اجراي برنامه
در محيط QBasic
تنها زباني كه مي‌توانستيم كار عملي خود را با آن انجام دهيم
ردّي از خود بر جاي مي‌گذاشت
ردي كه نامي را مي‌نوشت
«مهدي»

و به محض پايان
تانكي پايين صفحه پديدار مي‌شد
نه دقيقاً
چند بيضي و مستطيل
و با زدن كليد Enter
گلوله شليك مي‌كرد
مسير حركت گلوله كاملاً يك سهمي بود
مسير دقيق پرتابه
معادله رياضي آن را دقيق محاسبه كرده بودم
هنگام برخورد به زمين نيز منفجر مي‌شد
دايره‌اي كه بزرگ مي‌شد و بعد حذف

كجا؟
همه روي كاغذ
امكان تست كه نداشتم
ديباگ
فقط روي كاغذ كدهاي بيسيك

اتوبوس آمد و رفتيم
تعداد زياد
هر دو نفر يك رايانه
اجازه خواستم كدها را وارد كنم
تايپ نمي‌دانستم
يك به يك حروف
انگليسي همه
بغل دستي پس چه كند؟
او هم از اين كامپيوتر سهم داشت

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اولين نرم افزار من ۴ مطلب قبلي: اولين نرم افزار من ۲

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN