به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۲۰

دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

«قانون را با مسئوليت حفظ آن مي‌آموزند»

قانون مهم است
كارساز
قبلاً درباره لزوم آن نوشتم

حالا اما
بحث ديگري در بين است
چه كنيم تا كودكان به قانون بچسبند
ملزم باشند
خودشان را محكوم آن بدانند

راهش مسئوليت‌پذيري‌ست
هر كدام مسئول باشد
مسئول نظارت
نظارت بر اجراي قوانين
قوانيني كه براي خانه در نظر گرفته‌ايم
مثلاً ما قانوني داريم
همه بايد سريع حاضر شوند
سر سفره
وقتي كه غذا آماده شود
اين يك قانون است
در هر وعده غذايي

كودكانم را ياد دادم تا به هم تذكر دهند
گير دهند
اصرار كنند
وقتي مثلاً يكي‌شان كوتاهي مي‌كند
سر سفره نيامده
ديگري صدايش مي‌كند
عتاب مي‌كند
تند صدا مي‌زند:
«كامپيوتر رو خاموش كن بيا سر سفره!»

اين مصداق خبرچيني‌ست
نبايد به من بگويند
اما مصداق نهي از منكر هست
بايد به خودش بگويند
اين را ياد گرفته‌اند
به هم مدام تذكر مي‌دهند
قوانين را
اجراي قوانين را از هم مي‌خواهند

ديده‌ايد چقدر كودكان مراقب پدر و مادرشان مي‌شوند
موقع رانندگي
هميار پليس كه درست مي‌كنند
كودك پيوسته به تخلفات رانندگي اوليائش توجه مي‌كند

مسئوليت؛ ايجاد انضباط مي‌كند
كودكان وقتي مسئول نظارت بر قوانين خانه باشند
مسئول حفظ قانون
خودشان هم بر اجراي آن اهتمام مي‌ورزند
حتي بيشتر از بزرگ‌ترهايشان
گاهي به بزرگ‌ترها هم تذكر مي‌دهند

اين همان نهي از منكر است
بايد در هر خانه‌اي جاري باشد!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: اصول تربيت فرزند ۲۱ مطلب قبلي: كيكِ نيمه شعبان

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN