به نام خدا

در پارسي‌بلاگاصول تربيت فرزند ۱۹

دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

«خبرچيني بهايي ندارد»

خبر دارد
چيزي شنيده
اطلاعات است ديگر
مردم هم كمتر حساس
نسبت به كودكان

كودك همه‌جا مي‌رود
محذور اخلاقي كه ندارد
محرم و نامحرم هم
خانه اقوام را مي‌بيند
حرف‌هايشان را مي‌شنود
اطلاعاتي دارد كه شايد براي والدين ارزش داشته باشد
اما آيا ارزش خبرچين شدنش را دارد؟
قطعاً ندارد
قطعاً

كودك مي‌آيد و خبر مي‌آورد:
«مبل‌شان سبز رنگ است، تلويزيون‌شان به ديوار وصل است...»
عكس‌العمل ما چيست؟

والدين نبايد بپذيرند
نبايد مثبت رفتار كنند
حتي در صورت‌شان
نبايد كودك حس كنجكاوي و توجه را ببيند

بعضي كه اصلاً تشويق هم مي‌كنند
ديده‌ام كه مي‌گويم
مي‌پرسند يعني:
«چند تا اتاق داشتن؟ مبلاشون چند تا بود؟»

من كه حتي خبرچيني كودكان از هم را هم نمي‌پذيرفتم
وقتي مثلاً سيدمرتضي مي‌آمد و مي‌گفت:
«بابا سيداحمد از دفترش كاغذ پاره كرد»
- سيدمرتضي! اين چيزي كه گفتي چه ارتباطي به من داره؟
اگر دلت مي‌سوزه، به خودش تذكر بده
براش توضيح بده كه نبايد اين‌كارو بكنه
اگر دفتر تو رو پاره كرد حق داري بگي!

اثر داشته
از سرشان افتاده
ياد گرفته‌اند
خبركشي نمي‌كنند

البته يك مطلب ديگر را هم يادشان داده‌ام:
اگر دارد به همه ما ضرر مي‌زند
بايد خبر دهيد
مثلاً به گاز دست زده يا برق
چون آسيب آن به همه ما مي‌رسد
و به خودتان
پس نوعي شكايت محسوب مي‌شود

وقتي خبر بها نداشته باشد
خبرچيني بي‌ارزش مي‌شود
كودكان ترك مي‌كنند
اگر پدر و مادر به خبركِشي‌هاي كودك دل ندهند!

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: كيكِ نيمه شعبان مطلب قبلي: راهي ديگر

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1354با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN