به نام خدا

در پارسي‌بلاگسبك زندگي ۱۵: مصداق شناسي عملكردها

شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۸:۰۰ صبح

اكنون تقريباً مدل اوليه كار را در اختيار داريم، هنگامي‌كه كليد عملكردهاي انسان در دست ماست. بايد از اين مدل استفاده كنيم و گذشته و حال را بشناسيم.

در اولين بررسي، الگوي خود را بر گذشته اخير زندگي اجتماعي خود مي‌نهيم و آن را محك مي‌زنيم. با اعداد و ارقامي از كثرت رفتارهايي مواجه مي‌شويم كه هم در كيفيت و هم كميّت بخشي از فهرست عملكردي ما را تكميل مي‌نمايند. شاه‌كليد سبك زندگي در اين مرحله مصاديق عملكردهاي پيشين جامعه ما را مي‌شناساند و آن‌ها را به شيوه‌اي جديد نظم مي‌دهد. شيوه‌‌اي كه نيازها را براي هر عمل تبيين نموده و انگيزه‌ها را تا حدّي روشن مي‌كند.

دوره زماني مصداق‌‌شناسي گذشته ما معطوف به زماني خواهد بود كه مي‌پنداريم رفتارها و عملكردها در آن دوره زماني داراي شرايط ذيل هستند:
اولاً: انطباق بيشتري با مباني ارزشي ما دارند.
ثانياً: دستيابي به مدارك تاريخي براي مصداق‌‌يابي آن آسان است.
ثالثاً: به نظر برسد پيش از تهاجم سازمان‌يافته و آگاهانه ضدارزش‌ها به جامعه باشد، تا بتواند بيانگر رفتار خالص و طبيعي آحاد باشد و نه متأثر از معماري‌‌هاي مغرضانه سبك زندگي.

اين فهرست لازم است اما كافي نيست. اكنون بايد همان مدل عملكرد- نياز را بر زندگي امروز انداخت. رفتارها را محك زد و عملكردها را شناخت. اگر مصاديق عملكردهاي فعلي آحاد جامعه را استخراج نماييم، فهرست ثانوي مصداقي را به دست مي‌آوريم. فهرستي كه گمان مي‌كنيم دچار آسيب در سبك زندگي‌ست.


مطلب بعدي: سبك زندگي ۱۶: ارزيابي سه بُعدي سبك زندگي مطلب قبلي: سبك زندگي ۱۴: انطباق عملكرد به نياز

نظرات

بهرام: با سلام و دعاي خير
لطفا فايل PDF يا WORD مطالب كامل سبك زندگي را به آدرس ايميل فوق ارسال بفرماييد. مطالب خيلي مفيد و آموزنده هستولي حيف كه همه بخشهاي آن را در وبلاگتون پيدا نكردم.
متشكرمدوشنبه ۶ دي ۱۳۹۵ - ۷:۳۲ عصر
پاسخ: سلام. كل مطللب به صورت يك فايل كامل در نشاني http://works.movashah.ir/query/goto-works-id-714.htm پيشاپيش گذاشته شده است كه مي توانيد استفاده بفرماييد.
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN