به نام خدا

در پارسي‌بلاگچرا تعدّد زوجات نه ۶

سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰ صبح

جهت ؟ منظورتان را درك كردم ولي تجزيه تحليلش بسيار دقيق و البته سخت بود.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دريافت : براي خاص بودن بايد از رفتارهايي كه يك خاص را در زمانه خود به عام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شبيه ميكند ولو خودش به ذاته خاص است پرهيز شود. مثلا داشتم دو همسر يكي از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موارد است ؟؟/
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوال ؟؟؟ اگر دو طلاق در كارنامه زندگي من ثبت شود مرا براي هميشه از خاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودن خارج نميكند؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آيا پيشينه به ظاهر بد داشتن افراد را در جلگه عوام قرار نميدهد ؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به تجربه اي كه شما داشتيد و دقتي كه داريد آيا با سابقه طلاق و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زندگي با يك دختر كوچك بدون مادر ميتواند زمينه خاص بودن را از بين ببرد ؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نكته : در صورت جدايي همسر دوم زمينه اي براي ادامه زندگي اول باقي نمي ماند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از جمله مشكلاتي كه ايشان مرتب در تمكين و حتي رسيدگي هاي ساده ايجاد ميكند و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ البته نزاع هاي اخير كه زمينه كدورت بسياري را ايجاد كرده است .


بخش سخت پرسش شما همين است
تطبيق به مصداق
انطباق حكم بر موضوع
همان كه سعي در فرار از آن داشته و دارم!

«كلّي» سخن گفتن آسان است
حكم كليات معمولاً روشن
اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه بايد الف ب باشد
اما وقتي در تعارض با جيم بودن ب قرار بگيرد
اگر مجبور باشيم بين الف و جيم يكي را برگزينيم
و ب ذاتاً ابا داشته باشد كه هم الف باشد و جيم
و ما خودِ ب باشيم
ديگر سخت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود انتخاب
اختيار همينش پيچيده است
و دار امتحان بودن دنيا هم همين است
همين گزينش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
بين الف و جيم
بين جيم و دال
بين تمام انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي كه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانيم داشته باشيم

اگر تصور كنيم يك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد
كه از شرّ اين انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دشوار خلاصي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابيم
زهي خيال باطل
خدا ما را در دنيا قرار داده است اصلاً براي همين
كه اين توانايي را بسنجد
و به بهترين انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منزلت بدهد
و به انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بد ما را عقاب نمايد

باز هم دارم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پيچانم
خودم هم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم
عمدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست
مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم از پاسخ دادن به پرسش شما طفره بروم
چرا؟!
زيرا پاسخ را نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم
زيرا دانستن پاسخ مقدماتي دارد
ملزوماتي
كه در اختيارم نيست
نخست كه تجربه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد
ديگر اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه دانش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد
و سوم
علاوه بر همه اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
حجم زيادي اطلاعات مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد
آن حجم اطلاعاتي را كه مشاور دريافت كرد
تا توانست پيشنهاد خود را تنظيم كند
من كه اين حجم را ندارم
مقدور هم نيست

براي رسيدن به يك تصميم صحيح
يا بهترين تصميم
بايد همه حرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را شنيد
بايد زواياي پنهان را پيدا كرد
بايد دليل حوادث را حدس زد
و با پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي به يقين مبدّل ساخت
تازه همه اين اطلاعات نيز متوقف بر دانش تحليل آن است
بايد جهت فرد را ديد
بايد موضوعاتي كه در نظر دارد
بايد علائق و سلائق را سنجيد
و مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از همه
استعدادها را

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: چرا تعدّد زوجات نه ۷ مطلب قبلي: چرا تعدّد زوجات نه ۵

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN