به نام خدا

در پارسي‌بلاگنقش سازي

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۹:۵۸ صبح

«چرا به اينا ميگن شلغم؟»
زياد سؤال مي‌پرسد
حداقل نسبت به دو تاي ديگر
شايد چون از همه كوچك‌تر است
اين‌طور بيشتر مي‌خواهد به چشم بيايد

اندكي مكث مي‌كنم
دارم فكر مي‌كنم انگار
و بعد:
«من روز نامگذاري آن‌ها نبودم كه بدانم دليلش چيست، تو چي؟»
پاسخ مي‌دهد: «خب منم نبودم»

شايد از روي شيطنت
شايد هم براي اين‌كه مانند خودش زياد بپرسم
مي‌گويم: «چرا نبودي؟!»
پاسخ عجيبي مي‌دهد
خيلي عجيب
حداقل براي من
پاسخي كه ديگر از هر پرسيدني پشيمان شوم:
«خب اگه تو نبودي منم نبودم، آخه تو شكم تو بودم»
زبانم بند مي‌آيد
هيچ نمي‌توانم بگويم
نمي‌دانم اصلاً چه بگويم
فقط مي‌خندم
بدون اراده
خنده‌ام مي‌گيرد و او به خنديدنم مي‌نگرد
شايد متحيّر شده باشد
دليل خنده‌ام را نمي‌داند
من هم دليل خنده خود را نمي‌دانم
اين‌بار سكوت مي‌كنم فقط
و فكر
و به خوردن شلغم‌پخته‌ها با فرزندانم ادامه مي‌دهم

بچه‌ها گويا «نقش‌سازي» هم مي‌كنند
و در يك قياس اصولي
همان تمثيل منطقي
همه نقش‌ها را به فردي نسبت مي‌دهند كه تنها بعضي از نقش‌ها را برعهده دارد!

حالا P4Cها بايد پاسخ دهند
آن دسته‌شان كه معتقدند اصلاً مباني فلسفه را بايد از ذهن خام و شكل‌نيافته كودكان دريافت
و خرد ناب و عقل محض را با شيوه ادراكي خُردسالان سنجيد
اگر ذهن كودكان مبتني بر فلسفه ناب است
چرا تمثيل را اين‌طور ناشيانه قابل اتكا مي‌داند؟!


مطلب بعدي: كربي؛ عليه نظام سرمايه داري مطلب قبلي: نسبت عقل و دين ۲۲

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN