به نام خدا

در پارسي‌بلاگحل مشكل جبر و اختيار ۸

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۸:۰۰ صبح

آسيدمنيرالدين پايگاه هماهنگي عالم را وحدت فاعل مي‌داند
يا به عبارت خود «فاعل واحد»
هيچ قواعد واحدي در كار نيست
و هيچ آثار و خواص واحدي
آن‌چه واحد است فاعلِ فاعل‌هاست
وقتي يك اراده بر تمام عالم جريان داشته باشد
هماهنگي ايجاد مي‌شود

مي‌بينيد كه «ثبات» را از تمام مجموعه مخلوقات خارج كرد
چرا كه روشن است هر بخشي از آن به ثبات برسد
تمام آن‌چه را در ارتباط با خود دارد
به ثبات مي‌كشاند
و اين ثبات تمام مجموعه خلقت را فرا خواهد گرفت

بحث فلسفي زياد طول كشيد
قرار بود جبر و اختيار را بفهمم
وقتي با اين مباحث استاد حسيني(ره) آشنا شدم
ديدم در پس تمام اين گفتارها
اختيار را متفاوت از «انتخاب» معنا مي‌كند
بسيار متفاوت از آن‌چيزي كه امروزه از اختيار گفته مي‌شود

معمولاً در تعريف اختيار مي‌گويند: گزينش يكي از گزينه‌هاي ممكن!
ولي آسيدمنير اين تعريف را قبول نداشت
او مي‌گفت اين تعريف انتخاب است نه اختيار
اختيار «گزينه‌ساز» است
نه گزينه‌برگزين!

چطور؟!
وقتي اساس حركت و تغيير در عالم را مبتني بر اراده و اختيار مي‌داند
اختيار را ايجاد كننده آثار مي‌پندارد
اختياري كه آثار را ايجاد مي‌كند و آن‌ها را تغيير مي‌دهد
با همين تغيير در آثار، در حقيقت تغيير در ذوات و ماهيات (با برداشت اصالت ماهيتي) ايجاد مي‌كند
اختيار گزينه‌اي در پيش خود ندارد
اختيار نوعي خلق كردن است
فعلي كه انسان انجام مي‌دهد در واقع خلق چيزي است كه نبوده است
«همان فعل با تمام شرايط و اوصافي كه با آن ايجاد شده»

اختيار به اين معنا اصلاً تابع آگاهي نيست
اصلاً تابعيت براي اختيار معنايي ندارد
اختيار هرگز به انتخاب ميان آگاهي‌ها نمي‌پردازد
كه اختيار خود آگاهي‌هاي جديدي را ايجاد مي‌كند
آگاهي‌هايي كه ناشي از ايجاد آثار جديد در عالم است

اين‌ها را كه از استاد حسيني(ره) خواندم
تازه احساس كردم مشكل جبر و اختيار حل شده است
اختيار اساساً با عليّت نمي‌ساخت و نمي‌سازد
آسيدمنير بالكل عليّت را كنار گذاشت تا اختيار را به حكومت برساند
تا از شرّ جبري
كه دست‌بردار نبود از گرده بشر
همه ما را راحت كند!

اما اخيراً...

[اين بحث ادامه دارد]


مطلب بعدي: حل مشكل جبر و اختيار ۹ مطلب قبلي: حل مشكل جبر و اختيار ۷

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN