به نام خدا

در پارسي‌بلاگكارخانه فرفره

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۰۶ عصر

اصلاً قابل تصوّر نبود برايم
چنين عكس‌العمل جالبي!

كودكان زمان زيادي هل دادن نمي‌خواهند
خودرو را مانند
روشن كه بشود راهش را مي‌رود
آموزش و پرورش زمان زيادي نمي‌طلبد

پارك رفته بوديم چند وقت پيش
نوجواني با چند فرفره آمد
گفت دو تا پانصد
دانه‌اي دويست و پنجاه تومان يعني
نخريدم
ارزش خريدن نداشت راستش
ولي وقتي اصرار كرد
از باب اين‌كه «فروشندگي» بهتر از «تكدّي‌گري»ست
چهارتا خريدم
براي عمل به تكليف
و پسر رفت

بچه‌ها كه ديدند
تا آمدند بازي كنند
پاره شد و مضمحل
زيادي برش قطري مربع را ادامه داده بود
به سوراخ سوزن نزديك
دوامي نداشت
مريم ناراحت شد
به زود از بين رفتن آن
گفتم ناراحت نباش
كاري ندارد
رفتيم خانه خودت بساز
الگوي كار او را نگاه كن
اندازه با خط‌كش بگير
و مثل همان!واقعاً فكرش را نمي‌كردم
فوقش مي‌گفتم دو تا درست مي‌كنند
تا جابر خرابي باشد
نه اين‌كه...

چشم باز كردم ديدم خط توليد راه انداخته‌اند
كاغذرنگي در منزل بود
و چوب كباب تابه‌اي
سوزن ته‌گرد هم
درست يك مسير طراحي كرده
مريم اندازه مي‌گرفت و برش مي‌زد
سيدمرتضي تا مي‌كرد و سوزن
سيداحمد چوب را آماده كرده و اتصال نهايي
فرو مي‌كرد در جعبه‌هايي كه گوشه كنار خانه پيدا كرده بودند!

چشم بر هم زدني
به يكساعت نكشيده
سي چهل فرفره ساختند
و وقتي با شگفتي پرسيدم: اين همه براي چه؟!
- مي‌خواهيم هر كدام را بفروشيم پانصد تومان
چون محصولي بهتر توليد كرده‌ايم! :)

تربيت زياد زمان نمي‌خواهد
چند سال نخست زحمت دارد
كودكان وقتي چارچوب‌هاي زندگي را فرا بگيرند
مثل مقاومت در اقتصاد
توليد به جاي مصرف‌محوري
زود راه مي‌افتند
مراحل بعدي را بالاستقلال پيش مي‌روند
نياز نيست تا ته مسير كنارشان باشي!


مطلب بعدي: ولادت انسان كامل مطلب قبلي: تازه شوندگي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1354با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN