به نام خدا

در پارسي‌بلاگمافين يا كيك يزدي؟

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ صبح

تازگي اين اسم در آمده
قبلاً كيك يزدي مي‌گفتيم
مدتي‌ست مافين مي‌گويند
گاهي هم شنيده‌ام كيك فنجاني!
رسانه است ديگر
هر روز يك اسم جديد از غرب ترجمه مي‌كنند
يا بدون ترجمه!

معمولاً كيك را در قالب بزرگ مي‌ريختند
كيك‌هايي كه بچه‌ها
ديگر ياد گرفته‌اند خودشان بپزند
فقط كار با فر است كه همچنان در انحصار من مانده
آن نيز معلوم نيست تا كي بماند!

هر كدام نوبت گرفته
گاهي به تنهايي مي‌پزند
مانند اين دو نمونه:

اين‌بار اما
تصميم مريم اين‌كه در قالب‌هاي كوچك بريزيم
و پذيرفته
قرار شد تزيين هر دو كيك بر عهده يك نفردو چتر آبي را سيداحمد تزيين كرده
و چتر زرد دار را مريم
باقي هم بدون چتر مانده‌اند! :)

كيك را مي‌شود از بيرون خريد
شايد حتي ارزان‌تر هم تمام شود
خصوصاً در محله ما
كه قنادي‌مان با ده هزار تومان يك كيك خامه‌اي زيبا تحويلت مي‌دهد!
اما تجربه در منزل
بودن در كنار هم
همكاري كردن
درك اين‌كه «خودمان مي‌توانيم»
اعتماد به قابليت‌هاي خانواده

اصلاً خيلي مهم است كه كودكان توانستن را بياموزند
توليد را
نشوند انساني شهري و مدرن
بي‌مصرف و پرمصرف
مدام اهل خريدن
و از توليد ديگران بهره بردن
چيزي كه در جامعه امروز فراوان شده
و آسيب اقتصادي آن به بحران رسيده!

جامعه فردا را كودكان مي‌سازند
و كودكان را ما
نتيجه: امروز مي‌توانيم جامعه فردا را بسازيم
آن‌گونه كه صلاح بدانيم
ما پدران و مادران!


مطلب بعدي: نه به اجنبي مطلب قبلي: گل دوزي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN