به نام خدا

در پارسي‌بلاگشاهكارِ آموزش!

دوشنبه ۲ بهمن ۹۶ - ۹:۰ عصر

مي‌گويند آزمون‌هاي‌مان توصيفي‌ست
خب باشد
چه ربطي دارد به اين كار
به اين تقلّب بزرگ؟!معلّم برگه امتحاني مي‌دهد
مي‌آورد خانه و رونويسي مي‌كند در دفتر
وقتي مي‌پرسم چيست؟
«معلّم داده در دفتر بنويسيم!»
فقط سؤال‌ها را
فردايش
معلّم پاسخ‌ها را مي‌گويد
باز هم در دفتر مي‌نويسد
ذيل همان سؤال‌ها
مي‌گويد برويد در خانه و حفظ كنيد

بعد چه؟!
روز بعد كه مدرسه مي‌روند
روز آزمون گروهي‌ست
هر چهار نفر با هم
دور هم
برگه را مي‌گذارند وسط
جواب‌ها را مي‌نويسند در برگه
يك برگه
دست سرگروه
هر چه را يكي نداند
ديگري كه مي‌داند
تكميل‌شده را مي‌دهند معلّم
تصحيح كرده و «خيلي‌خوب» مي‌دهد

بعد چه؟!
شاهكارِ آزمون است اين
آخرين متد آموزش
روز بعدتر
فرداي روز آزمون گروهي
آزمون شخصي‌ست
اين‌جاست كه معلّم همان برگه امتحاني را
كه يك صفحه پشت و رو بيشتر نيست
تحويل هر فرد مي‌دهد
دانش‌آموزان هم جواب‌ها را مي‌نويسند
و چند مي‌گيرند؟!
مگر مي‌شود «خيلي‌خوب» نگيرند؟!

در شگفتم
نمي‌گويم كدام فرزندم
نمي‌خواهم مدرسه و معلّمش را لو بدهم
ولي يكي دو هفته است اين طور است
معلّم دارد امتحان ميانسال مي‌گيرد
تك‌تك درس‌ها را
با اين روش
چه روشي؟!
روشي نوين در آزمون!

اين شاهكار آموزش را چه كنيم؟!
جادوگري‌ست اصلاً
سؤال را سه بار تمرين مي‌كند
و جواب را القاء مي‌نمايد
و ما والدين
آيا بايد خيال كنيم كه دانش‌آموزمان باسواد شده است؟!
شده است واقعاً؟!

به دليل فكر مي‌كنم
چرا معلّم اين‌طور مي‌كند
و فقط اين را مي‌يابم:
در ارزشيابي برتر مي‌گردد
وقتي در هر درس فقط ده سؤال را ملكه دانش‌آموز كني
و همان‌ها را مطالبه نمايي
مثل بلبل كه پاسخ دهند
هر بازرسي مي‌پذيرد كه بهترين بوده‌اي!
آيا دليل ديگري متصوّر است؟!


مطلب بعدي: گرما در سرما مطلب قبلي: تفكر روبوتي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر14نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر33نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1064با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1052نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN