به نام خدا

در پارسي‌بلاگگوبلن

يكشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ - ۸:۰ صبح

گلدوزي ديده
هوس كرده

معمولاً همين است
نه فقط كودكان
بزرگ‌ترها هم
انسان اين‌طور است
خيلي از خواسته‌هايش هوس است
ريشه ندارد
در نيازهايش
مي‌خواهد تجربه كند
بيازمايد
فقط همين
ماندگار نيست در اراده‌اش

مريم گلدوزي مي‌كند
قبلاً اين‌جا نوشته بودم
حكايتش رابه سيداحمد پاسخ دادم:
- فعلاً نمي‌شود
بايد صبر كني
فقط يك كارگاه داريم
مريم گلدوزي‌اش كه تمام شود
كارگاه كه خلاص شود
پارچه در آن مي‌اندازم و مي‌دهم كه تو هم بدوزي!

قبول كرد
اما ناراضي
اين شد كه تصميم ديگري گرفتم
رفتم و گوبلن خريدم
براي هر سه تايشانچند روزي به شدّت مشغول بودند
چند هفته‌اي هم هست كه رها كرده‌اند
دكتر عدالتي مي‌گفت «هابي»
به اين علاقه‌هاي نماندني
آن روزها كه ستاره‌شناسي به ما درس مي‌داد
سال‌هايي كه مؤسسه نجوم مي‌رفتم
سال‌هاي نخست طلبگي
خدا رحمتش كند
راست مي‌گفت
خيلي از خواسته‌هاي انسان هابي‌ست
به قول خودمان «هوس»

چون نياز نيست
ماندني هم نيست
مي‌خواهيم كه فقط عقب نمانيم
ظاهراً از رقابت دنيا
محصول خودپرستي
خودبرترپنداري!


مطلب بعدي: والايش مطلب قبلي: لطفِ فرزندِ بيشتر

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر13نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر32نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ945با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ862نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN