به نام خدا

در پارسي‌بلاگخانواده؛ دشمن كاپيتاليسم ۷

دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۵:۰۰ عصر

خانواده متلاشي
سرمايه‌دار به نيروي مولّد نياز دارد. «خدمات» كه توليد نمي‌كند و سرمايه كه قادر به افزايش ثروت جامعه نيست. اما اين نيروها به اندازه كافي نيستند.
از همين رو بود كه كارخانه‌ها از قرن 18 شروع كردند به تجزيه خانواده‌ها. فشار آوردند به اقتصاد خانواده و هنگامي‌كه خانواده بدهكار مي‌شد، شروع مي‌كردند به استخدام زنان و كودكان. خانواده‌اي كه مستحكم باشد كه زن و كودك خود را به كار نمي‌دهد!
سرمايه‌دار نياز به نيروي مولّد دارد و اين نيرو را نمي‌تواند فقط از مردان جامعه تأمين كند. زيرا بخش عمده‌اي از آن‌ها را در بخش خدمات جاي داده. پس به سراغ زنان و كودكان رفته و آن‌ها را به كار مي‌گيرد. وقتي خانواده متلاشي شود، زن و كودك ناگزير هستند هزينه‌هاي خود را تأمين كنند، پس نيروي ارزاني مي‌شوند در دست كارفرما.

يون‌هاي آزاد
اساساً نظام اقتصاد سرمايه‌داري وقتي بخواهد آحاد جامعه را، مردم جامعه را، هضم كند، ابتدا بايد آن‌ها را تجزيه نمايد. اين خيلي واضح و روشن است كه تا اجزا را از هم جدا نكني، نمي‌تواني چيز جديد و متفاوتي از آن بسازي.
مثال خوب آن حل شدن نمك در آب است. ابتدا جاذبه پرقدرت مولكول‌هاي آب با آن پيوند هيدروژني عجيبي كه دارد، كلر و سديم را از هم جدا مي‌كند. نمك از هم مي‌پاشد و اجزاي آن تبديل به يون‌هاي آزاد مي‌شوند، راديكال‌هاي آزاد. كلر سوا و سديم هم سوا، لابه‌لاي جاذبه بي‌رحم هيدروژن‌هاي آب. اكنون مولكول‌هاي آب اين يون‌ها را دوره كرده و در بر مي‌گيرند. در يك لحظه ديگر نمكي در آب نمي‌بيني و هر چه بيشتر نگاه مي‌كني جز آبي شفاف پيش رويت نيست! نمك در آب هضم شده است!

خانواده‌شكني اقتصاددان
وقتي مي‌بينيم جريان «فمينيسم»  را كه از مهم‌ترين ابزارهاي تجزيه خانواده است يك اقتصاددان راه انداخته، نبايد شگفت‌زده شويم.
«جان استوارت ميل»  با نگارش كتاب «بردگي زنان»  به همراهي همسر  و دخترخوانده‌اش  توانست انقلابي عظيم در جامعه اقتصادمحور غرب راه بياندازد، تا به اسم برابري و تساوي مرد و زن، خانواده را از درون منهدم سازد.

جمع‌بندي
نظام سرمايه‌داري با خانواده دشمن است. از اول بوده است. اگر اسميت در كتاب خود ننوشته؛ يا نفهميده، يا تعمّد داشته!
خانواده در هر سطحي كه باشد؛ 1 قشر ضعيف و مستضعف جامعه، يعني كارگر، 2 قشر متوسط و توليدكنندگان خُرد، 3 قشر مرفّه و سرمايه‌داران بزرگ، با اصل «نظام سرمايه‌داري» در تعارض است. زيرا خانواده مملوّ از عاطفه است و از نظر تئوري انباشتگي سرمايه، خانواده در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي «عاقلانه» رفتار نمي‌كند.
كاپيتاليسم از همان روزهاي ابتداي تأسيس تصميم گرفت تا اين عنصر «غيرعاقلانه» را حذف كند! زيرا اين نظريه اقتصادي هرگز با خانواده جمع نمي‌شود!

ششم ذي‌الحجة سنة 1440 هـ ق. قم المقدّسة

مطالب مرتبط:
خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 1
خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 2
خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 3
خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 4
خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 5
خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 6


مطلب بعدي: مسير مرجعيّت و بحران‌هاي پيش رو ۱ مطلب قبلي: خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم ۶

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN