به نام خدا

در پارسي‌بلاگانرژي هاي آزادشونده غيرهمسو ۲۰

جمعه ۳ آبان ۹۸ - ۴:۰ صبح

شرايط اضطرار
اما اگر ما باشيم و ناتوان از اصلاح ساختارهاي اداره نظام اسلامي، اگر نمي‌توانيم قيام كنيم و توانايي كافي براي تحوّل بزرگ نداريم، چاره چيست؟
اين‌جا ديگر نمي‌توانيم به «آزادي» فكر كنيم. بايد شرايطي كاملاً كنترل‌شده فراهم كرد. ديگر نمي‌شود اجازه داد ماهواره بيايد‌ و ول باشد، اينترنت بدون فيلتر باشد، وضعيت حجاب را نمي‌توانيم واگذار كنيم تا با فرهنگ اصلاح شود. بايد سفت و سخت بگيريم. حكومت بايد كه در اين مرحله پليسي باشد.
اما پليسي بودن و امنيتي بودن حاكميت بايد متناسب با تأثيرگذاري مخاطب باشد. يك فردي كه حجاب شخص خودش نادرست است، برخورد با او بسيار سهل‌تر است، تا بازيگري كه بي‌حجاب فعاليت مجازي دارد. او الگوست. الگو شده و مسئوليت دارد. او هزارهزار را بي‌حجاب مي‌كند. با او بايد سفت برخورد كنيم. با آن مسئولي هم كه ثروت مردم را بر مي‌دارد، سفت‌تر و محكم‌تر از همه. بازار نبايد آزاد باشد، و گرنه دست نامرئي غربي مي‌آيد و تعادل آن را به نفع ثروت‌اندوزان بر هم مي‌زند. بايد به زور جلوي دزدي را بگيريم و اشرافي‌گري را مهار كنيم. خانه‌ها را بگرديم و هر چه خالي‌ست از مالكين بگيريم و به قيمت آجر و مصالح آن، به بي‌خانمان‌ها بفروشيم. زمين را اجازه ندهيم كسي مالك شود، تا نتواند با انحصار آن، بر تورّم دامن بزند، مسئولين زراندوز را مهار كنيم، طرد كنيم.
براي كنترل شبكه‌هاي مجازي، پليس قدرتمند مي‌خواهيم و ابزارهاي پيشرفته‌تر. گروه‌هاي توليدكننده محتوا هم بايد كاملاً طبقه‌بندي شده و تحت سلسله‌مراتبي دقيق عمل كنند. بودجه و هزينه فراوان هم، رديف به رديف نياز است. مي‌خواهيم خلاف جريان رودخانه حركت كنيم، شوخي كه نيست. وقتي ساختارهاي كفر را بخواهي دور بزني، ساختارهايي كه هزار هزار هر روز فساد مي‌آفريند، تو كه نمي‌تواني روزي يكي را اصلاح كني. بايد ابزارها و فن‌آوري‌ها را به كار بگيري، بلكه از هزار دشمن عقب نماني.
دشمن، ساختاري ساخته كه وقتي مردم را رها مي‌كند، آزادي مورد نظر «ميل» را كه به آن‌ها مي‌دهد، هر روز ميليون‌ها كليپ شهوت‌راني را توليد و بازنشر مي‌كنند. فساد را اشاعه مي‌دهند و هواي نفس و شهوات بشر مي‌شود وصف همه شبكه‌هاي مجازي.
ما تا وقتي ساختارها را تغيير نداده‌ايم، بايد هزينه كنيم، وقت بگذاريم، نيرو جمع كنيم و تربيت نماييم، سپاه بسازيم، ارتش تدارك كنيم، لشكر فرهنگي داشته باشيم، آموزش دهيم و به صف كنيم، دقيق جهت بدهيم و عمليات تعريف كنيم، افسران جنگ نرم اين‌ها هستند، تحت مديريت دقيق سلسله‌مراتبي ما، تحت فرماندهي يك قرارگاه واحد.
كار فرهنگي امروز اين است، براي حركت در جهت مخالف جريان ساختاري فرهنگ غربي. درست مثل يك نيروي نظامي، نيروها با موفقيت‌ها مدال بگيرند، درجه بگيرند، امتياز كسب كنند، تا نسبت به هم رقابت پيدا كرده و تلاش‌شان بيشتر شود. غير اين نمي‌شود. آن‌هايي كه اين مطلب را نفهميده‌اند، همگي دچار مشكل شده، جريان تند مخالف آن‌ها را برده است!

29 ذي‌‌القعده سنه 1440 - قم المقدسة


مطلب بعدي: تمدنِ بادي مطلب قبلي: انرژي هاي آزادشونده غيرهمسو ۱۹

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر14نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر33نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگبا استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1052نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN