به نام خدا

در پارسي‌بلاگفرآيند دادرسي تمكين

دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۸ عصر

پيرمردي سالخورده مراجعه كرد
راهنمايي مي‌خواست
در دادگاه كه بودم امروز
غالب كساني كه مي‌آيند
واقعاً نمي‌دانند چه بايد كنند
چند كلمه كه برايشان توضيح مي‌دهي
تازه مي‌فهمند چه مسير پيچيده‌اي در پيش دارند
تازه با اين همه اطلاع‌رساني كه مي‌شود!
دوستي چند روز پيش
جوياي همين اطلاعات بود
تا گفتم چند كلمه
گفت: «طوري بيان كردي كه گويا فلوچارت آن را در ذهن داري!»
عرض كردم: ده سال درگيري در تحليل و طراحي
ديگر نيمرو هم كه مي‌زنم
ريزفعاليت‌هايش را در ذهن رديف مي‌كنم
بله، مي‌شود
براي هر كاري مي‌شود مدل‌سازي كرد
ريزفعاليت نوشت
و الگوريتمش را استخراج كرد
گفت: «پس چرا اين كار را با دادگاه نمي‌كني؟
نمي‌بيني خيلي‌ها گرفتار مي‌شوند و بي‌اطلاع؟»
اين شد كه اولين را ساختم
همراه با پيشنهاداتي در نهايت:

دانلود فايل pdf از اينجا

پيشنهاد براي زوج:
1. قبل از ارائه دادخواست تمكين حساب كن آيا مي‌تواني لوازم منزل را بعد از بردن جهيزيه در طي يك روز و حداكثر دو روز فراهم كني، اگر نه اقدام نكن!
2. مأمور كلانتري از قبل اطلاع نمي‌دهد و ناگهاني به در منزل مي‌آيند، حداكثر ده دقيقه قبل از مراجعه از كلانتري تلفن مي‌كنند. اگر دادخواست عدم تمكين داده‌اي آماده مراجعه مأمورين باش.
3. حتماً و حتماً و حتماً پس از عروسي، در همان روزهاي نخست يك فهرست كامل از جهيزيه تهيه كن و به تأييد زوجه برسان. در غير اين صورت بدان كه زوجه بيش از جهيزيه‌اي كه آورده است براي بردن فهرست خواهد كرد. زيرا مقصد بردن جهيزيه نيست، بلكه هدف شكستن حكم تمكين است!
4. اگر حكم صادر شد، به كلانتري مراجعه كن و براي آوردن زوجه اقدام نما. در غير اين صورت حكم الزام به تمكين هيچ خاصيتي نخواهد داشت.
5. يادت باشد زوجه همراه خانواده خود براي بردن جهيزيه مراجعه مي‌كند، ولي قانوناً كسي مي‌تواند جهيزيه را ببرد كه شخص ثالث امين باشد. تو مي‌تواني نپذيري كه جهيزيه را به خانواده زوجه بدهي و شخص ثالثي را در نظر داشته باش. شخص ثالث وسايل را تحويل خواهد گرفت و تأييد خواهد نمود. اين شخص بايد هم مورد تأييد زوج باشد و هم زوجه. هدف اين است كه پس از جلسه دادگاه استرداد جهيزيه هر مقدار كه ملكيت آن براي  زوجه ثابت شد تحويل وي شود. طبيعي است كه اگر تحويل خانواده زوجه شود، اگر ملكيت ثابت نشد، به اين راحتي نمي‌تواني آن را پس بگيري!
6. اگر گرفتار «تله تمكين» شدي، نگران نباش. با مأمور اجراي احكام شعبه مربوطه صحبت كن. او مي‌تواند بدون نياز به دادخواست مجدد، يك كارشناس نامحسوس بفرستد و نبود زوجه را بررسي كند. او مي‌تواند دوباره رأي اجراي حكم را به جريان بياندازد.
7. اصلاً روي عشق و محبت زوجه حساب باز نكن. وقتي كار به دادگاه كشيد، هر اقدامي عليه تو انجام خواهد شد. نگو: نه از او بعيد است! در دادگاه هيچ چيز بعيد نيست. اين تجربه تمام كساني است كه در دادگاه خانواده حضور دارند.

پيشنهاد براي زوجه:
1. بدان كه اگر جهيزيه را از منزل زوج خارج كردي، احتمال بازگشت تو به منزل او تقريباً صفر است، اگر نگويم كاملاً برابر با صفر. بنابراين پيشنهاد وكيل را براي بردن جهيزيه و ايجاد «تله اثاث‌البيت» نپذير، مگر اين‌كه واقعاً قصد جدايي و طلاق داشته باشي.
2. قبل از اين‌كه زحمت بردن جهيزيه را به خودت بدهي، ابتدا بررسي و محاسبه كن كه آيا زوج مي‌تواند ظرف 48 ساعت اثاث‌البيت جديد فراهم كند يا خير. هيچ‌كس بهتر از تو نمي‌تواند اين مطلب را بفهمد. وكيل ممكن است نداند وضعيت زندگي زوج چگونه است.
3. هنگام بردن شخص امين، كسي را همراه كن كه مورد پذيرش زوج باشد. زيرا او مي‌تواند شخص امين مورد نظر تو را نپذيرد و ناگزير شوي يك روز ديگر دوباره مراجعه كني و اين فرصت را به زوج خواهي داد تا اثاث‌البيت فراهم كند. اصل غافلگيري شكسته خواهد شد!
4. مطمئن باش وقتي تو مأمور كلانتري به در منزل زوج مي‌بري، او هم مأمور خواهد آورد. اگر آبرو و احترام خانواده پدري در محل برايت محترم است چنين كاري را انجام نده. زيرا تو اولين نفر در بردن مأمور هستي و مي‌تواني از شروع اين زنجيره مأموركِشي جلوگيري كني.
5. اگر گمان مي‌كني زوج اجازه ورود به منزل و بردن جهيزيه را نخواهد داد، در همان دستور موقت اول، از دادگاه مجوز فك‌قفل هم تقاضا كن. زيرا براي گرفتن اين مجوز يك روز را از دست خواهي داد!
6. احترام به حقوق انساني را هميشه در نظر داشته باش. اگر بعد از بردن جهيزيه منزل زوج را به هم بريزي و سبب شكستن يا به هم ريختن وسايل باقي‌مانده شوي، علاوه بر اين‌كه حق‌الناس به گردن خواهي داشت، زوج مي‌تواند عليه تو شكايت نمايد.
7. وقتي جهيزيه را بردي، آماده دريافت اخطاريه طلاق باش. به طور معمول جهيزيه بردن ناگوارترين توهيني است كه مي‌تواني نسبت به زوج روا داري. وكيل به همين جهت است كه وقتي زوجه بخواهد «طلاق مع‌المهر» بگيرد، توصيه به بردن جهيزيه مي‌نمايند.

پيشنهاد براي طرفين:
1. درست است كه تمامي دعاوي خانوادگي در دادگاه‌هاي خانواده بر مبناي لج و لجبازي صورت مي‌گيرند، ولي فكر كنيد چه اشتباهي مرتكب مي‌شويد كه مسائل خانوادگي را علني طرح مي‌كنيد. سعي كنيد در منزل و با مشاركت اقوام مسأله را حل نماييد.
2. سعي كنيد با تمامي مسئولين دادگاه خوش‌رفتار باشيد، گشاده‌رو بوده و لبخند بر لب داشته باشيد. تمامي كارمندان دادگاه مي‌توانند به شما كمك كنند و راهنمايي‌تان نمايند، اگر با آن‌ها محترمانه برخورد كنيد. حتي منشي دفتر شعبه نيز فرد قدرتمندي است، زيرا اطلاعات دارد. از اطلاعات پرسنل دادگاه محترمانه استفاده كنيد.
3. گاه و بي‌گاه قبل از رسيدن زمان دادرسي به دادگاه مراجعه كنيد، مسئولين و كارمندان را ببينيد و نسبت به دادگاه سؤال كنيد، به بهانه اين كه گمان كرده‌ايد بايد مراجعه مي‌كرديد. اين كار دو فايده دارد، اول اين‌كه از اقدامات طرف مقابل مطلع مي‌شويد، چون ممكن است دستور موقت يا حكمي گرفته باشد كه بخواهد به صورت غافلگيرانه اقدام نمايد. ثانياً آشنايي با محيط دادگاه اضطراب شما را در جلسه دادرسي خواهد كاست.
4. اگر شماره همراه خود را در دادخواست ثبت كرده‌ايد، مراقب پيامك‌هاي دريافتي باشيد. پيامك‌هاي دادگاه بسيار خلاصه و موجز هستند و هيچ اشاره‌اي به موضوع پرونده ندارند. ممكن است پيامكي مانند اين دريافت كنيد: «رأي پرونده شماره 000 صادر شد». فوراً به دادگاه مراجعه كنيد و مفاد آن را جويا شويد. ممكن است وقتي اخطاريه آمد دير شده باشد.
5. در حضور قاضي بسيار آهسته و شمرده صحبت كنيد، به‌گونه‌اي كه او براي شنيدن ناگزير به توجه بيشتر باشد. از يك‌سو آرامش شما را نشان مي‌دهد كه براي قاضي معنادار است و از سوي ديگر مطلب شما را واضح‌تر خواهد كرد.
6. تا زماني كه قاضي به شما اشاره نكرده است صحبت نكنيد و در كلام طرف مقابل وارد نشويد. ولي اگر نوبت شما شد حتماً يك‌ريز صحبت كنيد و تمام مطالب را بگوييد و اگر طرف مقابل در وسط كلام شما داخل شد، حرف‌تان را قطع نكنيد و اجازه ندهيد. زيرا قاضي دوباره براي شنيدن حرف‌هاي شما وقت نخواهد گذاشت.
7. حتماً پيش از جلسه دادرسي يك لايحه تنظيم كنيد. يك برگه كاغذ A4 سفيد برداريد و تمام آن‌چه را كه مي‌خواهيد شفاهي بگوييد خلاصه و موجز به صورت كتبي بنويسيد. اولاً قاضي در خواندن استادتر است تا شنيدن. ثانياً در پرونده ثبت مي‌شود و در مراحل بعدي كمك خواهد كرد. ثالثاً كمك مي‌كند به خود شما كه ذهنيت بهتري نسبت به آن‌چه مي‌خواهيد بگوييد پيدا كنيد. البته با وجود لايحه باز هم در دادگاه مطالب خود را شفاهي بفرماييد.
8. اگر وكيل داشته باشيد و در دادگاه حاضر شود، نه لايحه نياز داريد و نه حتي حرف زدن. وكيل هم حتي حرف نخواهد زد. زيرا قاضي وكيل را مي‌شناسد و صورتجلسه را به وكيل مي‌دهد و او اظهارات خود را مستقيم در صورتجلسه مي‌نويسد. قاضي هم يك استراحتي به انگشتانش خواهد داد. مي‌دانيد كه در دادگاه منشي براي نوشتن صورتجلسه نيست و قاضي بايد خودش بنويسد. اين يكي از محاسن داشتن وكيل است. اگر وكيل نداري چنين حقي هم نخواهي داشت.

در پايان عرض مي‌كنم كه هميشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانيد
فرآيندهاي ديگري نيز در راه است!


مطلب بعدي: نخبگان حوزه و توصيه رهبر مطلب قبلي: عمق آزادانديشي رهبر

نظرات

حسين: باسلام..بنده 20 روزه كه ازدواج كردم و همسرم دركار منزل هيچ شركتي نميكند .البته كه من در خونه پدري زندگي ميكنم.وبعد از 20 روز به دلايلي به پدرش زنگ ميزنه و پدرش اونو بدون اجازه از خونه ميبره و راضي به بازگشت او بدون منزل جداگانه نيست...چكار كنم...شما چه نصيحتي ميكنيدپنج‌شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۲:۴۳ عصر
پاسخ: سلام. در اين مرحله بايد به مشاوره خانواده مراجعه بفرماييد. مراكز مشاوره در تمام كشور وجود دارند. مشاور پس از صحبت با شما، اگر لازم باشد همسر شما را دعوت مي‌كند و با ايشان هم صحبت مي‌كنم. إن‌شاءالله مسأله حل مي‌شود. فعلاً دنبال راهكارهاي حقوقي نگرديد. موفق باشيد.
ناشناس: سلام.من شوهرم نه ماه قبل منو از خونه انداخت بيرون بدون دليل و دعوا و ريش سفيد و همه رو رد كرده حرفاي بي سر و ته و غير منطقي ميزنه و من مجبور شدم نفقه شكايت كنم و درخواست مهريه كنم.با وكيلش اومد و بهوكيل من پيشنهاد طلاق توافقي اونم مفتكي داد.نه حرف منطقي ميزنه نه دادخواست طلاق ميده نه تمكين باز ميكنه نه به حرف ريش سفيدا گوش ميده.شما كه اينقد تجربه داري نظرت در اين مورد چيه؟!ميخاد مفتكي طلاق بگيزم؟!چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱:۲۰ عصر
پاسخ: سلام. من درباره زندگي شما چيزي نمي‌دانم. ولي يك مطلب را مي‌دانم؛ حادثه‌ها ناگهاني اتفاق نمي‌افتند. هميشه پيشينه‌اي دارند. هيچ شخصي بهتر از شما گذشته زندگي مشترك‌تان را نمي‌داند. شما بهتر مي‌توانيد شوهر خود را تحليل كنيد. در زندگي با هم بوده‌ايد و از شغل و كار و اخلاق و رفتار او مطلع هستيد. از رفتارهاي خود نيز. ابتدا بايد ريشه اين مطلب را پيدا كنيد. هر انساني، چه زن و چه مرد، در زندگي نيازهايي دارد كه مي‌خواهد تأمين شود. نيازها هم مساوي نيستند. بعضي مهم‌ترند. اگر نيازهاي اساسي و مهم تأمين نشود، فرد را از زندگي مشترك نااميد مي‌كند. مثلاً فرض بفرماييد يك زن نياز دارد تا لباس مناسب در اختيار داشته باشد تا در مهماني‌هاي خانوادگي سربلند باشد. يا مسكن مناسب مي‌خواهد تا بتواند شأن خود را حفظ نمايد. اگر تأمين نشود، ممكن است زندگي را رها نمايد. مرد نيز همين‌طور. شما بايد در گذشته زندگي مشترك بررسي بفرماييد كه كدام نياز ايشان تأمين نشده. نه اين‌كه عرض كنم حتماً حقي از ايشان ضايع شده. بلكه چه بسا نيازي بوده كه حق وي هم نبوده است. ولي در هر صورت تا ريشه‌يابي نكنيد، نمي‌توانيد به سوي حل مسأله حركت كنيد. خداوند به همه ما رحم نمايد و شيطان را از زندگي‌هاي ما دور كند.
طلاق توافقي: با سلام عالي بود...شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۶ - ۵:۴۴ عصر
پاسخ: تشكر.
كيان: سلام.چطوري مي تونم با يك وكيل خوب در مورد طلاق صحبت كنم.مهريم زياده اما ميخوام كمش كنم.اما با يك سري شرايط خاص.اگه ممكنه در اين زمينه يه وكيل خوب معرفي كنيد و آدرس رو بفرستيد.تشكر
تعمير تلويزيون تعمير ال اي دي تعمير ال سي دي نمايندگي مجاز سامسونگچهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ عصر
پاسخ: سلام. من وكيل سراغ ندارم. آن‌چه در متن فوق مطالعه فرموديد نيز تجربه شخصي خودم است كه بدون وكيل كسب كرده‌ام. در اينترنت اگر جستجو كنيد دفاتر وكالت زيادي هست كه بعضي مشاوره اوليه رايگان هم دارند. اما حضوري هم اگر بخواهيد مراجعه بفرماييد، كافيست به دادگاه خانواده شهر خود مراجعه كنيد، اطراف آن دفاتر وكالت زيادي مشاهده خواهيد كرد. موفق باشيد.
...: هيچ!!
به طور اتفاقي
آخه يه قسمت جديد به وبلاگتون اضافه شدهlive traffic feed
تو اين قسمت اين پست توجهم رو برانگيخت!!
شكر خدا اين دوران دارد براي من هم با خوشي و هم گاهي با تلخي ميگدرد
اما شناختم زياد شده
و خودم حس ميكنم دارم روز به روز پخته تر و كاملتر با مسائل كنار ميام و حلشون ميكنم
شكر خدا همسرم گوش هاي خوبي براي شنيدن داره و از اين بابت از خداوند شاكرم.
راستي بعد فوت ان شيخ خبري از دخترش نشد؟!
البته به طور اتفاقي برايم سوال شد
اگر جسارت بنده باري از فضولي به همراه داشت بي پاسه بگداريد اين قسمت از كامنتم رو:)پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴ صبح
پاسخ: خير. نه تنها خبري نشد، كه جالب‌تر هم شد. زيرا تا زمان حياتش، دو سه ماه يك‌بار پيامكي داشتم. كه بعد شما فرموديد كل ماجرا را بردار تا دست بردارد. من هم كه كل ماجرا را برداشتم، ايشان پيامك زد كه چرا برداشته‌اي؟! بعد مدعي شد كه برداشته‌اي تا دوباره از من حرف بكشي و يك پرونده جديد در وبلاگ باز كني!؟ خلاصه، تا شب تصادف، آن شب هم پيامك ارسال كرده بودند كه البته من پاسخ ندادم. بعد از آن ديگر هيچ خبري نشد كه نشد! يعني مرگ پدرش آرامش را به ما هديه داد! از وقتي مرد ديگر هيچ مزاحمتي نداريم. :) البته به وبلاگ مي‌آيد. دو سه ماه نيامد، ولي يك‌ماه اخير تقريباً چند روز يك‌بار يا هفته‌اي يك‌بار يك سري به وبلاگ مي‌زند و آخرين پست‌ها را مي‌خواند. ولي ديگر پيامك ارسال نمي‌نمايد. خدا را شكر كه حال و احوال زندگي‌تان خوب است. اميد كه هميشه مثل گذشته بهترين حل كننده مسائل و مشكلات باقي بمانيد.
....: سلام
وااااااااااااي خيلي برام جالب بود اين پست و اين همه كامنت!!!!
از تعجب دهانم باز مانده
شما حسابي وكيل شديد
چه راهنمايي هاي دقيقي
چه جواب هايي
يه جاهايي كلي خنديدم
مثلا اونجايي كه براي مليسا نوشتيد لازم نبود اينقدر اسم تغيير بديد!!
يا اونجايي كه نوشتيد اينجا دفتر كاري نيست:))
خدا شما رو حفظ كندچهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۶ عصر
پاسخ: سلام... ممنون. حالا چطور سراغ اين پست قديمي رو گرفتيد؟! خدا كنه هيچ وقت ديگه سراغ اين طور پست‌ها نرويد! چه كنم؟! انگار اين صفحه در گوگل امتياز بالايي پيدا كرده و مردمان زيادي سر مي‌زنند! نه اين‌كه وكيل شده باشم، ولي خب، در حدّي كه تجربه كرده‌ام... اگر بتوانم خدمتي مي‌كنم. اميدوارم هر روز زندگي شادتر و شاداب‌تري داشته باشيد. هميشه موفق باشيد. ياعلي
بهترين وكيل تهران: بسيار عاليچهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲ عصر
پاسخ: تشكر. :)
هوشمند: سلام نكات جالب و خوبي بود .ولي در مورد انتهاي سخنتون عرض كنم طبق بند 12 ماده واحد قانون احترام به ازاديهاي مشروع و حقوق شهروندي اگه افراد سواد داشته باشن و مايل باشن ميتونن خودشون اظهاراتشون رو بنويسند حتي اگر وكيل هم نداشته باشن
موفق باشيدشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۸:۰۹ عصر
پاسخ: سلام. تشكر. مي‌بينيد... بنده همين مطلب را نمي‌دانستم تا اين لحظه. هيچ كدام از قضات هم زحمت نكشيد تا اين حق بنده را گوشزد نمايد! اين است كه داشتن وكيل را الزامي مي‌كند!
مصطفي: ممنون و سپاس گزارم...جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۲۵ عصر
مصطفي: دوماه رفته اسفند رفته من هم 600تومن بهش دادم براي دوماهش .فروردين هم جلسه شوراي حل اختلاف بود كه رسما گفت برنميگردم وامضازد.بازم بايد نفقه بدم.فرداهم جلسه تمكينه دادگاهه...جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰ صبح
پاسخ: مجدّداً پيشنهاد مي‌نمايم با وكيل به دادگاه تشريف ببريد. خيلي فرق مي‌:كند با وكيل باشيد يا بدون وكيل.
مصطفي: من تو اين دوسال 7 بار سفر بردمش 5 يا 6بارسينما بااين همه مشغله كاري، هرماه پول كافي به حسابش واريز ميكردم.چون من 16روز خونه نيستم وخانمم خونه پدرش بود از خونه پدرش تا خونه من 3دقيقه پياده رويه،يه بار ازسر كار اومدم ديدم گاز كل خونه رو گرفت كه اگر نميفهميدم خونه ميرفت روهوا وازاين قبيل اتفاقات كه خانمم اصلا سر نميزدبه خونه خودش زياده.مشكلات عصبي معده طول كشيدن درسش واينكه دكتر بهش گفت شايد تاچندسال بچه دارنشي باعث ميشد كه وسايل خونه رو بشكنه به من حمله كنه كه جاي پنجه هاش رو بدنمه وخودشم اقراركرده كه حمله كرده.براش جشن سالگرد ازدواج گرفتم وبه مناسبتهاي مختلف هديه ميخريدم براش خونه مستقل باتمام امكانات داشت به طور كل ازهيچ لحاظي كمبود نداشت.ميگه امنيت ندارم!!!آخه كسيكه امنيت نداره 16 روز كه خونه پدرشه چرا برميگرده درباره ، چندبار قهر كرده كه يكي دوبارش خودش برگشته يه بارش هم فرستادم دنبالش.به نظرشما چه كنم؟ نامه پزشكي قانوني دارم،استشهاد محلي از بزرگان شهر و مردم محل مبني بر خوش خلق بودنم دارم پرينت واريزامو دارم ديگه براي تمكينش بايد چ كنم؟ممنون...جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۱۷ صبح
پاسخ: قاضي بر اساس مدارك رأي صادر مي‌كند، نه صرفاً حرف‌ها و اظهارات طرفين. مدارك نيز بايد از نظر حقوقي معتبر باشند. ما معمولاً به دليل اين‌كه آگاهي كاملي از قوانين نداريم، در هنگام مراجعه به دادگاه دچار مشكل مي‌گرديم. مثلاً نمي‌دانيم اگر نفقه زوجه را پرداخت نكنيم، محكوم به حبس و زندان مي‌گرديم. شما نخستين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه در اين مدتي كه منزل شما نيست نفقه ايشان را به حساب بانكي ايشان واريز فرماييد براي احتياط، تا اگر نتوانستيد در دادگاه ثابت نماييد حرف‌هايتان را، يك وقت قاضي شما را محكوم به زندان به خاطر عدم پرداخت نفقه ننمايد. زيرا وقتي زوجه مدعي‌ست در خانه شوهر امنيت ندارد، مي‌تواند در مرحله بعد ادعا نمايد مدتي كه در خانه پدرش بوده، شوهر پولي به وي نداده است. اين‌جاست كه شما بايد فيش بانكي پرداخت داشته باشيد. من نيز چون شما اطلاعات زيادي در اين پرونده‌اي كه فرموديد با اين شرايط ندارم. بنده نيز روزي همين حس و حال شما را داشتم، نگران و عصبي از اين نامردي‌هايي كه از سوي طرف مقابل مي‌گردد. من حقوق‌دان و وكيل نيستم. ولي به دليل شكايت زن سابقم به دادگاه فراخوانده شدم و تمام مراحل آن را سپري نمودم. اين شد كه خلاصه آن‌چه «ديدم» را در اين پست وبلاگ نوشتم. به صورت جدّي توصيه مي‌:كنم كار را به وكيل بسپاريد. من نسپردم و ديدم چطور وكيل زن سابقم حق و باطل را جابه‌جا جلوه داد و از قاضي رأي خلاف گرفت. اگر وكيل نداشته باشيد، كار براي شما ممكن است دشوارتر از آن شود كه تصوّر مي‌فرماييد.
مصطفي: سلام خانمم من رو هل داده دستم خورد به شيشه دستم موردد عمل جراحي قرارگرفت.خانمم ال اي دي رو بلند كرد كه بشكنه افتادروش و دستش شكست و به شدت خودش رو ميزد نه به صورت عادي، خواهرم هم اونجا شاهد ماجرا بود كه من حتي دست به خانم نزدم الان نامه از پزشكي قانوني اورده كه من زدم توجلسه تمكين چي ميشود؟جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۰ صبح
پاسخ: سلام. در اين خصوص اطلاع كافي ندارم. بهتر است به صورت حضوري به يك وكيل مراجعه نموده و كلاً بدون وكيل به دادگاه نرويد، ممكن است نكات خاصي در قوانين باشد كه شما مطلع نباشيد و نتوانيد به صورت صحيح از خود دفاع كنيد.
احمد: سلام ببخشيد اون بدون اجازه خانه را ترك كرده و من الان يه خونه رهن كردم و چطور نفقه به اون تعلق ميگيرد مگه اون بدون اجازه منزل را ترك نكرده پس نفقه ديگه چيه .
اگه من در دادگاه بگم خونه گرفتم و از زنم بخوام بياد تو خونه جديد زندگي كند و اون حاضر نباشد بيايد ايا زن محكوم ميشود ايا قاضي به من حكم ازدواج مجدد بدون اينكه زنم را طلاق بدم را ميدهدپنج‌شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۲:۴۵ عصر
پاسخ: سلام. البته كه با فرضي كه فرموديد نفقه به ايشان تعلّق نمي‌گيرد. اما اگر ايشان استشهاديه‌اي فراهم نمايد كه آسيب جسمي به ايشان وارد شده، حتي اگر اين استشهاديه دروغ باشد، اين احتمال وجود دارد كه بتواند خروج خود را توجيه نمايد. خصوصاً اگر وكيل بگيرد و وكيل از اين قبيل حيله‌ها استفاده نمايد. در هر صورت اگر قصد داريد از طريق دادگاه و به صورت حقوقي كار را پي‌گيري نماييد، بهتر است در همين ابتداي كار به صورت حضوري به وكيل مراجعه فرماييد.
احمد: باسلام و خسته نباشيد
خانم بنده با مادرم و برادرم به خاطر بچه اش كه گريه ميكرد بحث ميكنند و من هم در ان موقعه سركار بودم به بلافاصله با من تماس ميگيرد كه برادرت منو كتك زد بعد من زود خودم را رساندم كه از خانواده ام پرسيدم ايا شما زن منو زديد گفتند نه بابا فقط جر و بحث كرديم ولي خانمم ميگيه او يعني برادرم مرا زد به خاطر همين زنم به پدرش زنگ زد و بدون اجازه من خانه را ترك كرد و همراه پدرش رفت حالا حدود يه ماهه حاضر نيست برگرده و خيلي واسطه بزرگ فاميل و غيره براش فرستاديم ولي او ميگه من فقط طلاق ميخوام در حالي كه اصلا من با او مشكلي نداشتم و اصلا با او بحث يا او را كتك نزدم و خودش هم ميگويد من با شوهرم مشكل ندارم ولي ديگر خسته شده ام و طلاق ميخوام به درخواست الزام به تمكين هم دادم به دادگاه ولي هنوز احضاريه نيومده و ميخواستم بدون در دادگاه چه اتفاقي مي افتد من با او مشكل ندارم او هم همين طور ولي طلاق ميخواد ناگفته نماند كه هيچ شاهد و مدركي و اثار زخم يا كبودي در بدنش وجود ندارد و حتي شاكي برادرم هم نشده فقط بدون اجازم با پدرش از خانه رفته و ناگفته نماند كه من در خانه ي پدرم زندگي مي كنم و سر سفره پدرم غذا ميخوريم و هم شاهد عيني دارم كه ميگن اصلا برادرت با خانمت دعوايي نداشتند و كتك نزده زنت فقط با هم بحث كردند حالا ميخواهم بدونم در دادگاه زنم ميتواند اثبات كند كه برادرم او را زده ايا بخاطر بحث كردن با برادرم ايا لازم است زن خانه را ترك كند چون من تو اين موضوع هيچ دخالتي ندارم و خودش و خودم هم گفتيم كه ما با هم مشكل نداريم ولي ميگويد بخاطر برادرت من طلاق ميخواهم . ميخواستم بدونم قاضي حكمي ميدهد من هم حاضرم براي ان خانه ي جدا تهيه كنم و بارها واسطه فرستادم كه ميخواهد خانه بگيرم ولي او حاضر به برگشت نيست ناگفته نماند كه او براي مهريه اش شاكي شده . با تشكر چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹ عصر
پاسخ: سلام. اولين و مهم‌ترين كاري كه بايد انجام دهيد، پرداخت نفقه است. براي ماه گذشته كه نبوده مبلغي را به حساب بانكي ايشان واريز كنيد و تا زمان دادگاه، هر ماه مبلغي را پرداخت كرده و فيش‌هاي بانكي را نگهداري نماييد. اگر اين كار را انجام دهيد، باقي ماجرا ساده‌تر خواهد شد. يعني اگر ايشان توانست دادگاه را متقاعد نمايد كه دليل قانع‌كننده‌اي براي ترك خانه داشته است، شما متهم نخواهيد شد كه در اين ماجرا مقصر مي‌باشيد و دادگاه نمي‌تواند به خاطر ترك نفقه شما را محكوم به زندان نمايد. بعد از اين‌كار، به دادگاه مراجعه نموده و «اظهارنامه تمكين» براي ايشان ارسال نماييد. به اين صورت كه دادگاه يك برگه A4 مخصوص در اختيار شما قرار مي‌دهد و در آن‌جا با محبت، دقت كنيد، با لحني كاملاً دوستانه و محبت‌آميز از ايشان درخواست نماييد كه به خانه بازگردند و اين را هم ذكر نماييد كه براي راحتي ايشان حاضر هستيد منزلي مستقل تهيه نماييد. اين اظهارنامه در پرونده شما ثبت مي‌گردد و بعداً در جلسات بعدي، حسن نيّت شما را ثابت خواهد نمود. ايشان يا به صورت رسمي به اظهارنامه شما پاسخ خواهد داد، يا مانند بيشتر موارد هيچ پاسخي ارسال نخواهد كرد. اين دو كار از نظر حقوقي لازم و فوري‌ست. اما نسبت به رفع اختلاف، يك نفر از اقوام خود را انتخاب كنيد كه بي‌طرفي او روشن باشد. يعني فردي غير از اقوام درجه اول خودتان. فردي مسنّ باشد بهتر. مثلاً عمه يا خاله يا مادربزرگ، فردي كه ريش‌سفيدي كرده و برود با خانم شما شخصاً صحبت كند. ترجيحاً دور از خانواده خودش. دوستانه صحبت نمايد و ببيند دقيقاً ايشان در دلش چه مي‌گذرد و چه توقعي دارد. اين روند براي حل دوستانه ماجرا خيلي خوب است. اگر مشكل جدّي بود سعي كنيد موافقت نمايند كه به يك مشاور خانواده به صورت حضوري مراجعه كنيد، فقط شما و ايشان به تنهايي. اگر از مسير مشاوره مسأله حل شود، بهترين گزينه خواهد بود. در صورتي‌كه اين موارد به جواب نرسيد، آن‌ وقت بايد وكيل بگيريد تا بتواند از حقوق شما در دادگاه دفاع نمايد. دادگاه پيچيدگي‌هايي دارد و قوانين دست و پا گيري كه فقط وكيل از عهده آن‌ها بر مي‌آيد. موفق باشيد.
علي: با سلام. همسر بنده پس از اجرا حكم تمكين سه ساعت بعد ناگهاني از خانه خارج شد و من با 110تماس گرفتم بعد به مامورين گفت كه من او را از خانه بيرون كرده ام آيا ميتواند از حكم تمكين تبريه شود و من بايد مجددا مراحل تمكين را طي كنمپنج‌شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۸:۱۲ عصر
پاسخ: بهتر است به وكيل مراجعه بفرماييد. در اين خصوص اطلاعات بيشتري ندارم.
ليلا: سلام من توسط همسروپدرومادرشوهرم به مدت يك هفته است كه ازخانه بيرون شده ودرخانه پدرم بلاتكليف هستم ضمنابچه ام راهم ازمن گرفتن لطفا راهنمايي بفرمائيدپنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲:۴۳ عصر
پاسخ: سلام. يك راه صحيح وجود دارد و يك راه سريع. راه سريع اين است كه فوراً مراجعه كنيد دادگاه، يك «اظهارنامه» ارسال كنيد براي شوهر، يا «دادخواست» بدهيد. اول براي نفقه، دوم براي حضانت فرزند. خب اين مسير خيلي سريع شما را به فرزند و بازگشت به خانه شوهر شايد برساند، ولي زندگي‌تان را به ناكجاآباد مي‌:كشد و بدانيد كه ته آن معمولاً طلاق است. اگر براي زندگي تنها همراه با فرزندتان يا بدون او آمادگي داريد اين مسير را برويد. اما راه صحيح اين است كه به يكي از بزرگان خانواده خود مراجعه كنيد، فردي كه ترجيحاً سن بالا داشته باشد و چهره مقبولي در نزد خانواده شوهر محسوب گردد. كل اشتباهات خود و همسرتان را صادقانه براي او بگوييد و او را بفرستيد تا با شوهر و خانواده او صحبت نمايند. اگر معلوم نيست چرا با شما اين كار را كرده‌اند، در اين صورت معلوم خواهد شد. و اگر معلوم هست، راهي براي حل مشكل پيدا خواهد شد. آن‌ها در هر صورت با شرايطي بازگشت شما را خواهند پذيرفت. واسطه‌گري يك فرد مقبول مي‌تواند بهترين راه باشد. در مراحل بعدي، اگر حل نشد، مي‌توانيد به مشاوره خانواده مراجعه كنيد. مشاور مي‌تواند ريشه معضل و مشكل را پيدا كرده و راه حل پيشنهاد نمايد. اين مسير شما را به زندگي بهتر هدايت مي‌كند. موفق باشيد.
Hossian: سلام ببخشيد شوهريك خانومي كتكش زده وازخونه بيرونش كرده وشكايت شده ازش ولي شوهرش تمكين نامه زده كه خوده خانوم ازخونه رفته وبدرفتاري كرده،بعد گفتن كه شكايت بنويس كه جلويه تمكين نامه روباز كنن،لطفاراهنمايي كنينپنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۵۲ عصر
پاسخ: الزام به تمكيني كه دادگاه حكم مي‌دهد، الزام واقعي نيست. يعني شوهر نمي‌تواند زن را به زور به خانه خود ببرد. بلكه تنها ثمره حقوقي دارد، يعني امكان اين‌كه زن تفاضاي نفقه از شوهر بكند را سلب مي‌نمايد. هيچ قانوني در دادگاه‌هاي ما وجود ندارد كه زن را مجبور نمايد به خانه شوهر بازگردد. بنابراين، اين زن نبايد نگران آسيب ديدن از ناحيه شوهر باشد و نيازي هم ندارد كه جلوي الزام به تمكين را بگيرد. اگر هم ادامه زندگي با شوهر را خطرناك مي‌داند، مي‌تواند دادخواست طلاق خلع بدهد و با بخشيدن مهريه طلاق بگيرد. اما اگر مي‌خواهد هم مهريه را بگيرد و هم طلاق را، بايد از پزشكي قانوني گواهي بگيرد كه مورد ضرب و شتم از ناحيه شوهر واقع شده است.
سحر: باسلام من شكايت نفقه كرده ام كه شوهرم دادخواست اعسار كرده بودند كه من توان پرداخت ندارم و نميتونم پيش قسط پرداخت كنم و اينكه هر چهار ماه يك عدد سكه ميتونم پرداخت كنم كه با تحقيقاتي كه دادگاه كرده حدود 300ميليون تومان گردش مالي حسابهاي ايشان ثابت شد آيا ايشان ميتونند به گردش مالي حسابهايشان اعتراض دهند؟دوشنبه ۲۷ دي ۱۳۹۵ - ۴:۳۸ عصر
پاسخ: اطلاعي در اين باره ندارم. با يك وكيل مشورت نماييد.
عليرضا: با سلام
من در جلسه دادگاه تمكين شركت كرده و توضيحات خود را ارائه دادم و خانم آمد با دروغ و ادعاي نداشتن تامين جاني . بسيار روان پريش هستند ايشان اما در دادگاه به من نسبت رواني بودن دادند . مداركي ارائه دادند كه قاضي نپذيرفت و بعد هم گفتند كه من قصد زندگي دارم . با توجه به عدم تعادل رواني زوجه خانواده بنده نگران خودزني يا اينكه كاري دست من بدهد هستند .
قضيه اين است : خانم با وجهه مذهبي كلاهبرداري ميكند . ازدواج قبلي ايشان را من نميدانستم و فقط گفتند سه ماه عقد بودند.من شوهر قبلي را پيدا كردم و فهميدم 4 سال در عقد ايشان بوده و از ايشان مهريه ميگيرند.يك روحاني كه فاميل خانم بود آمدند و با ترساندن ما جهيزيه را بدون حكم قاضي بردند . از طرفي از ما برگه اي گرفتند براي طلاق توافقي صرفا جهت ترساندن خانم و بازگشت به زندگي. اما امضا نكردند و كپي آنرا خانم در دادگاه تمكين ارائه داد .خانم در دادگاه گفت ميخواهم زندگي كنم . اما وكيل ايشان از طريق واسطه گفتند كه 40 ميليون نقد ميخواهند براي طلاق توافقي و قصد زندگي ندارند .من حتي يك ميليون هم ندارم . پدرم 40 ميليون منزل رهني اجاره كرده و آنها اين پول را ميخواهند . بنده را محكوم به پرداخت مهريه كردند و قصد تقاضاي تقسيط دارم . در دادگاه خانم عنوان كرده سه سال است نفقه نميگيرد . و فهميدم شكايت نفقه هم خواهند كرد .
من هيچ مالي ندارم . به زور و با قرض لوازم منزل را تهيه كردم براي تمكين خانم . ايشان تعادل رواني ندارند و خانواده شوهر قبلي هم همين مطلب را عنوان كرده اند كه از شوهر قبلي مهريه ميگيرد و عينا همين برنامه را پياده كرده بود .خيلي قانوني ما را فريب دادند . الان من ماندم و شكايت مهريه . خانم در حياط دادگاه مرتبا توهين و حرفهاي ضد و نقيض و فحاشي كرد و اينكه طلاقم را ميگيرم .هزينه پرداخت وكيل را هم ندارم.به عنوان مشاوره به يكي از دوستان وكيل ، تقاضاي نوشتن لايحه و ... دادم . اين خانم براي اينكه ناشزه نشود ميخواهد برگردد . واقعا از اين همه تضاد در عجبم . از طرفي در دادگاه گفتند تامين جاني ندارند و از طرفي گفتند كه ميخواهم زندگي كنم كه ناشزه نشوند . كار خودشان را بلدند و من مانده ام با اين خانواده مذهبي و شياد كه به نام دين از مردم كلاهبرداري ميكنند . سه‌شنبه ۲۱ دي ۱۳۹۵ - ۲:۵۴ صبح
پاسخ: متأسفانه از اين دست آدم‌هاي شيّاد پيدا مي‌شوند. براي مسأله‌اي به زندان اوين مراجعه كرده بودم، سال‌ها پيش، چقدر مردهايي ديدم كه به خاطر مهريه در زندان بودند. بعضي‌شان قصه‌هايي تعريف مي‌كردند كه نشان از حقّه‌بازي‌هايي چون آن‌چه فرموديد داشت. در اينترنت جستجو بفرماييد «مشاوره حقوقي رايگان»، شركت‌هايي مانند http://sedayevakil.com پيدا مي‌شوند كه تا قسمت‌هايي از مشاوره اوليه را رايگان انجام مي‌دهند. ضمن اين‌كه قطعاً بدون وكيل به زحمت خواهيد افتاد. دادگاه بدون وكيل سراسر دردسر و گرفتاري‌ست. تجربه كرده‌ام كه مي‌"گويم. همه اتهامات اين خانم قابل دفاع از جانب شماست، به شرطي كه به قوانين حقوقي آشنا باشيد و مانند يك وكيل بتوانيد به راحتي به پرونده دادگاه دسترسي پيدا كنيد. كه البته نمي‌توانيد. پس وكيل تنها راه مطمئن براي حل مشكل است. توكل به خدا.
شادي: سلام.
من در مورد همين عدم تمكين شوهرم لايحه رو تقديم دادگاه كردم ولي آقاي قاضي گفتن شوهرتون بايد اقدام كنن از طريق اجراي احكام شما نميتوانيد درخواست احراي احكام كنيد.
يعني امكان داره قاضي طرف شوهرم باشه؟جمعه ۱۷ دي ۱۳۹۵ - ۷:۵۷ عصر
پاسخ: شايد منظور قاضي اين بوده است كه زوج هنوز براي اجراي حكم اقدام نكرده‌اند. روال قانوني اين طور است كه ايشان بايد حكم اجرايي بگيرند و بروند كلانتري. شايد منظورشان اين بوده كه تا دستور اجرايي صادر نشده، معنا ندارد كه شما مخالفت كنيد و شرط نماييد. باز هم بهتر است به وكيل مراجعه كنيد. وكيل و قاضي زبان هم را بهتر مي‌فهمند.
شادي: شوهرم براي عدم تمكين از من شكايت كردن و منم در دادگاه گفتم كه برميگردم منزل مشترك ولي شوهرم منزل استيجاري را تحويل دادن و من در خانه پدريم هستم چگونه ميتوانم شوهرم را تحت فشار قرار دهم تا خانه اي جديد اجازه كرده و اقدام به بازگشت من كند؟پنج‌شنبه ۱۶ دي ۱۳۹۵ - ۴:۴۲ عصر
پاسخ: اگر دادخواست داده‌اند، يك لايحه بنويسيد، يعني يك صفحه كاغذ A4 سفيد برداريد و بنويسيد كه در صورت آماده بودن يك منزل مناسب، همراه با اثاثيه حاضر به تمكين مي‌باشم. اين را به همان شعبه دادگاه كه دادخواست الزام به تمكين به آن رفته است بدهيد تا در پرونده ثبت گردد. آن‌گاه دادگاه يك كارشناس اعزام مي‌:كند به محل زندگي زوج، اگر آن را مناسب تشخيص نداد، الزام به تمكين باطل مي‌شود.
سعيد: سلام مراحل طلاق توافقي چگونه استسسه‌شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱ صبح
پاسخ: سلام. من آن چه را كه تجربه كرده بودم در اين نمودار توصيف كردم. تجربه‌اي درباره طلاق توافقي ندارم.
علي: هزينه ثبت طلاق توافقي در محضر چه ميزان مي باشد
سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۷:۲۰ عصر
پاسخ: نمي‌دانم. بايد بپرسيد. پيوسته تغيير مي‌كند و تعرفه‌هاي جديد مي‌آيد!
سودا: در طلاق بائن در صورت نبود شاهد از طرف زن براي اجراي صيغه طلاق مي توان شاهدان شوهر براي خانم شاهد باشند و نيز آيا سن و زن يا آقا بودن در شاهد شدن مهم است يا نه؟سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۶:۴۷ عصر
پاسخ: كلا شاهد ربطي به آقا يا خانم ندارد. همين كه شاهد موجود باشد كافيست؛ چه آقا بياورد و چه خانم. شهود در طلاق بايد دو نفر مرد عادل باشند.
سودا:
سلام خانمي هستم كه 2 روز ديگه براي طلاق توافقي از نوع بائن مي رويم كه بعد از تمام شدن عده طلاق در شناسنامه ثبت مي شود اگه بعد از تمام شدن عده من خودم در صورتي كه شوهرم براي ثبت نرود بروم در شناسنامه ام ثبت مي شود يا اگر 3ماه بعد براي ثبت نيايد ديگر طلاق صورت نميگيرد با تشكر؟سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۶:۴۴ عصر
پاسخ: مسائل حقوقي مربوط به طلاق بائن را نمي‌دانم. بايد از يك وكيل سؤال بفرماييد. من تنها طلاق رجعي را تجربه كرده و نمودار فوق را بر اساس آن تنظيم نموده‌ام.
محمد: با سلام خانم بنده ادعا كرده مرا شوهرم زده و قاضي هم كه من شاهد داشتم آنها را قبول نكرده و به خانم گفت براساس لوث ميباشد و خانم بنده قسم به دروغ خورد و ميخواستم ببينم ميتواند الزام به تمكين را با اين پرونده كيفري باطل كند
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۹:۲۰ عصر
پاسخ: ادعاي ضرب و شتم تنها با گزارش پزشكي قانوني ظاهراً قابل قبول است. تا جايي كه بنده مي‌دانم بدون اين گزارش، الزام به تمكين سر جاي خود هست. براي اطلاعات بيشتر حضوري به وكيل مراجعه بفرماييد.
ثنا: چه نوع طلاقي بايستي در طلاق توافقي گرفت كه بعدا در مورد اينكه زوج براي ثبت بيايد يا نيايد به مشكلي برنخورد و طلاق حتما گرفته شود؟جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶ عصر
پاسخ: يا زوجه موقع طلاق اعلام نمايد مهريه خود را مي‌بخشد، يا اين‌كه مالي را به شوهر بدهد. در اين دو صورت، حق رجوع از شوهر سلب مي‌گردد. اما اگر مهريه را بگيرد يا تقسيط شود، يعني قرار شود قسط‌قسط پرداخت گردد، چون زن مهريه را در اختيار دارد، در مقابل شوهر نيز حق رجوع را در اختيار خواهد داشت.
ثنا: اگر در زمان عده طلاق توافقي زوج قصد رجوع به زوجه را داشته باشد ولي زوجه اجتناب كند حكم چيستجمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴ عصر
پاسخ: زوجه حق مخالفت براي رجوع ندارد. مگر اين‌كه هنگام طلاق توافقي اعلام كرده باشند كه طلاق از نوع مبارات يا خُلع باشد. اين بستگي به طلاقي دارد كه مورد توافق قرار گرفته است. اين مطلب شايد كمك نمايد: http://mehrkhane.com/fa/news/13817
ثنا:


سلام 1)در طلاق توافقي بلافاصله در شناسنامه طلاق ثبت مي شود يا خير؟

2)اگربلافاصله ثبت نشود مرد مي تواند زن را سرگردان به حال خود رها كند يا اصلا طلاقش ندهد يا دوباره با او ازدواج كند

جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۳ عصر
پاسخ: طلاق چه توافقي و چه غيرتوافقي، تا جايي‌كه بنده مي‌دانم اگر رجعي باشد، يعني نوع صيغه‌اي كه خوانده مي‌شود اگر طلاق رجعي باشد، چون احتمال دارد تا قبل از پايان عده طلاق، رجوع و بازگشت صورت بگيرد، معمولاً قرار بر اين است كه ثبت را به تأخير مي‌اندازند. اما اين‌:كه مرد براي ثبت مراجعه ننمايد، اگر رجوع كرده باشد، بايد اعلام كند ظاهراً و اگر رجوع نكرده باشد، ملزم است از نظر قانوني كه ثبت كند و ثبت نكردن ازدواج و طلاق طبق قانون جرم است و حبس دارد.
سعيد: سلام پيام هارو مطالعه ميكردم شما يك سريا رو بهشون گفتيد به مشاور مراجعه كنند آيا منم ميتونم مراجعه كنم خانومم برم اگر قبول نكنه ميتوانم اجبارش كنم چون خدادي من فقط مي خوام بياد سرزندگيش تاكاررا دادگاهمون بالا نگرفته اونجا اون ميخواد خودشو ثابت كنه منم خودمو ولي فكر كنم مشاور بهتر باشه باصحبت مشكلامونو حل كنهشنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳ عصر
پاسخ: البته مراجعه به مشاور خوب است، ولي وقتي كار به دادگاه نكشيده باشد. معمولاً وقتي روند دادگاه آغاز مي‌شود، طرفين حاضر به گفتگو و حل مسأله از طريق مشاور نمي‌شوند. اما خوب است، اگر اين احتمال را مي‌دهيد كه تأثير دارد، قطعاً استفاده از مشاور خانواده نخستين مرحله است. براي شروع مي‌توانيد با شماره 1480 تماس بگيريد كه مشاوره رايگان بهزيستي است. موفق باشيد.
سعيد: سلام خيلي ممنون راهنمايتونشنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۹:۵۵ عصر
سعيد: سلام امروز بخاطر درخواست تمكين كه دادم بودم فقط شورا داشتيم اونجا اظهارات جفتمون نوشتن چند تا سوال واسم پيش اومده اگر ممكنه شما راهنمايم كنيد.
1_خانومم قبول نكرد برگرده گفت زدتم ازخونه بيرونم كرده خرجي بهم نميده از جفت مون امضا گرفت زير اظهارات اونو از من امضا گرفت ازم نپرسيد قبول داري يانه فقط گفت امضا كن آيا اين امضا مبنا براين كه من اظهارات خانومم قبول كردم؟؟
2_يه برگه زد روي پرونده نوشته بود عدمه سازش گفت ببر دادگاه آيا واسه راي فرستاده دادگاه دفتر دار قاضي گفت اظهاريه واست مياد قاضعي دوباره رسيدگي ميكنه ياروي همون نوشته هاي شورا ري صادر ميكنه
3_داخل دادگاه حرفاشو بايد ثابت كنه چون داخل شورا ن ازش مدرك خواست نه شاهد الان تكليف من چيه
4_خونه كه داخل ميشستيم الان برج 200كرايه خونه الكي ميدم كاري ميتونم بكنمشنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۵:۴۷ عصر
پاسخ: معناي اين امضاء اين است كه شما در جلسه حاضر بوده‌ايد و حرف‌ها را شنيده‌ايد. «عدم سازش» يعني اظهار بي‌فايده بودن جلسه شوراي حل اختلاف. در اين مرحله شما دقيقاً در مرحله صفر دادرسي هستيد، يعني انگار براي اولين بار به دادگاه مراجعه كرده‌ايد و پرونده مي‌رود دست قاضي و اخطاريه مي‌آيد كه در جلسه دادگاه حاضر شويد. قاضي بدون برگزاري جلسه رأي صادر نخواهد كرد. در جلسه دادگاه، دوباره همه حرف‌ها تكرار خواهد شد و قاضي همان سؤال‌ها را دوباره خواهد پرسيد. اگر موفقيت در جلسه دادگاه براي شما اهميت دارد، حتماً بايد با وكيل پيش برويد. اما اگر خيلي برايتان فرقي نمي‌كند كه چه اتفاقي بيافتد، بدون وكيل برويد! اين دادگاه را شما ترتيب داده‌ايد، نه ايشان. بنابراين صرفاً صلاحيت دارد به مسأله تمكين رسيدگي نمايد. اگر زوجه بتواند از پزشكي قانوني نامه بياورد كه زد و خورد بوده، قاضي مي‌تواند رأي دهد كه بدون بازگشت زوجه، نفقه براي ايشان ثابت شود. يا اگر در اين مدت، تا برگزاري جلسه، بتواند خانه شما را تخليه نمايد، مدعي خواهد شد كه منزل شما آماده زندگي نيست، پس نفقه مي‌گيرد و باز نمي‌گردد. اما اگر اين دو اتفاق نيافتد، قاضي رأي به بازگشت ايشان مي‌دهد و اگر باز نگردد نفقه نخواهد داشت. ولي باز هم بهتر است وكيل داشته باشيد تا بدون محدوديت‌هاي حقوقي، به سادگي برود و پرونده را باز كند، اگر استشهاديه‌اي از طرف زوجه ارائه شده بود، آن را مشاهده كند و اگر مدرك قابل قبولي بود، زودتر از اين‌كه دير شود، راه حلي پيدا نمايد. درباره كرايه خانه نظري ندارم و نمي‌دانم چه مي‌توانيد بكنيد. اگر دنبال روسفيدي نزد پروردگار هستيد، در دادگاه طريق صداقت و راستي پيش بگيريد. حتي اگر حكم به ضرر شما بود، بدانيد كه پس از مدتي همه چيز رو به راه شده و زوجه از اشتباهش پشيمان خواهد شد، اگر چه شايد چند ماه طول بكشد.
سعيد: سلام خيلي ممنون از راهنمايي تون يه خونه وكالتي دارم هنوز تحويل ندادن از تعاوني مسكن گرفتم پيش سند به نام صاحب اولي ميباشد آيا اونو ميتونه ازم بگيرهجمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲ صبح
پاسخ: در اين طور موارد خاص، بايد به يك دفتر ثبت اسناد يا يك وكيل مراجعه بفرماييد. بنده اطلاع دقيقي ندارم.
سعيد: بازم سلام خانومم اگر بخواد جهزيه خودشو بره بايد طبق سياه كه داره بره يا اين چند ساله هرچي من گرفتم ميتونه ببره

پنج‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹ عصر
پاسخ: معمول اين طور است كه ايشان دادخواست استرداد جهيزيه مي‌دهد به دادگاه و اگر وكيل گرفته باشد، وكيل پيشنهاد مي‌نمايد كه دستور موقت بگيرد براي بردن جهيزيه. ويژگي دستور موقت اصل غافلگيري است. يعني بدون اطلاع قبلي همراه با مأمور كلانتري مي‌آيند و طبق فهرستي كه زوجه خودش ضميمه دادخواست استرداد كرده جهيزيه را حساب مي‌نمايند. ولي فرض بر اين است كه تنها جهيزيه‌اي را كه موقع ورود به منزل با خود آورده فهرست كرده باشد. در دستور هم ذكر مي‌شود كه اموال بايد تحويل يك فرد ثالثي گردد، نه خود زوجه، تا پس از زمان برگزاري جلسه دادگاه جهيزيه، مقداري كه تثبيت شد تحويل زوجه گردد. اما معمولاً اين اتفاق نمي‌افتد و شما مجبور مي‌شويد هر چه را كه ادعا كرد تحويل دهيد. زيرا مأمور نيز نمي‌تواند طرف شما را بگيرد. مگر اين‌كه وكيل داشته باشيد و وكيل شما مانع اجراي دستور موقت گردد به اين ترتيب كه تا شخص ثالث مورد اعتماد پيدا نشود تحويل ندهند. اما اگر تحويل داديد، در جلسه دادگاه، فهرست اموال اضافي را در قالب يك لايحه تحويل قاضي مي‌دهيد و ايشان دستور بازگشت مي‌دهند. اما نسبت به اموالي كه پس از ازدواج خريداري شده باشد، فقط در دادگاه طلاق است كه قاضي رأي مي‌دهد طبق چهارده بند قانون حمايت از خانواده كه در سند ازدواج موجود است و شما هم تك به تك هر بند را امضاء فرموده‌ايد، نيمي از اموال كسب شده تحويل زوجه شود. اما بدون طلاق، ايشان فقط مي‌تواند مدعي بردن آن چيزهايي شود كه خودش آورده است. در بسياري از موارد البته مشاهده شده است كه زوجه پيش از مراجعه به دادگاه، خودش دست به كار شده، به منزل مشترك مي‌آيد و در نبود زوج هر چه هست مي‌برد، تا بعد ادعا كند حاضرم برگردم، ولي منزل زوج خالي است. آن وقت نفقه بر گردن زوج مي‌آيد تا زماني كه بتواند خانه را تكميل نمايد!
سعيد: سلام باخانومم به مشكل خوردم از خونه رفته گفته من بيرونش كردم وكتك زدم من اين كارو نكردم ميگه شاهد دارم آيا افاقه ميكنه اگر ازشاهدا آشنا خودش باشه قبول ميكنه شوراچون تمكين زدم دادگاه پرونده راداده شوراپنج‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳ عصر
پاسخ: سلام. معمولاً قاضي طبق روال قانوني عمل مي‌كند و مواردي كه بنده مشاهده كردم قاضي به شهود اهميت نمي‌دهد. آن‌چه قاضي با آن كار دارد يا همين دادخواست الزام به تمكين است و يا اظهارنامه تمكين. اگر يكي از اين دو را شما ثبت بفرماييد، معنايش اين است كه تمايل به بازگشت وي به منزل داريد. شوراي حل اختلاف هم نوبت مي‌دهد و هر دو طرف را مي‌خواهد و يك ساعت معمولاً وقت مي‌گذارد براي حل اختلاف. اگر نشد، پرونده را ارجاع مي‌دهد به شعبه دادگاه. دادگاه هم نامه مي‌دهد به كلانتري، اجراي حكم. اين روال دادگاه‌هاي خانواده است. اما اگر طلبه باشيد و پرونده به دادسراي ويژه روحانيت ارجاع شود، آن‌جا روال متفاوتي دارد و معمولاً كاري به دادخواست الزام به تمكين ندارند و رسيدگي مستقلي انجام مي‌دهند.
مليكا: سلام هزينه پزشكي قانوني براي تست بارداري چه ميزان مي باشد آيا براي گرفتن جهيزيه هم هزينه ي دريافت مي گردد؟چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰ صبح
پاسخ: در تجربه‌اي كه بنده داشتم، پزشكي قانوني هزينه‌اي نگرفت. بلكه به يك آزمايشگاه معرفي كرد و آن آزمايشگاه حسب تعرفه‌هاي خود هزينه دريافت نمود. در نهايت جواب آزمايش را به صورت دربسته همراه با عكس زن كه روي جواب آزمايش متصل شده است، مي‌دهند به زوجين كه دستي ببرند و به پزشكي قانوني بدهند. البته اگر اين روال تا كنون تغيير نكرده باشد! براي گرفتن جهيزيه، اگر زوجه شكايت نمايد، خب هر دادخواستي هزينه‌هاي دادرسي خودش را دارد كه بايد پرداخت شود.
انيسا: آيا بعد از خواندن صيغه طلاق مرد مي تواند بلافاصله ازدواج مجدد بكندچهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰ صبح
پاسخ: قبل از آن هم مي‌تواند. با اين تفاوت كه اگر قبل از طلاق، ازدواج مجدد كند، زن مي‌تواند به صورت وكالتي خود را مطلقه نمايد. حالا كه طلاق انجام شده، ديگر اين وكالت هم ثمره‌اي ندارد.
مليسا:

سلام عليكم

آيا اگر بعد از تمام شدن عده طلاق توافقي مرد در دفترخانه براي ثبت طلاق حاضر نشود خانم مطلقه محسوب نمي شود

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷ صبح
پاسخ: نياز نبود سه اسم مختلف انتخاب بفرماييد...! در اين خصوص اطلاعي ندارم و بايد از يك وكيل سؤال كنيد.
كيانا: با سلام .آيا در طلاق توافقي بعد از خواندن صيغه طلاق بلافاصله در شناسنامه طلاق ثبت مي شود يا بعد از تمام شدن عده طلاق ثبت مي شودچهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶ صبح
پاسخ: سلام. معمولاً در هر طلاق رجعي كه در محضر ثبت مي‌شود، روال اين است كه ثبت در شناسنامه را سه ماه به تأخير مي‌اندازند.
هستي:

سلام

آيا در دادگاه براي طلاق توافقي از طرف زوجين مي توان كسي را كه به انها وكالت داده شده است از طرف زوجين فرستاد

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳ صبح
پاسخ: سلام. من شخصاً با اين طور موردي مواجه نبودم و به همين دليل درباره آن اطلاعي ندارم. خوب از از يك وكيل پرسش نماييد. مي‌توانيد از اين خدمات تلفني استفاده بفرمايد: http://sedayevakil.com
ترانه:

سلام عليكم

در طلاق توافقي بعد از سپري شدن مرحله شورا وقتي به ما گفته مي شود كه پرونده اتان را به دفاتر قضايي ببريد در انجا چه كارهايي انجام مي شود با تشكر از رهنمودهاي شما

يكشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰ صبح
پاسخ: تمام كارها در مجموعه دادگاه خانواده صورت مي‌پذيرد. شوراي حل اختلاف تنها تلاش مي‌نمايد تا مسأله را حل و فصل نمايد و اگر حل نشد، پرونده را در مسير قانوني خود بياندازد. با رفتن پرونده به دادگاه، تازه مسير حقوقي آغاز شده است.
مارال: باسلام و خسته نباشيد من و شوهرم در مرحله طلاق توافقي هستيم ولي شوهرم شناسنامه و كارت ملي من را پس نمي دهد مي خواستم علتش را از شما سرور گرامي جويا باشميكشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷ صبح
پاسخ: سلام. مي‌توانيد دادخواست استرداد مدارك بدهيد و دادگاه ايشان را ملزم مي‌نمايد كه مدارك شما را پس دهند.
نسترن:
به چه صورتي مي توان شوهري را كه تصميم به طلاق توافقي گرفته از تصميمش منصرف كرد و به زندگيش برگرداندجمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۵ صبح
پاسخ: اگر زن موافق طلاق نباشد، ديگر نام اين نوع از طلاق طلاق توافقي نيست!طلاق توافقي نوعي از طلاق است كه هر دو نفر موافق هستند براي طلاق! توصيه مي‌كنم با مشاورين بهزيستي تماس بگيريد. كافيست گوشي را برداريد و به شماره 1480 زنگ بزنيد. رايگان است. آن‌ها شما را راهنمايي خواهند كرد كه چگونه خواسته شوهر را دليل‌يابي كرده و او را از طلاق منصرف سازيد.
كيانا:

با سلام و تشكر از راهنمايي هاي شما

آيا شوهرم بعد از طلاق توافقي و بخشش مهريه توسط اينجانب مي تواند دو باره با من ازدواج كند در ان صورت مهريه دو باره تعيين مي شود

2)زمان عده همان 3 ماه مي باشد

3)در طول 3ماه آيا بعد از حكم صيغه به همديگر نامحرم هستيم

4)ايا با هيچ كردن يك عقد و مهريه و دوباره ازدواج كردن زندگي بهتر خواهد شد

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰ صبح
پاسخ: سلام. تخصص زيادي در اين موارد ندارم. توصيه مي‌كنم با شماره 1480 تماس تلفني بگيريد و به صورت رايگان از مشاورين بهزيستي استفاده كنيد. موفق باشيد.
ترانه: با سلام و خسته نباشيد بنده خانمي هستم كه 6سالي مي شود كه ازدواج فاميلي داشته ام در خانه پدر شوهرم.ولي بنا به عدم ناسازگاري از سوي همسرم 2سال پيش به خانه پدرم برگشته و درخواست طلاق و مهريه را دادم ولي بعد از يك سال همسرم به بهانه اينكه خانمم را دوست دارم و يا از ترس مهريه با 1367سكه مرا به منزلي كه اجاره كرده بودن بردن ولي وسايل خودشان كه 2عدد فرش و بخاري بود را به منزل گرفته شده نياوردندالان بعد از گذشت 2سال دو باره بهانه گيزي هاي شوهرم شروع شده و به پيشنهاد او درخواست طلاق توافقي داديم و من مهريه و نفقه ام را به او به صورت ثبتي بخشيدم ولي درست بعد از دقيقه اي كه از دادگاه و نوشتن درخواست طلاق خارج شديم شوهرم كليدم را به بهانه گم شدن كليدش گرفت و بلافاصله قفل را عوض كرده با اينكه حتي يك پتو هم در منزل مشتركمان از او وجود ندارد و همه وسايل مال من مي باشد به نطر شما علت عوض كردن قفل از چيست آيا مي خواهند انتقام 2سال پيش را كه مهريه را اجرا گداشتيم مي خواهد در آورد يا مي خواهد طلاق ندهد يا چه چيز ديگري مي باشد قصدش؟پنج‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۷:۰۷ عصر
پاسخ: من نمي‌توانم درباره قصد و نيت افراد قضاوت كنم. شما بايستي حضوري به مشاور خانواده مراجعه فرماييد، يا پيشنهاد مي‌كنم با شماره 1480 تماس بگيريد كه به صورت رايگان از مشاوره بهره‌مند شويد.‌
باران:

عرض سلام و ادب خدمت شما

بنده خانمي هستم 28 ساله كه در سال 90 ازدواج و اكنون با بخشش مهريه و نفقه به شوهرم به صورت ثبتي درخواست طلاق توافقي داده ايم و جهيزيه ام در منزل مشترك و من الان در منزل پدرم هستم و در منزل توسط شوهرم قفل شده و جهيزيه بنده در منزل مشتركمان مي باشد به نطر شما عوض كردن قفل منزل از طرف شوهر به گه دلايلي مي تواند باشد؟

پنج‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۶:۴۳ عصر
پاسخ: احتمالاً نگران هستند كه همراه با جهيزيه خود، اموال ايشان را خارج نكنيد. راه حقوقي آن اين است كه دادخواست استرداد جهيزيه بدهيد و نامه اجراييه را گرفته به كلانتري مراجعه كنيد و سپس در حضور ايشان به منزل‌شان برويد و جهيزيه را تحويل بگيريد.
سودا حسيني:
با سلام و عرض ادب حكم قفل منزل توسط شوهر بعد از درخواست طلاق توافقي چيستپنج‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۶:۳۳ عصر
پاسخ: سلام. بنده تا به حال با چنين مسأله‌اي رو به رو نشدم و از قوانين آن مطلع نيستم. بايد با يك وكيل مشورت فرماييد.
بهاره: ادامه......
بعد 6 روز به همراه پدرم به خانه خودمان رفتم تا چند تيكه وسايل از خانه بردارم و پدرم هم با شوهرم صحبت كند اما با در بسته كه از پشت قفل زده بودند و يك چسبي كه روي كليد زده بودند تا نتوانم در را باز كنم مواجه شديم. به موبايل شوهرم زنگ زدم جواب نداد به خانه پدرشوهرم زنگ زدم جواب نداد.
بعد آن روز برايم احضارنامه فرستاده است. با بيان اينكه چون من نميتوانم باردار شوم او ميخواهد زن دوم اختيار كند.
در صورتي كه شوهرم هم مشكل نازايي دارد مشكل نازايي ما دو طرفه است.
1) واقعا نميدانم اين احضارنامه براي چيست؟
2) چرا بدون اينكه كسي را دنبال من براي بازگرداندنم بفرستند و يا خودشان تماس گيرند اين احضارنامه را فرستاده اند؟
گره اي كه با دست مي شود باز كرد چرا به دندان كشيد؟؟؟؟؟؟؟
من بعد اينكه ديدم همه مدارك مرا به خانه پدرش برده فهميدم كه يك نقشه اي دارد اما شوهرم انكار ميكرد و بهانه مي آورد و گفت حاضر است تعهد دهد كه قصد ازدواج ندارد
3)الان بايد در جواب احضارنامه چه بنويسم؟
4) آيا او مي تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگيرد؟
5)يعني او قصد طلاق دادن مرا دارد؟
نميدانم در تهران چه گذشته كه ميگويد با تهران رفتنم چشم هايم باط شد.
ناگفته نماند كه خانواده شوهرم خيلي در زندگي ما دخالت ميكنند و اين گونه رفتارهارا آنها به شوهرم ياد دادهاند كه برود و احضارنامه برايم بفرستد
عاجزانه خواهش ميكنم هرچه زودتر جوابم و بدين
ممنون از سايت خوبتانچهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۷ صبح
پاسخ: ...ممكن است تا گام در مسير حقوقي برداريد، ايشان تلاش كنند راهي براي حل مشكل بيابند، اگر اين‌طور شد، كار را به مسير مشاوره خانواده بازگردانيد و با لغو فعاليت‌هاي دادگاه، با جلسات مشاوره سعي نماييد مشكل حل شود. اگر صبر و حوصله باشد، هميشه امكان حل و فصل مشكلات وجود دارد. فراموش نكنيد بيشترين درصد طلاق‌ها در كشور مربوط به پنج سال نخست ازدواج است. شايد معناي آن اين باشد كه اگر بتوانيد دو سال ديگر اين زندگي را حفظ نماييد، با صبر و شكيبايي و اعتمادسازي، بسياري از بي‌اعتمادي‌ها زايل شده و زندگي به روالي با ثبات خواهد انجاميد. در هر صورت، با ازدواج، دو خانواده با هم وصلت مي‌كنند كه هنوز به هم اعتماد كامل ندارند و رفتارهاي يكديگر را گاهي حمل بر نادرستي و حيله‌گري مي‌كنند و تلاش دارند عكس‌العمل حيله‌گرانه بروز دهند. اما با گذشت زمان و شناخت بيشتر خانواده‌ها اين سوءتفاهمات بسيار كمتر مي‌گردد. موفق باشيد.
بهاره: سلام
ما3 سال هست كه عروسي كرده ايم و در خانه خودمان هستيم.
در اين مدت هيچ مشكلي باهم نداشتيم. اما در اين يك ماه اخير با اصرار شوهرم راضي به عوض كردن اتومبيل خودمان شدم. در پي اين موضوع چون من راضي به اين كار نبودم بعد اينكه صداي شوهرم بلند شد پدرشوهرم به خانه ما آمد اما به خواست شوهرم در را باز نكرديم كه ايشان زنگ در خانه برادرشوهرم را زدند و به خانه ما آمدند. مجبور شدم در را باز كنم و وقتي در را باز كردم پدرشوهرم به من پريد و هرچي از دهنش درمي آمد گفت. گفت كه پول پسرمه ميخواد ماشينش و عوض كنه و به تو هم ربطي ندارد. بعد گويا با پدرم تماس گرفته و پدرم عصر به خانه ما آمد و اولين حرف پدرشوهرم اين بود كه دخترت را بردار و برو جهيزيه اش را ميفرستم كه شوهرم جوابش را داد و گفت كه زندگي ما به خودمان ربط دارد. بعد آنها از خانه مان رفتند.
بعد آن روز چند روز بعد ديدم همه مدارك من اعم از مدارك اداري و مدارك پزشكي مرا و همچنين عقدنامه را به خانه پدرش برده است بعد فهميدن من رفت و مدارك را آورد و مرا از قهر كردن منصرف كرد. يك هفته بعد براي خريد ماشين به تهران رفت و ماشين را عوض كرد بعد آن روز رفتارهايش خيلي تغيير كرد. بي خودي بهم گير ميداد به من به خانواده ام فحش ميداد كلا رفتارش عوض شد چند باري باهام دعوا كرد سر اينكه چرا مادرت بهم بد نگاه كرد! چرا خواهرت بهم بد نگاه كرد! سر اين موضوع زنگ زدم و با پدرشوهرم تلفني حرف زدم كه شايد براي اينكه به خانه پدر او نميروم ناراحت است و اينجوري ادا درمياره. اما زنگ زدنم هم اثري نداشت باز به خانواده ام فحش ميداد بعد گفت كه از وقتي تهران رفته ام چشمم باز شده است. شب كلي با من دعوا كرد و من دم نزدم. از حرف نزدن هاي من هم عصبي تر ميشد من هم دراز كشيده بودم شايد او كوتاه بيايد و داد نزند. فقط اين را گفتم كه بزار برم خونه پدرم تا تو هم راحت شوي اما مانع شد اما باز داد و هوار ميكرد. لباسهايم را پوشيدم تا بروم اما مانع شد. واقعا خيلي ناراحت بودم .
آخر بهش گفتم كه يك روزي ميروم تا به آرزوهايت برسي شايد دلت ميخواهد دوباره ازدواج كني!
بعد به خانه پدرم آمدم
ادامه......

چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴ صبح
پاسخ: سلام. معمولاً در چنين شرايطي سه اقدام متصوّر است كه بايد به ترتيب و پله‌پله انجام شوند. براي جلوگيري از هر اشتباهي كه بعداً اسباب پشيماني گردد، تا نااميد شدن از هر مرحله‌اي نيابد سراغ گام بعد رفت. ابتدا برقراري ارتباط درون‌خانواده‌اي و دوستانه است. بالاخره در اين سه سال شما با اين خانواده ارتباط داشته‌ايد و اقوام‌شان را مي‌شناسيد و با بعضي بيشتر آشنا هستيد و مورد اعتمادترند و مي‌دانيد كه صداقت بيشتري دارند و منصف‌ترند. خاله‌اي، عمه‌اي، شايد خواهري، فردي كه احساس مي‌كنيد مي‌تواند به شما كمك نمايد. به دور از هر تعصبي، تماس بگيريد و صحبت كنيد. اگر خودتان نمي‌توانيد و مي‌ترسيد عصباني شويد و در توفان احساسات، حرف ناروايي بزنيد، به فرد ديگري از خانواده خود واگذار كنيد تا تماس بگيرد. بايد صحبت شود از طريق واسطه‌ها تا علت دقيق اين مشكل فهميده شود. در بسياري از موارد علّت اصلاً آن‌چيزي نيست كه ممكن است احساس شود. اگر علت اين رفتار مشخص شد، رفتار اين خانواده، بعد راحت‌تر مي‌توان براي حل مشكل تلاش كرد. اگر گفتگوها به جايي نرسيد، بايد به سراغ مراكز مشاوره خانواده برويد. در هر شهري هست. مراجعه كنيد و مشكل خود را حضوري با مشاور طرح نماييد و از آن‌ها بخواهيد تماس بگيرند و خصوصي ايشان را دعوت نمايند و با شوهر شما صحبت كنند. مشاوره به دليل اعتبار اجتماعي‌اي كه دارد در اكثر موارد بهتر مي‌تواند نقش واسطه‌گري را انجام دهد و به دليل تخصص و تجربه، در حل مشكل راهنمايي كنند. اگر مشاور تشخيص داد كه ادامه اين زندگي ممكن نيست، يا اگر شوهر نپذيرفت مراجعه نمايد، آن‌جاست كه بايد به يك وكيل مراجعه نموده و موارد حقوقي را بررسي كنيد. راهي را بيابيد كه با كمترين دردسر و آسيب روحي بتوانيد مسير حقوقي را طي نماييد...
پري: خيلي ممنون از راهنمايي هاي شما
همه اين كار هايي كه ميگين در گذشته انجام شه خانواده ها بار ها سعي در حل مشكل كردند و به مشاوره رفتيم باز هم حل نشده ...
خيلي ممنون فكر كنم وقتشه به وكيل مراجعه كنم !!! شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۹:۴۰ عصر
پاسخ: توكل به خدا.
پري: بله حق با شماست من انقدر مشكلاتم پيچيده و مرتبط به هم هستش كه نميدونم كدوم رو بگم كدوم رو نه
به نظر شما الان كه ايشون 1 ماه است منزل رو ترك كرده و همه اشيا خودشم با خودش برده و نه تماس ميگيره نه اقدامي ميكنه و منم در منزل خودم هستم و ترك نكردم.
منم هيچ اقدامي نكنم؟؟. يعني منتظر بمونم ببينم اون ها چيكار ميكنن؟؟يا اقدامي انجام بدم؟شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۹:۵۶ صبح
پاسخ: معمولاً در اين مرحله به سراغ خانواده مي‌روند. ايشان بالاخره پدر و مادر يا اقوامي دارند كه شما شماره تماس‌شان را داشته باشيد. مي‌گويند بهتر است ابتدا با خانواده‌شان تماس گرفته و مسأله طرح شود. آن‌ها دسترسي احتمالاً به ايشان داشته باشند و بتوانند دليل فرار پسرشان را توضيح دهند. اگر مسأله از طريق خانواده حل نشد، دو راه در پيش رو هست؛ اگر قصد اصلاح رفتار ايشان را داريد و اين كه به زندگي باز گردند، بايد به يك مشاور خانواده يا روانشناس مراجعه بفرماييد. مشاور با ايشان تماس گرفته و جلسه خصوصي با وي و جلسه مشترك با شما گذاشته و تلاش مي‌كند ريشه‌هاي اختلاف را تحليل كرده و راه حلي پيش روي شما نهد. اما اگر به جدّ معتقديد هيچ راهي نيست و شما تحت هيچ شرايطي نمي‌توانيد به زندگي با ايشان ادامه دهيد، اين‌جاست كه نخستين گام مراجعه به وكيل خواهد بود. وكيل راه‌هاي قانوني را نشان شما خواهد داد. اين‌كه نفقه را چه كنيد و مهريه و ساير مسائلي كه با آن درگير خواهيد شد. اين‌كه صبر كنيد يا اقدام انجام دهيد را وكيل به شما خواهد گفت.
پري: سلام خسته نباشيد واقعاً ممنون از جواب هايي كه ميدين بسيار عالي و كامل هستند.
من يك سال و نيم هستش ازدواج كردم مهريه من 114 هستش و الان 1 سال است كه زندگي مشترك را با همسر خودم شروع كردم.پدر من وضع مالي خوبي دارد براي همين همسرم از اول من مجبور ميكرد از پدر خودم پول بگيرم و براي او بياورم و سعي داشت من را راضي كند تا از مهر خودم بگذرم و حق طلاق بگيرم ولي من قبول نكردم ما هميشه با هم مشكل داشتيم الان هم ايشون نزديك به يك ماه است كه منزل را ترك كرده ولي من ترك نميكنم . قصد طلاق توافقي داشتم ولي حالا كه ايشون بخاطر پول ازدواج كردن بايد تاوان اين كاري كه با من كردند را پس بدن
من ميخواستم بدونم كه اگر يكي از اعضاي خانواده من چون من تنها هستم گاهي بيايد و با من بماند ايشون ميتواند شكايت كند و از پليس بخواهد آنهارا از منزل بيرون كند؟يا نميتواند همچين كاري بكند؟
اگر ايشون قبض هاي منزل را پرداخت نكند من چه اقدامي بايد انجام بدهم؟
البته من هنوز هيچ اقدامي انجام ندادم.جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۷:۰۰ عصر
پاسخ: چون وكيل نيستم، همه موارد قانوني را نمي‌دانم. آن‌چه مي‌دانستم را در پست وبلاگ و پاسخ كامنت‌ها بيان كردم؛ موارد معمولي و رايج. پرسش‌هاي شما كمي غيرعادي و غيرمتعارف هستند و چيزي درباره آن‌ها نمي‌دانم. بايد با يك وكيل مشاوره بفرماييد.
جابر خرمي: خواهر من شوهري دارد كه آدم به اصطلاح بسيار مذهبي و نظامي است و بسيار پر رو و بسيار نقش بازي كن حرفه اي با دروغ هاي بسيار عجيب كه شنونده اش با شيوه اي كه مي گويد گاهي غافلگير شده و قبول مي كند حرفش را. واقعا شوهرش با اذيت هاي فراوان و دروغ زياد آدم بي مالاحظه، بدون تعهد به خانواده، كار نكن، و حدود 2 سال است شيشه مصرف مي كند كه كاملا واقعيت دارد و 9 ماه رفته ترك اعتياد و مشاوره كه نتوانسته ترك كند. به يك نوع بيماري به نام دوقطبي كه دكترش تشخيص داده و نوشته در نسخه اش مبتلا ست.
خواهرم اقدام كرده به مراحل دريافت مهريه و نفقه و استرداد جهيزيه و .... و او كه مي گويد من بايد بميرم تا زنم از من جدا شود كه من اونو دوست دارم. انواع و اقسام توهين ها و تهمت ها را به اطرافيان و پدر و مادر مان نسبت ميد هد و مي گه كه شما مشاوره مي دهيد او نو از من جدا كنيد من حال همه تونو مي گيرم و ...
چه كنيم عزيزان يك انسان را از دست اين آدم رواني نجات دهيم. كه در آينده احتمال خطرات خيلي بيشتر است.چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲:۲۳ عصر
پاسخ: همان روان‌پزشكي كه «اختلال دوقطبي» را تشخيص داده است مي‌تواند به شما كمك نمايد. با ايشان مشورت كنيد، تا راهنمايي نمايد چگونه اين فرد را تحت درمان قرار دهيد. درمان بايد تحت نظر يك متخصص صورت بگيرد.
باران: سلام
من 1 سال عقد بسته بودم و يك سال هم از جشن عروسيمون ميگذره
شوهرم تو اين مدت نزديك 8 بار منو خونه پدرم گذاشته و نيومده دنبالم
دفه اخر هم به اصرار خودش وسايلامو جم كردم كه طلاق توافقي بگيريم
اما اون با شهادت دروغين شكايت كرده كه من خودزني كردم و بي اجازش از خونه زدم بيرون و خواسته تمكين كنم
منم مهر و نفقمو گذاشتم اجرا
ولي باز وقتي بهش پيام دادم ميخوام برگردم گفت كه از يه دختري تو محل كارش خواستگاري كرده و نمياد دنبالم هرچي من گفتم گفت طلاقت حتميه
منم ديگه راهي واسه برگشت نميبينم
ولي نميدونم چرا تمكين شكايت كرده
حالا من چيكار كنم؟؟؟؟
من طبقه بالاي مادر شوهرم زندگي ميكردم كه همش بي اجازه خونه ما بود و تو همه چي دخالت ميكرد.حتي دوماه پيش تو حياط يه تهمت بد بهم زد و بعدش دعوا بالا گرفت منو پدرمو زدن ولي ما هيچي نگفتيم
چنروز پيش ماهم رفتي شكايت كرديم ازشون.
من اگه برگردم تو تون خونه امنيت ندارم مطمنم منو كشتن.
حالا بابا جهزمم رفت اورد همون خونه هم خاليه خاليه
چه كاري از دسم برمياد بكنم؟؟؟
خوتهش ميكنم راهنمايي كنين
جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۶:۱۰ عصر
پاسخ: آن‌چه درباره دادگاه و قوانين حقوقي مي‌دانم، تمكين و نفقه و مهريه و اين مسائل، در همان پست وبلاگ نوشته‌ام. شما بيشتر از اين‌كه به اطلاعات نياز داشته باشيد، به «پيگيري» و «اقدام» نياز داريد و اين كاري‌ست كه وكلا به خوبي از پس آن بر مي‌آيند. نخستين كاري كه بايد بكنيد اين است كه وكيل بگيريد و تمام اتفاقات را براي او بگوييد. او مي‌تواند بر اساس مدارك موجود دادخواست بدهد و اقدام حقوقي نمايد. توكل بر خدا.
مهدي: ممنون خيلي خوب و روان و كاربردي نوشتيد
سه‌شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ - ۳:۰۸ صبح
پاسخ: موفق باشيد.
غريبه: بسيار عالي و راهگشا بود. باتشكرجمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲:۲۷ عصر
پاسخ: موفق باشيد.
بهارك: با عرض سلام از راهنمايي شما من اخرش اين سكوت را شكستم و با دعوا و ترساندن او كه مهريه را اجرا مي گذارم بالاخره ترسيد و شروع به حرف زدن كرد حالا از شما مي خواهم راهنمايي كنم رفتارم نصبت او به چه صورت باشد چون خيلي لوس شده بود فكر مي كرد نازشا مي كشم از طرفي اصلا من نه دادگاه رفتم و فقط يك جور وانمود كردم كه مثلا مهريه ام را ميگيرم لطفا باز هم راهنمايي فرماييد
سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷ عصر
پاسخ: سلام. تهديد هرگز جواب نداده و نمي‌دهد. شما «مي‌خواهيد» زندگي كنيد. براي زندگي كردن بايد مهر و محبت و عاطفه و صميميت باشد. شايد با تهديد بتوانيد رفتار او را به شكلي كه مي‌خواهيد درآوريد، ولي اين موقتي‌ست. تهديد، فاصله ايجاد مي‌كند. انسان با كسي كه از او مي‌ترسد دوست نمي‌شود. فراموش نكنيد اين را. شما نيز هرگز با كسي كه از او بترسيد، مثلاً بترسيد آبروي شما را ببرد يا بترسيد عليه شما در دادگاه شكايت نمايد، احساس دوستي و صميميت نمي‌كنيد. شما با تهديد فقط نوع جديدي از طلاق را در خانه‌تان پديد مي‌آوريد؛ طلاق عاطفي. به شوهرتان ياد مي‌دهيد كه از اين پس دو رو و منافق باشد؛ در مقابل شما تظاهر نمايد كه همه چيز خوب است و مشكلات و غم و غصه‌اش را درون خود پنهان سازد. با اين روش شما هميشه يك قدم عقب‌تر از حوادث هستيد، زيرا نمي‌دانيد شوهرتان به چه مي‌انديشد، چه در سر دارد و چه كار مي‌خواهد بكند. حالات روحي‌اش را از شما پنهان مي‌نمايد و شما تا لحظه آخري كه حوادث ناگوار روي مي‌دهند، از آن‌ها بي‌اطلاع خواهيد ماند. راه اصلاح تنها در صميميت است. به دور از تهديد. بايد صحبت كرد و از گذشته خوب گفت. و اين‌كه مدتي‌ست اين گذشته از دست رفته. بايد اعتماد جلب كرد. بايد گفت: هر چه كني، من تو را دوست دارم، رهايت نمي‌كنم و لحظه‌اي حتي به اين‌كه مهريه‌ام را اجرا بگذارم و تو را ترك كنم نمي‌انديشم. وقتي اعتماد نمود، حرف مي‌زند و مشكلاتش را مي‌"گويد. آن‌جاست كه مي‌توانيد به دنبال راه حل بگرديد. اگر خودتان نمي‌توانيد، همان‌طور كه عرض كردم، به يك مشاور خانواده در نزديكي محل زندگي خود مراجعه بفرماييد. موفق باشيد.
مهدي: با سلام مجدد خدمت شما
من يك بار تقاضاي تقابل در مورد ادعاي نفقه از سوي همسرم به دادگاه ارايه دادم و ايشان يك راي كه در مورد ضرب و شتم كه منجر به ديه شده بود البته راي با قسامه صادر شده بود و چون زير 1/5 ديه بود تجديد نظر هم جواب نداد در پرونده داشت اما قاضي تمكين بنده را رد و راي پرداحخت مهيانه 600 هزار تومان صادر كرد بدون تمكين حال چاره چيست.؟ لطفا كمكم كنيد

سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۲:۳۶ عصر
پاسخ: بنده اطلاع دقيقي درباره اين مطلب ندارم. آن‌چه در وبلاگ نوشته‌ام بر اساس تجربه بوده و اين مطلب شما را چون تجربه نكرده‌ام، بي‌اطلاعم.
مهدي قرباني: ممنون از راهنمايي تون بازم مطلب بزاريد
سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱:۵۸ عصر
پاسخ: تشكر.
بهارك: با عرض سلام و خسته نباشيد من خانمي 44 ساله هستم كه زندگي خوبي داشتم و شوهرم خيلي خوب بود ولي از بعد از عيد تا بحال خيلي زود قهر مي كند و الان يك ماه است كه با ما قهر است و شبها سعي مي كند بيرون باشد و يا مغازه دوستانش نمي دانم چكار كنم البته پدرش هم همينطور بود طوري كه در دوره پيري يك خونه سعي مي كرد تك تنها زندگي كند تصميم گرفتنم كمي بترسونمش و طلاق را پيش كشيدم لطفا راهنمايي فرماييد مي توانم كه شبها دور به منزل مي ايد و با ما حرف نمي زند شكايت كنم با تشكر
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴ صبح
پاسخ: سلام. ازدواج وقتي صورت مي‌گيرد، طرفين بر مبناي عاطفه، عشق و محبت زندگي خود را آغاز مي‌كنند. اساس و ركن خانواده همين ارتباط قلبي و شريك شدن مهرباني‌ست. شما گفتيد «زندگي خوبي داشتيد». حالا «بد» شده است. اصلاً بياييد فكر كنيد قبلاً ماشيني داشتيد كه خيلي خوب مي‌رفت، چند وقتي‌ست ريپ مي‌زند، آيا فوراً به دادگاه مراجعه كرده و عليه كارخانه سازنده شكايت مي‌:كنيد؟! آيا ماشين را دور مي‌اندازيد؟! آيا تصميم مي‌"گيريد آن را در پاركينگ رها كنيد و ديگر به سراغش نرويد؟! يا نه... سراغ بهترين تكنيسين و مكانيك را مي‌"گيريد. اگر يك مكانيك گفت: تعمير نمي‌شود! سراغ يكي ديگر را مي‌"گيريد. هر كه هم بگويد: بياندازش دور! چه پاسخ مي‌دهيد؟! «اين همه سال با اين ماشين خاطره دارم، حالا رهايش كنم؟!» شما كه زندگي خوبي داشتيد، حالا با كمترين نامهرباني سراغ دادگاه را مي‌"گيريد؟! احتمال نمي‌دهيد آن آدم، بيمار شده باشد؟! بيمار روحي؟! شايد آسيبي ديده است؟! شايد در محل كارش، شايد در معاملاتش، شايد در بازار ورشكست شده رويش نشده به شما بگويد. لهجه كرماني در نوشته‌تان ديدم. كرماني‌ها انسان‌هاي سخت‌كوش و در عين حال بسيار كم‌حرفي هستند معمولاً. حداقل دوستان كرماني من كه اين‌طورند. پيشنهاد مي‌كنم با مهرباني پيش برويد. صحبت كنيد. با خود ايشان. مسأله را دوستانه، واقعاً دوستانه، بدون طعنه و كنايه و بدون استفاده از لحن خودپسندانه، انصافاً با مهرباني بررسي بفرماييد. اگر مشكل بيشتر از اين بود كه شما حل كنيد، به مشاور خانواده مراجعه نماييد. شكايت و دادگاه آخرين راه حل است. وقتي همه مكانيك‌ها از ماشين قطع اميد مي‌كنند، وقتي كه قرار است يك زندگي را اسقاط كنيد و دور بريزيد. لطفاً ناگهان به مرحله آخر نرويد. موفق باشيد.
ن: با سلام
شوهرم يك ماه است منزل را به مقصد نا معلوم ترك كرده است
حتي با محل كارش هم تسويه حساب كرده است
حالا مجهول مكان است
من چطور مي توانم تقاضاي مجهول مكان براي شوهرم بدهم.
شروع كار كجاست و به كجا بايد مراجعه كنم
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱:۰۷ عصر
پاسخ: شروع هر كاري از دادگاه است. اصل و كپي عقدنامه، شناسنامه و كارت ملّي. جلوي هر دادگاهي معمولاً عريضه‌نويس‌هايي هستند. متن دادخواست را خودشان دارند. اما اگر مي‌خواهيد با اطمينان عمل كنيد، مي‌توانيد اطراف همان ساختمان دادگاه، دنبال يك دفتر وكالت بگرديد و حضوري مشورت بگيريد.
محدثه: باسلام وخسته نباشيد.ممنون ازوبلاگ خوبتون.خانم24ساله اي هستم كه 1سالو1هفته است كه نامزدهستم.خانواده نامزدم خونه خودشون باخانواده ما دعواكردن وما روازخونشون بيرون كردن.3ماه از اين موضووع ميگذره و اصلا پاپيش نميزارن حتي دايي بنده هم واسط شدالان نامزدم اظهارنامه فرستاده دعوت به تمكين ونوشته زندگي مشترك رو ترك كرده(من)ددرصورتي كه زندگي مشتركي شروع نكردين.خواستم بدونم چطور ميشه جواب اظهارنامه رو داد.لازم به ذكراست كه خانواده نامزدم گفتن شرايط ضمن عقد رو برداريد بعدآشتي كنيد ما هم قبول نكرديم اونا هم با اين اظهارنامه خواستن شرايط لغوبشه.مرسي .بي زحمت اگه ممكنه جواب رو برام ميل كنيد
چهارشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵ عصر
پاسخ: چند مورد قانوني: 1. زوجه در صورتي‌كه هنوز به خانه زوج نرفته است، مي‌تواند از «حق حبس» استفاده كند. يعني بگويد تا مهريه‌ام را دريافت نكنم تمكين نخواهم كرد و به خانه زوج نخواهم رفت. البته در صورتي‌كه تا آن زمان تمكين خاص صورت نگرفته باشد. 2. اظهارنامه معمولاً دو بخش دارد، يعني در همان برگه، جايي براي پاسخ در نظر گرفته شده است. اما اگر مخاطب اظهارنامه نخواهد همان لحظه پاسخ دهد، مي‌تواند از طريق يك اظهارنامه ديگر پاسخ دهد. براي اين كار بايد به دادگاه مراجعه كرده و اظهارنامه به نام زوج ارسال نمايد. اما فارغ از اين بحث‌هاي حقوقي، بنده كه از شروط ضمن عقد شما اطلاع ندارم. وكيل هم البته نيستم. پيشنهادم اين است كه به يك وكيل در محله خودتان مراجعه بفرماييد. وكيلي كه با دادگاه خانواده آشنا باشد. حتي مي‌توانيد در همان محل شعبه دادگاه پرس و جو كرده و وكيلي پيدا نماييد. وكيل از شرايط ضمن عقد شما مطلع شود، اظهارنامه را هم ببيند تا بتواند بهترين مشاوره را به شما بدهد. اما فراموش نكنيد كار وكيل «گرفتن حق» است. ولي گاهي در زندگي انسان بايد سر بعضي از حقوق معامله نمايد. مثلاً از يك شرط شايد بتوانيد بگذريد و زوج نيز از شرطي ديگر بگذرد. هر طرف بخشي از مسأله را بر عهده بگيرد و مقداري كوتاه بيايد، به طوري كه حقي نه از شما ضايع شود و نه از ايشان و به توافق برسيد. بالاخره فراموش نكنيد كه قطعاً دلبستگي و علاقه‌اي در ميان بوده و اعتمادي شكل گرفته كه نامزدي شما اتفاق افتاده. بنابراين مي‌توان از همين اعتمادها و علاقه‌ها استفاده كرد و خرابي‌ها را دوباره ساخت. مهم‌ترين كار اين است كه ريشه مسأله پيدا شود. معمولاً دو خانواده قصد ندارند در اين ماجرا ها سر هم كه كلاه بگذارند. بلكه قصد دارند كه تكه بزرگ‌تري از اين مشاركت را (ازدواج) در اختيار داشته باشند. معمولاً دعوا سر همين است كه سهم در مشاركت بيشتر باشد. با صحبت كردن، اگر ريشه‌هاي اختلاف پيدا شود، إن‌شاءالله با توكل بر خدا شايد بشود مسأله را حل كرد و به دادگاه نكشاند. موفق باشيد.
saeid: با سلام و تشكر از وبلاگ جالبتونشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۷:۵۸ صبح
پاسخ: سلام. ممنون. موفق باشيد.
محمد: الان كسي هست جواب بده؟
سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۳:۵۱ عصر
پاسخ: اين‌جا دفتر كار نيست. يك وبلاگ شخصي‌ست. بنده تجربيات خودم رو به نگارش در آوردم. شما اگر دنبال وكيل مي‌گرديد، بايد به سايت‌هاي وكالت مراجعه بفرماييد. بنده هم بيش از آن‌چه كه نوشته‌ام نمي‌دانم. موفق باشيد.
sara: بلافاصله بعداز مطرح شدن بحث اعتياددردادگاه طلاق ، آزمايش ميفرستد.شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۳ صبح
عبدالله: باسلام وتشكر از مطالب بسيار مفيد شما دراين زمانه واقعا به مردها دارد ظلم ميشود من خودم 12سال است درگيرم خيليها مواجه نشده اند نميدانند اجر شما باخداوند منان خواهشا بفرماييد آيا حكم تمكين حتما نياز به اجرادارد؟بعضي ميفرمايند ابلاغي است وبراي ازدواج مجدد باداشتن حكم تمكين قطعي ميشود اقدام كرد؟تشكر
يكشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۸ عصر
پاسخ: نام آن «حكم الزام به تمكين» است و تا زماني‌كه اجرا نشده باشد، «الزام به تمكين» روي نداده و اعتباري ندارد ظاهراً. زيرا زوجه (زن) مي‌تواند ادعا كند كه من اصلاً خبر نداشتم از حكم و به همين جهت زوج نمي‌تواند ندادن نفقه را توجيه نمايد، يا گرفتن زن دوم را. پس: زوج (شوهر) بايد برود اجراي احكام همان شعبه از دادگاه و برگه اجرائيه بگيرد. برگه را ببرد نزديك‌ترين كلانتري محل خانه پدرزن. يك مأمور به همراه او تا خانه خواهد رفت و برگه را به زوجه نشان خواهد داد. حالا؛ اگر زوجه بگويد: نمي‌آيم، مأمور كلانتري صورتجلسه مي‌كند و امضا مي‌گيرد. اين برگه را خودش مي‌فرستد براي همان شعبه دادگاه. قاضي روي آن حكم مي‌دهد به «عدم لزوم نفقه» يا «ازدواج دوم». بنده اين‌طور فهميدم. ولي بهتر است با يك وكيل هم مشورت بفرماييد.
anise: من دو ماهه براي طلاق محضر رفتم ثبت شده اما هنوز دفترچه ثبت طلاقم حاضر نيست مگه ثبتش چقدر طول ميكشه كه هنوز حاضر نيستجمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ - ۲:۳۹ عصر
پاسخ: ثبت طلاق زمان زيادي نمي‌گيرد، ولي سه ماه مهلت مي‌دهند براي رجوع. يعني پس از جاري كردن ايقاع طلاق، آن را معمولاً در شناسنامه ثبت نكرده و دفترچه طلاق صادر نمي‌نمايند، تا اگر زوجين دوباره به ازدواج خود بازگشتند، بي‌دليل شناسنامه مخدوش نشده باشد. پس از سه‌ماه مراجعه كنيد تا ثبت انجام شود. به نظرم مسأله همين باشد.
Ali:
سه‌شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۸:۰۷ صبح
پاسخ: تشكر!
يوسف: هركسي كه از شما سوال ميپرسه ،شما به جاي جواب قانوني و راهنمائي داريد نصيحت ميكنيد و فرافكني ميكنيد ،بهتره جواب و راهنمائي قانوني بكنيد
مثال:
وقتي زنجيره دادگاه آغاز مي‌شود، مانند فتيله بمب طلاق، همه اين‌ها را با خود دارد. شما خيلي سريع اين چاشني را فعال كرديد! اصلاً هنوز ظاهراً براي خود شما هم معلوم نيست كه همسر شما واقعاً براي چه به مسافرت رفته و آيا قصد ترك شما را داشته يا صرفاً يك اشتباه ساده بوده. حتماً از طريق بزرگان خانواده،‌ يا اگر نمي‌شود، از طريق مركز مشاوره خانواده اقدام كنيد. تا دليل اين مشكلات روشن نشده، نمي‌توانيد تصميم قطعي بگيريد.

ابتدا بايد دليل اين رفتار مشخص شود. انسان‌ها تدريجاً تغيير مي‌كنند و نه ناگهاني. اگر اين رفتار ايشان براي شما عجيب و غيرمترقبه بوده است، حتماً بايد از طريق خانواده‌‌، يا مراكز مشاوره، ارتباط برقرار كنيد با خانواده ايشان و دليل اين رفتار را متوجه شويد. گاهي بعضي اختلافات به سادگي قابل حلند و نيازي به پي‌"گيري‌هاي حقوقي كه قطعاً راهي بدون بازگشتند نخواهند داشت.


يكشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲:۰۸ عصر
پاسخ: درست مي‌فرماييد. به دليل اين‌كه بنده «وكيل» نيستم و رشته حقوق نيز نخوانده‌ام. پاسخ خيلي از سؤال‌هاي قانوني را هم نمي‌دانم. يك تجربه داشتم كه آن را براي استفاده مردم در وبلاگ نوشتم. وقتي با پرسش‌هاي حقوقي و قانوني مواجه مي‌شوم، سعي مي‌كنم به نويسنده آن كمك كنم، ولي بيش از نوشتن همين، به فرمايش شما، فرافكني‌ها چيز ديگري در چنته ندارم. تشكر.
M: پيشنهاداتتون به زوج و زوجه رو نگاه كنيد متوجه ميشيد چرا گفتم طرفدار مردا هستيد!!

سه‌شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰ صبح
پاسخ: سعي كرده‌ام نكاتي را به هر دو طرف متذكّر شوم كه معمولاً از آن بي‌اطلاع هستند. اما اين‌كه جمع‌بندي شما طرفداري از مردها بوده است، بايد بيشتر دقت كرد. شايد ناخودآگاه اين اتفاق افتاده باشد. بايد نظر افراد بي‌طرف ديگر هم كه اين مطلب را مي‌خوانند جويا شد. من اين پست وبلاگ را حدود پنج‌سال پيش نوشته‌ام و با اين‌كه زياد مورد مراجعه بوده و تعداد زيادي كامنت و نظر داشته،‌ شما اولين فردي هستيد كه آن را يك‌سويه و به طرفداري از مردان تلقّي فرموده‌ايد. نظر شما براي من محترم است. اما نمي‌تواند قانع‌كننده باشد. مثلاً در بند 3 به زوچه پيشنهاد شده كه شخص اميني با خود ببرد تا مبادا زوج بتواند مانع بردن جهيزيه با دستور موقت شود. يا در بند 5 كه گفته شده مجوّز فكّ قفل بگيرد. اين‌ها به نظر نمي‌رسد به نفع مردان باشد. بيشتر تأكيد نگارنده نيز بر پيشنهادات مشترك بوده كه تحت عنوان «پيشنهاد براي طرفين» مطرح شده است. در هر صورت اميدوارم اين مطلب توانسته باشد به كساني كه اطلاعات حقوقي كافي ندارند و به دليل نداشتن وكيل دچار مشكل مي‌شوند كمك كند. اين مطالبي را كه مي‌خوانيد من از جايي نياورده‌ام، بلكه تجربه شخصي خودم است. يك خانمي يك وكيلي گرفت و همين بلاها را سر من كه وكيل نداشتم آورد. همان سال، سريعاً همه آن‌چه تجربه كردم را نوشتم. اين اتفاقات هر روز دارد مي‌افتد و بنده نمي‌خواسته‌ام عقده‌"گشايي كنم، قصدم فقط ارائه تجربياتم به ديگران بود. موفق باشيد.
[حذف نام از پيام خصوصي]:
با سلام
نامزدمن مدت دوماه است كه در پي طلاق ست و اكنون برملا كرده كه بدنبال پول با من ازدواج كرده،وقتي به خانه مادرش براي صحبت ميروم به شدت به من حمله ور شده وخودم وخانواده ام را مورد فحاشي والفاظ ركيك قرار ميدهد.بدون اجازه من همراه برادرش به ميهماني و مسافرت ميرود و در طول روز چندين بار با تلفن مكالمات طولاني دارد ووقتي ازو ميپرسم با چه كسي صحبت ميكردي ميگويد به تو ربطي ندارد.وبدون اجازه من نيز در شهر ديگربراي تحصيل در دانشگاه ثبتنام كرده.1- آيا قانون به من اجازه گرفتن انصراف ازتحصيل اورا ميدهد.2-آيا نسبت به فحاشي ها وشكستن حرمت مرد ميشود ازو شكايت و تقاضاي مجازات كرد.3- آيا از برادر او براي بردن زنم به ميهماني و مسافرت ميشود شكايت كرد.4-آيا ميشود از قانون براي گرفتن گوشي موبايلش تا زماني كه در عقد من است اجازه گرفت.5-تكليف هدايا وطلاها ضررهاي مادي چه ميشود با توجه به عدم تمكين زن(با توضيح اينكه در طول 1سال دوران نامزدي با ميل و درخواست خود او با هم نزديكي داشته ايم)؟ 6- ميتواند تقاضاي مهريه كند؟يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۴ صبح
پاسخ: بعضي از اين پرسش‌ها كاملاً بستگي به شرايط دارد و بهتر است ابتدا به يك مركز مشاوره خانواده مراجعه كنيد. ببينيد آيا ريشه اين مشكلات كه در همسرتان فرموديد عميق است،‌ يا دلايلي سطحي و قابل كنترل دارد. اگر مشاور راه حلي نيافت، آن‌گاه به وكيل مراجعه كنيد و مسائل حقوقي را به وي واگذار نماييد. بدون وكيل به دادگاه رفتن بر مشكلات مي‌افزايد!
[حذف نام از پيام خصوصي]:
سلام
ممنون از مطالب وبلاگتان
من الان حدود نه ماه ميشه به منزل پدرم اومدم وجهيزه ام رو هم آوردم
شوهرم ي شهر ديگه درس ميخوند و طي مدتي كه ميرفت حدود سه هفته بود طي اين مدت اصلا به من زنگ نميزد و نه سراغي ميگرفت بعد هم كه ميومد دو سه روز خونه بود دايم بهم ميگفت من بهت هيچ علاقه اي ندارم تو فقط اسم تو شناسنامه مني و هيچ حكم ديگه اي نداره ، خرجي درست هم نميداد شايد طي ي ماه بيست هزار تومن به من ميداد خوراك و خرجي خونمون رو پدرم بهمون كمك ميكردن
ما منزل پدري ايش زندگي ميكرديم خانواده اش خيلي دخالت ميكردن


با توجه به دخالت ها و بي محبتي هاي شوهرم نميتونستم تحمل كنم و اس ام اس هاي خانومي رو هم توي گوشيش ديدم كه بهش گفته بود بهت علاقه دارم
الان اون عدم تمكين زده و وسيله هم تهيه كرده ، چون من مهريه اجرا گذاشتم اين كارا رو انجام ميدهد كه ببخشم و برم
آيا توي دادگاه عدم تمكين ميتونم كاري انجام بدم كه عدم تمكين برام نخوره ؟
ممنون ميشم راهنمايي ايم كنيديكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۴ صبح
پاسخ: دادگاه روال مشخصي دارد و قانون را نبايد دور زد. كمكي از بنده ساخته نيست.
[حذف نام از پيام خصوصي]:
باسلام
اگه در جلسه دادگاه عدم تمكين زوجه حضور پيدا نكند چه حكمي توسط قاضي صادر ميشود؟
ممنون ميشم جواب سوال منو بديديكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۳ صبح
پاسخ: معمولاً روال اين جلسات خيلي روتين و از قبل مشخص شده است. قانون در اين موارد ابهامي ندارد و قاضي نيز مي‌تواند به صورت غيابي حكم صادر كند. حاضر نشدن در دادگاه معمولاً به ضرر فرد مي‌شود، مگر اين‌كه وكيل بگيرد و وكيل به جاي وي به دادگاه برود.
[حذف نام از پيام خصوصي]: سلام من به مدت 4ماهه كه خانه دارم و همسرم منو بسيار اذيت ميكرد الان مدت يه ماه و نيمه كه خونه رو ترك كردم و اون دادخواست تمكين داده منم جهيزيمو آوردم حالاوقت دادگاه نزديكه بخدا خيلي اذيتم ميكنه چيكار كنم كه تو دادگاه محكوم نشم و آيا ميتونم با گرفتن وكيل طلاق بگيرم؟يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۲ صبح
پاسخ: سلام. كمكي از بنده ساخته نيست. من همان‌قدر مي‌دانستم كه در وبلاگ نوشتم. بيشتر را از وكيل بپرسيد.
[حذف نام از پيام خصوصي]: سلام .همسرم بدون اجازه من و در موقعي كه من در منزل نبوده ام منزل را ترك نموده و به مسافرت رفته و خانواده ايشان هم اظهار بي اطلاعي كردند و بنده بعد از دو سه روز دادخواست تمكين را به شوراي حل اختلاف دادم و بعد از آن او و خانواده اش بلافاصله اقدام به شكايت ترك انفاق و استرداد جهيزيه و مهريه و طلاق توام با تهمت ناتواني زده كه شكايت طلاق را پس گرفتند و مهريه هم با اعسار هفت سكه پيش و سه ماهي يك بار درحال پرداختم و بعد از سه دوره ايراد در تشكيل دادگاه تمكين كه شش ماه طول كشيد عدم تمكين زوجه را گرفتم و بهد از نزديك به يك ماه به اجرا گذاشتم كه بعد از سه ماه متوجه شدم كه واحد ابلاغ ابلاغيه را براي زوجه ارسال نكرده كه با پيگيري مجدد ارسال شد و بعد از نزديك به دو ماه و فقط بيست روز مانده به دادگاه ازدواج مجدد زوجه درخواست بازگشت به خانه داده و قاضي حكم داده كه با دو ريش سفيد جهت بازگشت زوجه اقدام كنيد .لطفا راهنمايي كنيد و آيا اين همان تله تمكين است ؟ چه كنم ؟يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۲ صبح
پاسخ: وقتي زنجيره دادگاه آغاز مي‌شود، مانند فتيله بمب طلاق، همه اين‌ها را با خود دارد. شما خيلي سريع اين چاشني را فعال كرديد! اصلاً هنوز ظاهراً براي خود شما هم معلوم نيست كه همسر شما واقعاً براي چه به مسافرت رفته و آيا قصد ترك شما را داشته يا صرفاً يك اشتباه ساده بوده. حتماً از طريق بزرگان خانواده،‌ يا اگر نمي‌شود، از طريق مركز مشاوره خانواده اقدام كنيد. تا دليل اين مشكلات روشن نشده، نمي‌توانيد تصميم قطعي بگيريد.
[حذف نام از پيام خصوصي]:
باسلام << فوري فوتي جلسه دادگاه من همين هفته است>>
همسر من حدود 40روز است كه از منزل خارج و به منزل پدري رفته اند در اين مدت يكبار همراه باخانواده ام به منزلشان رفته و خواستيم كه به سره زندگي خود برگردد متاسفانه جلسه صلح و سازش به نزاع و دعوا منتهي شد تا جايكه پس از رفتن ما مامور آمده و صورتجلسه كردند و درنهايت عليه من به جرم فحاشي و تهمت شكايت نمودند كه در جلسه دادگاه من تبرئه شدم من هم شكايتي مطرح نمودم مبني بر اينكه فرزندانم را به تنهايي در خونه ميگذارد و خود بيرون ميرود .و بدون هماهنگي با من از منزل خارج ميشود
به هرحال من الان دادخواست عدم تمكين داده ام روز دادگاه چگونه از خودم دفاع كنم 2 من ديگر ادامه زندگي را ب صلاح خودم نميدانم آيا ميتوانم با همين دادخواست عدم تمكين مقدمات طلاق را هم فراهم كرده و رد نهايت ايشان را طلاق دهم-3 در خصوص اثبات رابطه پنهاني با شخصي و يا زنگ زدن و پيامك چگونه بايد اثبات كنم4-من گاهي اوقات براي شب جمعه قرص ترامادل مصرف مينمودم كه همسرم نيز خوددر جريان بود آيا دادگاه ميتواند من را بعنوان معتاد حساب كند اگر گواهي پزشك بيارم وضعيت چگونه ميشود و در صورت اثبات تكليف فرزندان من چه ميشود همچنين از نظر دادگاه كسي كه اين نوع قرص را مصرف ميكند با شخصي ترياك ميكشد يا از انواع ديگر مواد مخدر به مراتب خطرناكتر استفاده ميكنند تفاوتي بنفع من قايل ميشوند؟ميتوان بدليل تنها گذاشت فرزندانم كه 6 ساله و9ساله هردوپسر ادعاي كودك ازاري كنم.در پايان اين مطلب را هم بگويم كه يكبار ايشان به منزل مراجعه نمودند كه من در قفل كرده بودم ايشان هم به كلانتري رفته و صورت جلسه نمودند كه در قفل است.
بنظره شما با اين توضيحات من دادخواست عدم تمكين من به نتيجه ميرسدوواگر همسرم بخواهد بحث اعتياد را مطرح كند من چگونه خودم را مبري كنم و براي اثبات آن بايد دادخواست جداگانه از طرف خودش بدهد يا با همان عدم تمكين كه من خواسته ام همزمان ميتواند درآنجلسه مطرح كند.
من از هرچيزي برام مهمتر بحث اعتياد مي باشد.نميخواهم كه بعنوان فردي معتاد قلمداد شوم.به نظر شما در همان جلسه اول تمكين قاضي بلافاصله به آزمايشگاه ميفرستدو من هم مي بايد همان روز مراجعه كنم و يا تاچند روز فرصت دارم براي آزمايش اقدام كنميكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۱ صبح
پاسخ: وقتي شرايط اين طور خاص مي‌شود، نمي‌توان نظر كلّي داد. شما بايد به يك وكيل مراجعه كنيد، نزديك‌ترين شايد به منزل خودتان. همه اين مطالب را با دقت بفرماييد و راهنمايي بگيريد.
[حذف نام از پيام خصوصي]:
سلام بابت برادرم چند تا سوال داشتم
ممكنه تلفني از حضورتون بپرسم از پاسخ هاي شما گوياي فردي با تجربه و مومن پشت اين وبلاگ مي باشد.
ممنون
*******0912
پيامك بدهيد با شما تماس ميگيرميكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۳۰ صبح
پاسخ: بهتر است با يك وكيل زبردست تماس بگيريد. بنده وكيل نيستم و اطلاعات حقوقي‌اي هم كه دارم محدود به همان مطالبي است كه در وبلاگ نوشته شده است.
[حذف نام از پيام خصوصي]:
خانم من بدون اجازه و در نبود من جهيزه اش و مابقي لوازم كه بعدا من تهيه كرده بودم با خود برده و مهريه اش را به اجرا گذاشته من بايد درخواست تمكين را بزنم يا نه
در ضمن هيچگونه صورت جهيزه‌اي در زمان ازدواج امضا نكرده ام و تحويل نگرفته ام لطفا مرا راهنمايي كنيد يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۲۹ صبح
پاسخ: ابتدا بايد دليل اين رفتار مشخص شود. انسان‌ها تدريجاً تغيير مي‌كنند و نه ناگهاني. اگر اين رفتار ايشان براي شما عجيب و غيرمترقبه بوده است، حتماً بايد از طريق خانواده‌‌، يا مراكز مشاوره، ارتباط برقرار كنيد با خانواده ايشان و دليل اين رفتار را متوجه شويد. گاهي بعضي اختلافات به سادگي قابل حلند و نيازي به پي‌"گيري‌هاي حقوقي كه قطعاً راهي بدون بازگشتند نخواهند داشت.
[حذف نام از پيام خصوصي]: به دليل دهن بيني همسر ودخالت خانواده اش سه ماه كه آمدم خانه پدرم .ودر اين مدت از طرف همسرم درخواستي براي بازگشتم نبوده وفاميل هم به خاطر دلسوزي واسطه مي شدند برگردم .در ضمن ده ماه پيش من رو از خانه ببرون كرد ومن خودم برگشتم حالا با اين تفاسير بعد از گذشت سه ماه تقاضاي الزام به تمكين داده .به نظر شما من بايد چيكار كنم ؟يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۲۹ صبح
پاسخ: هميشه در دعواهاي خانوادگي،‌ ابتدا بايد ريشه اختلاف را پيدا كرد. قبل از ورود به دادگاه و پي‌گيري‌هاي حقوقي، خوب است ابتدا به يك مركز مشاوره خانواده مراجعه كنيد و مشكلات را در ميان بگذاريد. آن‌ها مي‌توانند از همسر شما نيز دعوت كنند، شايد بايد گفتگو، ريشه مشكلات بهتر مشخص شود و راهي براي ادامه زندگي، يا راهي معقول براي جدا شدن با آسيب كمتر پيدا شود.
[حذف نام از پيام خصوصي]: سلام من 25 سال است در يك ازدواج ناموفق ميسوزم و اكنون به نقطه غير قابل تحمل رسيده ام و ممكن است دست به خودكشي بزنم چگونه شروع كنم كه با حد اقل خسارت از شر اين بلاي زميني نجات پيدا كنم . ممنونيكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۶:۲۹ صبح
پاسخ: از مشاوره خانواده. شماره 118 را بگيريد و شماره نزديك‌ترين مركز مشاوره خانواده را بخواهيد. يا شايد در تابلوهاي اطراف خانه‌تان عنوان مركز مشاوره خاانواده را ديده باشيد. حتماً ابتدا از مشاوره آغاز نماييد. مشاور مي‌تواند شما را راهنمايي كند كه آيا ادامه زندگي ممكن است يا ناممكن.
M: به نظر من شما ي آدم عقده اي هستي از متنتون كاملا معلومه كه خودتون يا يكي از نزديكانتون اين ضربه رو خورديد به اندازه كافي مردا حق خانما رو ميخورن نيازي نيست شما بيشتر راهنماييشون كنيد اميدوارم به راه راست هدايت بشيد و واقعا خدا رو حاظرو ناظر بر اعمالتون بدونيد
جاي شما بودم متنو حذف ميكردم
شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۲ عصر
پاسخ: إن‌شاءالله خداوند همه ما را به راه راست هدايت نمايد، چيزي كه سخت بدان محتاجيم. بعد از خواندن نظر شما، دوباره به متن نگاهي انداختم؛ متوجه نشدم چه چيزي در متن سبب شده كه نويسنده آن بيمار رواني به نظر برسد. بنده بر اساس تجربياتي كه داشتم، چيزهايي كه از مراحل دادرسي در دادگاه مي‌دانستم، سعي كردم اطلاعاتي را كه مردم ندارند و به خاطر نداشتن آن اطلاعات، فريب بعضي وكلاي غيرمتعهد را مي‌خورند در اختيارشان بگذارم. تلاش نيز بر اين بوده كه نه طرف زن‌ها را گرفته باشم و نه طرف مردها را، كاملاً بي‌طرفانه و منصفانه، وضعيت دادرسي حقوقي طرفين را ذكر كنم و بعضي نكات ظريف و باريك‌تر از مو را كه معمولاً از آن غفلت مي‌شود، طرح نمايم. اميدوارم شما نيز با حُسن ظنّ و طيب خاطر نسبت به متن فوق نظر دهيد و فارغ از نگراني‌هاي پيشين. موفق باشيد.
امير: يك سوال ديكر هم داشتم،
همسرم هيج مدركي دال بر داشتن جهيزيه ندارد،ايا باز هم ميتواند براي استرداد جهيزيه اش تلاش كند? با جه مدركي ميتواند ادعايش را اثبات كند?جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲ صبح
پاسخ: هر پرونده‌اي ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. در دادگاه نيز علاوه بر سند كتبي، شهادت شهود نيز اعتبار دارد. بنابراين، بهترين كار مشورت با يك وكيل است. به صورت حضوري به يك وكيل اگر مراجعه نماييد، دقيق‌تر مي‌تواند به پرسش‌هاي شما پاسخ دهد. آن‌چه بنده در اين نوشته وبلاگي بيان كردم، تنها موارد كلّي و عمومي بود، آن‌هم مبتني بر تجربه‌اي شخصي و شامل شرايط خاص نمي‌شود.
امير: باسلام
من يك كارمند هستم،

همسرم يكماه است كه خانه را ترك كرده اند،يكبار براي اوردنش تلاش كردم كه با توهين و اهانت بدر زنم مواجه شدم،درخواست تمكين هم داده ام،
سوالم اينه كه همسرم ميتواند بدون دليل خاصي طلاق بكيرد? شرايط موفقيت درخواست حكم تمكينم جيه?جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷ صبح
ناشناس: همسرم بعد از تاييد ليست جهيزيه توسط من و تعيين وقت براي بردن جهيزيه مراجعه نكرده است .من چكار بايد بكنمسه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷ عصر
پاسخ: اين خبر - به نظر مي‌رسد كه - خوب است. بردن جهيزيه پيام بدي براي زوج دارد. اگر زوجه تصميم بگيرد جهيزيه را نبرد، اميدواري ايجاد مي‌كند كه بتوان با گفتگو به حل مسأله رسيد و زندگي را دوباره به وضعيت سالم بازگرداند. موفق باشيد.
انسان: از راهنمايي هاي شما پيداست كه متاسفانه غرض و مرض لاعلاجي وجودتان را گرفته، شايد عقده اي دروني باشد كه اينگونه تخليه ميشود.
واقعا شما خواهر هيچ، مادر هم نداريد كه اينطوري راهنمايي ميكنيد..
متاسفانه شما انسانيت حاليتان نيس،فقط دنبال بازاريابي وتخليه مشكلات رواني خودتون هستيد... اي معضل جامعه و برهم زننده آرامش خانواده ها. حرومتون بشه پولهايي كه برا شور وحال دادن به دعواها از مردم ميگيرين. ايشا.. سر خودتون و بچه هاتون بياد بازم حال كنين. حيووناي انسان نما. درقبال حقي كه از مردم ضايع ميكنين آتش جهنم ايشا.. بحق مظلوميت خانم فاطمه دنيا و آخرت نصيبتون بشه..شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۲:۵۵ عصر
پاسخ: وكيل نيستم. اصلاً درس حقوق نخوانده‌ام. بنابراين بازاريابي و پول گرفتن فرض وقوع ندارد. تنها تجربه‌اي كه داشته‌ام را روي وبلاگ گذاشتم، بلكه ديگران فريب وكلا را نخورند و گرفتار نشوند. با نوشتن فريب‌هايي كه وكلا در چنته دارند، در بحث‌هاي حقوقي خانواده، با علني كردن اين ترفندها،‌ خواستم به كساني كمك كنم كه مثل من بدون وكيل به دادگاه مي‌روند و توسط وكيل طرف مقابل نابود مي‌شوند! شبهه پول گرفتن و بازاريابي كه حل شد. اما درباره مرض لاعلاج و عقده‌هاي روحي و رواني، اميدوارم نظر شما اشتباه باشد و بيمار نباشم. إن‌شاءالله كه اين‌طور است. اگر احساس بيماري كردم، تلاش مي‌كنم در اولين فرصت به يك مشاور مراجعه كنم. راستش در همان پرونده‌اي كه خودم در دادگاه خانواده داشتم، يك مشاور خانواده از سوي دادگاه مسئول كارشناسي و حل اختلاف شد. وي پس از دو ماه جلساتي كه برگزار كرد، بنده را بدون بيماري تشخيص داد. به ايشان، دكتر عباسي، اتفاقاً عرض كردم: اگر به نظر شما كه روانشناس هستيد، بنده هم در اين پديده (طلاق) مقصر هستم بفرماييد تا خودم را اصلاح كنم. ايشان مخالف بودند. صريحاً فرمودند كه خير! اميدوارم همين‌طور باشد كه ايشان فرمودند. از لطف شما نيز سپاسگزارم كه بنده را شايسته راهنمايي و هدايت دانستيد و مشفقانه نصيحت فرموديد. موفق و پايدار باشيد.
ناشناس: باسلام
اگه در جلسه دادگاه عدم تمكين زوجه حضور پيدا نكند چه حكمي توسط قاضي صادر ميشود؟
ممنون ميشم جواب سوال منو بديدجمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۷:۰۵ عصر
پاسخ: سلام. بنده تا به حال چنين تجربه‌اي نداشته‌ام، ولي با توجه به روال دادخواست تمكين، زوجه بايد دليلي براي عدم امكان تمكين اعلام نمايد، مانند: نامناسب بودن منزل زوج، يا خطر جاني براي وي، با اثبات ضرب و جرح توسط زوج. اما وقتي در جلسه حاضر نشود، قاضي به صورت غيابي حكم به «الزام تمكين»‌ احتمالاً بدهد و اجراي احكام نامه مي‌دهد كه زوج به دنبال زوجه برود. اطلاعات بيشتر را از وكيل بگيرد. حتماً براي دادگاه بايد وكيل داشته باشيد و او شما را راهنمايي خواهد كرد.
ناشناس: سلام با عرض سلام وخسته نباشيد بخاطر راهنمايهاتون
من الان 1 سالي عقد كردم ام بعد 2 ماه شوهرم گذاشت رفت خونه مادرش بعد چند ماه درخواست تدليس در ازدواج دادن كه الان داره مراحل قانونيش پيش ميره اما ازجاي كه من به خودم شك ندارم و همه مراحل قانونيشو پشت سر گذاشتم ايا من ميتونم بخاطر اينكه ايشون قبل ازدواج در جلسه خواستگاري الان نمودن كه سه تا خونه دارن تكمن مالي دارن و از پاي چپ هم دچار سوختي مي باشن كه بعد عقد من متوجه شدم والان نه نفقي ميدهند و خانه خويشم نيز به نام مادر كردن درخواست تدليس در ازدواج بخاطر گفته هاي ايشان و معرف و عدم تشابه بعد عقد و منم اين انتخاب رو بر شرايط ايشان ديدم پذيرفتم خواهشمندم راهنمايم كنيدچهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳ صبح
پاسخ: سلام. درباره قوانين حقوقي مورد نظر شما اطلاعات كافي ندارم. پيشنهاد مي‌كنم در اين موضوع به صورت حضوري به نزديك‌ترين دفتر وكالت مراجعه نماييد، تا به صورت دقيق بتوانيد پاسخ بگيريد.
مهدي:


سلام

من نزديك به 15ماه است كه عقد دائم نموده ام واين خانوم تقريبا از6ماه قبل با دخالتهاي مادرش مهريه ونفقه خور رابه اجرا گذاشته است و بنده با دادن اعسار مكلف شده ام بيست عدد اول و هرسه ماه يك عدد سكه پرداخت نمايم واز طرفي خانوم دوشيزه ميباشد ودادگاه با داشتن پرينت مبالغ واريزي به حياب ايشان و بعضي فاكتورها بنده رئ محكوم به پرداخت نفقه ايام گذشته نموده است ايا وكيل ايشان ميتواند به استناد اين حكم درخواست طلاق موكل خودش را از دادگاه بكند و دراينصورت بنده چه كارهايي در قبال اين اقدام ميتوانم انجام دهم

ممنونم ازتون

سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۸ عصر
پاسخ: سلام. دوشيزه بودن ايشان مهريه را به نصف تقليل مي‌دهد. ضمناً حق حبس هم ممكن است داشته باشند. يعني زن مي‌تواند تا زماني كه مهريه را نگرفته به خانه شوهر نرود. البته با شروع اقساط مهريه حق حبس مرتفع مي‌گردد. دادخواست طلاق بايد مستند قانوني داشته باشد. ممكن است به يكي از موارد حمايت از خانواده‌اي كه در عقدنامه امضاء فرموده‌ايد بخواهند استناد كنند. مثلاً شأن شغلي شوهر، يا رفتار خشونت‌آميز و از اين قبيل. نمي‌شود از كار اين وكلا سر درآورد. ممكن است به كوچكترين اشتباه شما، بتوانند يك مستند قانوني عليه شما بسازند. بهترين كار براي شما، اگر مي‌خواهيد كمترين آسيب به شما وارد شود، مراجعه به يك وكيل است و سپردن پرونده به او. وكيل تمام اطلاعات مربوط به شما و ايشان را بررسي مي‌كند و بهترين راه حل را در اختيار شما مي‌گذارد. به جاي شما به دادگاه مي‌رود و قاضي هم با وكيل بهتر كنار مي‌آيد تا با شما. هرگز تصور نكنيد بدون وكيل كارتان در دادگاه پيش خواهد رفت، خيلي‌ها اين تصور را كردند و پشيمان شدند، وقتي كار از كار گذشت. وكيل اختياراتي در دادگاه دارد كه شخص شما نداريد. موفق باشيد.
پيمان.كرمان:

سلام خدمت شما

من حدود 2سال است عقد بسته ام ولي بعد از جاري شدن صيغه عقد رفتار زنم و خانواده اش تغيير كرد سطح توقع انها از لحاظ مالي از من زياد شد زنم بدون اجازه من به دانشگاه رفت و وقتي سوال كردم چرا بدون اجازه رفتي گفت دليلي نميبينم براي اجازه گرفتن بدون اجازه من با عمو خيش به مسافرت رفت و موراد بسياري ديگر

دخالت تمام اقوام زنم در زندگي من گوش نكردن زنم به حرفهاي من هرچي اقوام زنم بگن زنم حرف انها رو گوش ميكنه

در ضمن زنم ديگه باكره نيست

من درخواست الزام به تمكين دادم انها شروع به فحاشي كردن من چه جوري ميتوانم از اين زندگي راحت بشم حق من چيه هرچي به زنم ميگم گوش نميده بر ضد من بي حجاب شده حتي رفته گوش هاشو چندتا سوراخ كرده بدون اجازه من چندتا حلقه اويزان كرده كه با شال باز همه ببينند.

بخدا ديگه خسته شدم جلو همه كم اوردم لطفا راهنمايم كنيد.

چه جوري ميتونم ازش جدا بشم كه مهريه قسط بندي بشه

من درخواست تمكين دادم ولي ميخوام جوري بشه توافق كنيم يا مهريه قسطي بشه؟

اگر خودم درخواست طلاق بدم چه جوري بايد مهريه رو پرداخت كنم؟

ايا ميتونه منو بازداشت كنه چون من كارمندم؟

فقط هم ميتونم قسطي پرداخت كنم چون اموالي ندارم

اگه ميشه كمكم كنيد مرسي...

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶ صبح
پاسخ: از نظر حقوقي، دادگاه با تقاضاي «اعسار» مهريه را قسط‌بندي مي‌كند. ولي اين مشروط به دادخواست «مهريه» زوجه است. يعني وقتي طرف مقابل مهريه را مطالبه نمود، شما بايد به دادگاه خانواده مراجعه كرده و دادخواست اعسار بدهيد. آن‌وقت چهار شاهد از شما مي‌خواهند كه در دادگاه حاضر فرماييد كه شهادت بدهند درآمد شما فلان مقدار است. پس از آن دادگاه مبلغ ماهانه را تعيين خواهد كرد. توكل بر خدا كنيد. اگر از طريق مسالمت‌آميز و ريش‌سفيدي حل نشد، در نهايت سراغ دادگاه برويد. اميد كه مشكل شما حل شود.
علي: با سلام بنده هنگامي كه با همسرم ازدواج كردممشكل شب كوري داشت و ما نمي دانستيم وبا شرايط بيماريش زندگي كردم و با داشتن سه فرزند دختر شرايط زندگي را برايم مشكل كرده نه به خاطر بيماريش گير هاي سه پيچ ميدهد وخيلي شكاك است ودر حال حاضر خانه را ترك كرده با سه فرزند مرا رهنمايي كنيد.و از تهران به شهرستان رفته و درخواست مهريه كرده
سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۶:۳۱ عصر
پاسخ: عرض بنده اين است كه بسياري از مشكلات در خانواده‌ها، ريشه‌هاي ساده‌اي دارند كه معمولاً به دليل پنهان ماندن و روشن نشدن، كار را پيچده و دشوار مي‌كنند. مثلاً ممكن است ايشان شكاك شدنش به دليل نقصي باشد كه در خود حس مي‌كند و در انديشه خود حق به فرد مقابل مي‌دهد كه قصد ارتباط خارج از خانواده داشته باشد. در چنين مواردي كه ريشه اصلي مشكل روشن نيست، به نظر مي‌رسد بهترين گزينه، مراجعه به مشاور خانواده باشد. يك مركز مشاوره پيرامون منزل خود بيابيد و مراجعه فرماييد. با يك تماس تلفني به 118 مي‌توانيد به مراكز مشاوره دسترسي پيدا كنيد. شايد مشاور بتواند با تماس تلفني ايشان را از شهرستان به تهران بكشد و در جلسات حاضر كند. گفتگوي با مشاور در بيشتر موارد مي‌تواند ريشه اصلي مشكل را روشن نمايد. اگر ريشه مشخص شد، اگر از موارد قابل رفع باشد كه ظاهراً مي‌گويند در 90 درصد موارد هست، رفع مي‌كنند. اگر هم ريشه اختلاف از آن مقوله‌هايي باشد كه قابل رفع نيست، در هر صورت مشاور مي‌تواند با توجه به معضل شناسايي شده بهترين راه حل را پيشنهاد كند. اگر قبل از مراجعه به دادگاه اين اتفاق بيافتد اميد بيشتري هست. موفق باشيد.
حميد: سلام خيلي فوري لطفا راهنمايي نماييد
اگر با كمك خانواده زوجه درب منزل شكسته باشد و زوجه را بيرون برده باشند(ايشان شرايط روحي خوبي ندارند و كلا انسان متوهمي هستند) و الان بيش از دو ماه مي باشد كه با اقدام دادخواست اجرت المثل و حضانت فرزند ساله شروع كرده اند و متاسفانه وكيل انسان نمايي هم دارند با هدف آنكه اقدامات ريش سفيدي و خانوادگي نتيجه اي نگرفته باشد و بنده هم اصرار پيامكي كرده باشم و جوابي نگرفته باشم و ديگران و پافشاري بر مظالبات نا بحق از قانون سراسر مشكل باشد آنهم به پشتوانه وكيل از خدابي خبر چه بايد كرد
نه عدم تمكيني و نه شكايتي انجام داده ام تنها سفر به كربلا و كمك از از سيالشهدا و افزايش ذكر و ...
ولي الان ميبينم روز به روز بر ظلم هاي كه غير قابل يش بيني توط بنده است اضفه ميشه نبايد من كاري انجا مبدهم
برا يمثال حتي مشاور فرستادم ولي مشاور اظهار كرد ايشون چون صداقت نداره و حقه بازي ميكنه در كلام خيلي نميشه كاري كرد
در تحمل و صبر شكي ندارم
اما در دفاع از حقوق خويش و لطمه خوردن به فرزند 6 ساله ام متحير و بلاتكليف مانده ام ...
لطفا راهنمايي نماييد...
اگر هم از هدفم سوال داريد پاسخ اين است كه با شرايط فعلي همسرم امكان زندگي وجود نداره با عيب و ايرادها و هواي نفساني كه در طول 11 سال بوده است لكن اگر اصلاح يا اعجازي اتفاق بيافته نه تعهد و شرط كه فايده ندارد چرا ادامه نه فقط براي فرزند بلكه به وظيفه و انجام تكليف واجب است.
اجر شما با حضرت معصومه س
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۴:۰۲ عصر
پاسخ: سلام. براي بنده بهت‌آور است كه درب منزل را بشكنند كه زوجه را ببرند! اين يعني زوجه راضي به خروج نبوده؟! در را خودش باز نكرده؟! پس چطور قبول كرده برود؟! به زور و عدواني برده‌اند؟! اين كه مصداق آدم‌ربايي مي‌شود و قابل شكايت مستقل است! نمي‌دانم. تا به حال با چنين مطلبي برخورد نداشته‌ام. تنها يك توصيه مي‌كنم: حتماً به سراغ يك وكيل برويد. به صورت حضوري. همين الآن. به يك دفتر وكالت مراجعه كرده و موضوع را در ميان بگذاريد. او از نزديك و با پرسش‌هاي دقيق به كنه مسأله پي خواهد برد و راه‌حل‌هايي را پيش پاي شما خواهد نهاد. البته كه در انتخاب راه‌حل‌ها خودتان بايد تصميم بگيريد. وكيل تنها راهنماي شماست نه رهبر شما. اين نكته را ولي توجه داشته باشيد كه بدون وكيل به دادگاه رفتن مانند ورود به غاري تاريك بدون چراغ است. در كنار توكّل به خدا، از مشاوره وكيل بايد استفاده كنيد. با مراعات همان مطلب كه عرض كردم؛ تصميم را خود بگيريد و به وكيل وانگذاريد. وكيل طرف شماست، اما اگر شما طرف خدا هستيد، طرف حق و حقيقت و به مصلحت مي‌انديشيد، راهنمايي بگيريد، ولي مراقب حدود شرعي باشد. ياعلي
حامد: سلام مجدد
ببخشيد اين ديگه آخرين سوالمه! ميگم اين فلوچارتي كه بالا رسم كرديد, حالا گيريم يه زوج بدبختي بعد 2 سال دويدن و عبور از تله هاي مختلف, تونست نامه عدم تمكين و درخواست ازدواج مجدد رو بگيره حالا:
1. اگه چند ماه بعدش و وسط زندگي جديد زوج, زوجه هوس كرد كه تمكين كنه داستان چيه؟ اينجوري زندگي جديد هم رو هواست كه. و زوج هم هيچ راهي جز رضايت به طلاق ندارد و با اين تفاصيل اينكه حق طلاق با مرد است مفت نمي ارزد!
2. فرق حكم عدم تمكين با اعلام نشوزگي چيه؟


بازم ممنون از كمكتوندوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۶:۴۴ صبح
پاسخ: بله صحيح مي‌فرماييد. حقوق‌دان‌هاي ما يك‌روز احساس كردند از شارع بهتر مي‌فهمند فلذا آمدند و قوانين حقوقي را متفاوت از حقوق شرعي و اسلامي نگاشتند، سال 1353 در قانون حمايت از خانواده! خب اين شد كه مي‌بينيد! خيلي از حقوق امروز مفت نمي‌ارزد متأسفانه و ما به شدّت محتاج يك بازبيني عميق در قوانين حقوقي خانواده هستيم به نظر حقير. اتفاقاً يك طلبه‌اي تماس گرفته بود، چندي بعد از نوشتن اين مطلب؛ زن اول طلاق داده، تك‌فرزندش را به تنهايي بزرگ مي‌كرد، زن دوم گرفته، كمكي باشد براي نگهداري فرزند، همچنان كه اقساط مهريه زن اول مي‌پرداخت، زن اول تصميم به نابودي او گرفت، چندباري مزاحمت ايجاد كرد، تماس تلفني به خانه و اين‌حرف‌ها، زن دوم از رفتارهاي زن اول احساس نگراني كرد، اين‌كه زندگي‌اش سست شده، طلبه بنده خدا هر چه آه و ناله كه حرف‌هاي او دروغ است، زن دوم نپذيرفت و رفت. تماس گرفته بود كه الآن اين دومي هم مهريه اجرا گذاشته، من مانده‌ام و تك‌فرزندم، چه كنم با دو قسط مهريه؟! بله برادرم. اما پرسش دوم، تا آن‌جا كه بنده مي‌دانم تمكين را دو عنوان داده‌اند؛ تمكين عام و تمكين خاص. تمكين خاص‌ّ آن است كه زن بضع خود در اختيار شوهر گذارد كه اگر نگذارد نشوز محقق شده. تمكين عام هم اين‌:كه در منزل شوهر زندگي كند. قوانين حقوقي چون دادگاه را قادر به تشخيص تمكين خاصّ‌ نمي‌دانند، تمكين عام را ملاك گرفته‌اند. لذا همين‌كه زن در خانه شوهر مستقر باشد، از نظر حقوقي تمكين صورت پذيرفته است. قوانين حقوقي نسبت به تمكين خاصّ تعهدي ندارند. اين ديگر هنر شوهر است! موفق باشيد.
حامد: در خصوص راهنمايي تان و وقتي كه به بنده اختصاص داديد متشكرم ...
هدف زوجه اينجانب در اول كار اجبار اينجانب به ترك شهر زندگي و محل كارم كه تهران است به شهر پدري ايشان است كه به هيچ عنوان براي من مقدور نبود و الان هدفش طبق فرمايش خودتان كه گفته بوديد زوجه تنها وقتي درخواست استرداد جهيزيه ميكند يعني تير آخر و طلاق ... ايشان ميخواهند بنده را مجبور به طلاق دادن ايشان نمايد ضمن اينكه مهريه هم دريافت نمايد و اين در حالي است كه من هيچ دليلي براي متاركه نمي‌بينم.
در خصوص راهنمايي شما من باب اخذ وكيل, آيا شما فرد كار بلد كه حريف اين تيم خبره شود و از طرفي هزينه زياد بالايي نخواهد مي‌شناسيد, ممنون ميشم از راهنمايي شماشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳ عصر
پاسخ: معمولاً وكيل‌هايي كه چند سال كار كرده باشند خبره هستند. البته وكيلي كه در خصوص پرونده‌هاي خانواده كار كرده باشد. بهترين وكيل آن فردي‌ست كه نزديك دادگاه محل پرونده باشد. به اين ترتيب بيشتر با آدم‌هاي آن مجتمع حقوقي آشناست و اين به تسريع در امور كمك مي‌كند. ولي بنده فردي كه بخواهم خدمت شما معرفي نمايم نمي‌شناسم. موفق باشيد.
حامد: با سلام
آقا اتفاقي كه براي من افتاد كمي با تجربه شما فرق داره ...
خانوم بنده حدود يكسال است كه از منزل خارج شده و رفته منزل پدرش در شهرستان, منهم تمام مراحل خواهش, درخواست كتبي, درخواست تمكين و الخ را نموده ام و ايشان در تمام مراحل دادگاه اعلام ميدارد كه چشم تمكين مي‌نمايم, ولي صبح روز مراجعت به منزل, وقتي بنده به سر كار ميروم, ايشان از منزل بيرون مي آيند و با تماس به كلانتري اعلام ميكنند كه همسرم مرا از خانه بيرون كرده و كليد خانه را عوض نموده است!!!
در اين گير و دار يكروز هم با نامه و مامور و بدون هيچگونه اطلاع قبلي و تاييد نفر معتمد, ريختند و تمام وسايل منزل را با خود بردند, جالب است بدانيد كه ايشان طبق توافق قبل ازدواج خانواده ها هيچگونه جهيزيه به جز يكسري ظرف و ظروف و لباس و خرده ريز چيزي نياورده بودند, تمام فاكتورهاي خريد كه به نام اينجانب بود را هم با خود برده است و از چند نفر از اقوامشان هم استشهاد جمع كرده است. كه تمام اين موارد با راهنمايي وكيل ايشان بوده است.
با توجه به جميع موارد فوق خواهش ميكنم مرا راهنمايي كنيدجمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ - ۸:۵۱ عصر
پاسخ: سلام. واقعاً جاي تأسف دارد، اين‌:كه چرا بعضي وكيل‌ها اين‌طور راهنمايي مي‌كنند و چرا بعضي زن‌ها اين‌طور رفتار. آن‌چه به نظر بنده مي‌رسد دو مرحله دارد. نخست اين است كه بايد اصل مشكل را فهميد. اين انسان كه اين‌طور رفتار كرده، بالاخره يك نيّتي دارد، پنهان يا آشكار. بايد كشف كرد كه نيّت ايشان از اين اعمال چيست. فهميدن نيت نقش مهمي در حل مشكل دارد. آيا هدفش طلاق است؟ يا بازگشت به خانه شوهر ولي با قدرت بيشتر و موقعيتي برتر. آيا قصد ادامه تحصيل دارد و مي‌بيند در خانه شوهر نمي‌شود؟ آيا مي‌خواهد پولي به جيب بزند و مالي بياندوزد و شوهر را سركيسه نمايد؟ نيّت را از همه بهتر شوهر مي‌تواند تشخيص دهد. فردي كه مدتي زندگي كرده و اخلاق و روحيات به دستش آمده. اگر نيت فهميده شد، شايد بتوان متناسب با آن هدف و نيت راهي مسالمت‌آميز پيدا كرد. اما در مرحله دوم، بعد از اين‌كه با روش‌هاي مسالمت‌آميز حل نشد، بايد وكيل گرفت. اگر فرد مقابل با راهنمايي وكيل اين‌طور حمله كرده است، بدون وكيل نبايد به مقابلش رفت. وكيل چم و خم كار را مي‌داند و براي ورود به دادگاه و ديدن پرونده‌ها و گرفتن اطلاعات نيز اجازه‌هاي عجيب و غريبي دارد! إن‌شاءالله مشكل شما به صورت مسالمت‌آميز حل شود.
الهام: من پنج ماه است كه منزل پدرم هستم همسرم هيچ كس از نزديكان خود را دنبالم نفرستاده. يك هفته پيش اظهارنامه تمكين برايم آمده كه من نيز نوشته ام كه حاضر به تمكين هستم با اينحال هيچ اقدامي براي بردن من به منزل نكرده است به نظر شما ميتواند حيله اي داشته باشد؟ با تشكرپنج‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ - ۵:۰۸ عصر
پاسخ: رفتن زوجه به منزل زوج نيازمند «اقدام» زوج نيست! بودن در منزل او وظيفه زوجه است. بنابراين همين‌كه اظهارنامه آمده است و شما در ستون پاسخ نوشته‌ايد كه حاضر به تمكين هستيد، بايد به منزل ايشان برويد، در بزنيد، ايشان در را بگشايند و به منزل راهتان بدهند. اگر به منزل راهتان ندادند، آن‌گاه مي‌توانيد استشهاديه جمع نماييد، يا مأمور اجراي احكام از شعبه‌اي كه اظهارنامه را صادر نموده حكم بدهد و از كلانتري مأمور ببريد كه صورتجلسه نمايد كه ايشان شما را راه نداده است. در هر صورت تحقق تمكين زوجه نيازمند دنبال وي رفتن از طرف زوج نيست! اين از نظر حقوقي. از نظر شرعي هم، يعني حكم خداوند، در كلامي كه از رسول خدا (ص) به ما رسيده است، زني كه شوهر دارد، هر لحظه‌اي كه بدون اجازه شوهر و بدون دليل قابل قبول نزد دادگاه عدل الهي بيرون از خانه وي باشد، در حال معصيت و گناه است. اين مطلب نيز دلايل مفصلي دارد كه جاي آن اين مجال مختصر نيست. اميدوارم سريع به زندگي خود بازگرديد و بدانيد مشكلات زندگي قابل حل هستند، اما اگر خداي نكرده به مرحله طلاق رسيد، به سادگي قابل حل نيست. موفق باشيد.
حميد رضا: سلام خانم بنده 20 روزه كه رفته يكبار اقدام كردم ولي پدرش را فرستاد ديگر ارتباطي نداشتم تااين كه بعد از 14 روز تلفن منزل زنگ خورد و دو نفر كه به احتمال زياد زن و شوهر بودند پيدا شد و به عنوان واسطه وارد شدند كه در ارتباط هاي پي در پي معلوم شد از طرف زنم هستند و برنامه ريزي شده بود صحبت هايي بين ما صورت گرفت تا جايي كه من همان روز اول آشنايي با آنها قرار گذاشتم و ما را رودرور كردند بگذريم آنها تعهد كتبي خواستند ولي ندادم بعد تهديد كردند بازهم ندادم تا جايي كه خودم اعلام كردم قبلا تعهد كتبي از همسرم گرفتم بعد از اين كه چنين موردي را اعلام كردم ديگر جواب نمي دهند درضمن قبلا تامين دليل براي خروج همسرم انجام داده ام و راي صادر شده است الان اظهارنامه بفرستم يا هنوز صبر كنم تا اقدام بعد آنها را ببينم يا اينكه كسي از اقوام بفرستم راهكار بدهيد تا مشكل برطرف شود ممنونجمعه ۲۰ تير ۱۳۹۳ - ۶:۴۵ عصر
پاسخ: معمولاً مشاورين خانواده روش‌هاي صلح‌آميز حل مسأله را پيشنهاد مي‌نمايند و مشاورين حقوقي خيلي سريع به معرفي روش‌هاي ارائه دادخواست مي‌پردازند. پيشنهاد مي‌كنم از طريق شماره تلفن 1480 مشاوره خانوادگي دريافت نماييد و از طريق شماره‌هايي مانند: 9099070219 مشاوره حقوقي دريافت كنيد. سپس خودتان به نتيجه برسيد. تجربه بنده اين بود كه هيچ‌كس به اندازه خود انسان نمي‌تواند شرايط را درك كند. اين‌كه طرف مقابل را بشناسد، روحيات او را بداند، بفهمد آيا اميدي به ادامه زندگي هست يا خير. اين‌كه اگر صبر كند بهتر است، يا زودتر اقدام نمايد. ولي بهترين روشي كه خيلي از افراد مجرّب پيشنهاد مي‌كنند برخورد مستقيم است. مستقيم در منزل پدر خانم رفتن، خانم را ديدن، اصرار كردن براي بيرون رفتن و صحبت كردن. در يك مكان مناسب با آرامش حرف زدن. مي‌گويند اين روش خيلي سريع مي‌تواند كينه‌ها را برطرف نمايد. البته اگر اطرافيان مانع اين ديدار نشوند! إن‌شاءالله خداوند مشكل شما را به بهترين نحو حل نمايد. ياعلي
مرتضي: خانومم خونه رو ترك كرده
بچه7ساله رو گذاشته بدوم هيچ وسيله اي حونه رو ترك كرده
جهيزيه نداشت ك بخوادببره
چطوري ميتونم بيارمش خونه
چون ميدونم اوضاع مساعدي نداره و فقط خودشو مجبور كرده خونه نا پدريش زندگي كنه
چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۷:۱۱ صبح
پاسخ: نخستين گام شناسايي علت اين رفتار است. از دو حال خارج نيست، يا اين رفتار ناشي از مشكلات شخصيتي و روحي زوجه است و يا ناشي از عوامل محيطي، مانند سوء رفتار اطرافيان. شما فوراً و بدون فوت وقت بايد به يك مركز مشاوره مناسب خانواده مراجعه فرماييد. مي‌توانيد از طريق اينترنت نيز مراكز نزديك به خود را شناسايي كنيد، مانند اين فهرست: ( http://www.nedayemehr.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C ) در اينترنت هست. اگر معلوم شد مشكل از نوع اول است و مساعد نبودن اوضاع ايشان به حدّي است كه ادامه زندگي به صلاح شما و فرزندتان نيست، آن‌گاه براي جدايي تصميم بگيريد. اگر از مشاورين كمك بگيريد و بزرگترهاي فهميده فاميل را داخل در ماجرا نماييد، اميد است مسأله حل شود. زيرا معمولاً انسان‌ها تحت تأثير محيط است كه رفتار جاهلانه از خود بروز مي‌دهند و اگر عوامل محيطي اين رفتارها شناسايي شود، با تغيير روابط اجتماعي، مثلاً دوري از بعضي اقوام و آشنايان، يا تغيير محل زندگي، مي‌شود خيلي از آسيب‌ها را مرتفع ساخت. اگر بخواهيد با الزام به تمكين و اظهارنامه و مأمور كلانتري ايشان را باز گردانيد، به نظر نمي‌رسد فايده‌اي داشته باشد، زيرا هيچ الزام حقيقي قانوني براي بازگرداندن ايشان وجود ندارد و زوجه هميشه مي‌تواند از بازگشت به منزل زوج خودداري نمايد. حداكثر كاري كه دادگاه مي‌كند حكم دادن به عدم وجوب نفقه و اجازه ازدواج مجدّد به زوج است. تداوم زندگي با مراجعه به دادگاه بعيد است ممكن باشد. موفق باشيد.
مهرنوش: باسلام من دختر 25 ساله اي هستم كه همسرم دردوران عقد 6 ماه منو رها كرده و رفته الان واسه من حكم ارائه تمكين گرفته من هنوز به خانه ايشان نرفتم . ايا من براي هم خانه شدن با او مجبور به تامين جهيزيه هستم؟ ميتوانم در مقابل همسرم درخواست تامين زندگي كند و شرايط سند ازدواج را انجام دهد وبعد من به خانه ايشان بروم؟
آيا بايد بي چون وچرا به خونه مشترك بروم؟ ممنون ميشم اگر جواب منو بديد
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۸ عصر
پاسخ: چند نكته در اين رابطه قابل دقت است. نخست اين‌كه بايد ببينيد چرا حكم الزام به تمكين گرفته است، آيا پيش از مراجعه به دادگاه با خانواده شما به مشكل برخورده؟ اگر واقعاً صادقانه درخواست عروسي كرده و خانواده شما مخالفت نموده باشند قابل درك است، اما اگر بدون هيچ اقدام صلح‌جويانه مستقيماً چنين رفتاري داشته، جدّاً بايد دقّت بيشتر فرماييد و حتماً به يك مركز مشاوره خانواده مراجعه نموده و براي زندگي با اين فرد از كارشناسان مشورت بگيريد. ممكن است چنين زندگي دوامي نداشته و آسيب‌زا باشد. اما نسبت به مسأله حقوقي، جهيزيه الزام ندارد براي زوجه. دادگاه هم شما را ملزم نمي‌نمايد كه جهيزيه تأمين نماييد. بلكه بالعكس، زوجه مي‌تواند در مقابل الزام به تمكين، درخواست تأمين منزل مناسب نمايد و دادگاه به صورت اتفاقي و بدون اطلاع قبلي به منزل زوج مراجعه مي‌نمايد و در صورتي كه امكانات زندگي را در شأن زوجه تشخيص داد، شما را ملزم به تمكين مي‌كند. نكته سوم اين‌كه زوجه «حق حبس» دارد، به شرط آن‌كه رابطه‌اي جدّي در دوران عقد رخ نداده باشد، رابطه‌اي كه مهريه را كامل مي‌نمايد. در اين صورت زوجه مي‌تواند بُضع خود را حبس نمايد و بگويد تا مهريه را دريافت نكنم به منزل زوج نمي‌روم. در اين صورت دادگاه مهريه را با توجه به توان مالي زوج تقسيط نموده و با پرداخت اولين قسط زوجه ملزم به تمكين خواهد شد. پس: شما ابتدا سعي نماييد قضيه را با ريش‌سفيدي حل نماييد. از خانواده و اقوام كمك بگيريد و بزرگان را وادار نماييد مداخله كنند و دوستانه صحبت نمايند. شايد مسأله قابل حل باشد. اگر نشد حتماً وكيل بگيريد. به يك وكيل خانم مراجعه كرده و قضيه را بگوييد. وكيل مي‌تواند در دادگاه كارهاي شما را به انجام برساند. موفق باشيد.
[حذف نام از پيام خصوصي]: سلام،خانم بنده 3 ماه است كه منزل را ترك كرده و بعد از اينكه به توافق نرسيديم،وكيل گرفته و ادعا ميكنن كه دادخواست مهريه دادن.وكيل ميگه اصرار دارن جهاز رو ببرن و هيچ ليستي هم تنظيم شده از قبل موجود نيست كه به امضا من رسيده باشه،پيشنهاد شما براي ادامه اين روند از طرف بنده چيست؟ضمنا هدف طرفين طلاق است اما طرف خانم به نظر ميرسه با لج بازي پيش ميرن و هيچ ميلي به مصالحه ندارن.از عدم تمكين استفاده كنم؟اگر نكنم بايد نفقه بدم؟با تشكردوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۰ صبح
پاسخ: سلام. به طور كلّي تصميمي كه شما مي‌گيريد تابع هدف شماست. اگر هدف شما طلاق باشد، طبيعتاً بايد در جستجوي كم‌ضررترين راه براي جدايي بگرديد. اما اگر قصد منصرف نمودن ايشان از جدايي و ترغيب‌شان به بازگشت داشته باشيد، قطعاً بايد مسيرهاي غيرحقوقي را طي نماييد. مي‌دانيد كه ورود به دادگاه و قرار گرفتن در برابر قاضي، بسياري از حريم‌هايي را مي‌شكند كه به سادگي قابل ترميم نيست. نسبت به عدم تمكين، حتماً بايد براي عدم شمول نفقه اقدام كنيد. اگر قصد جدايي داريد و مسير دادگاه را انتخاب مي‌كنيد، دادخواست «الزام به تمكين» بدهيد. اگر هم قصد ملاطفت داشتيد به دادگاه رفته و «اظهارنامه» براي بازگشت ايشان به منزل بدهيد. اظهارنامه بسيار مؤدبانه‌تر و مهربانانه‌تر است. يك نكته را فراموش نكنيد: بدون وكيل در دادگاه يعني بدون سپر و سلاح در ميدان نبرد! ترديد نكنيد كه هر چقدر هم مسلط به قوانين باشيد، اختياراتي كه وكيل دارد را نداريد. مثلاً وكيل با يك مهر خود مي‌تواند هر سند كپي شده‌اي را برابر اصل كند، كه شما براي برابر اصل كردن آن بايد هم تمبر باطل كنيد و پول بدهيد و هم اصل سند را حاضر نماييد! مراجعه به مراكز مشاوره خانواده نيز بي‌فايده نيست. هم براي پيشگيري از آسيب‌هاي روحي ناشي از دعواي جاري و هم جدايي احتمالي آتي و هم البته براي اين‌كه شايد اميد به اصلاح ذات البين باشد و بتوان زندگي شكسته را دوباره جوش داد. توجه به اين‌نكته داشته باشيد كه آن‌چه عرض كردم ناشي از تجربه است و نه تخصص! نه دانش وكالت دارم و نه مشاوره، لذا در تلقّي عرايض بنده احتياط نماييد. موفق باشيد.
مهدي: سلام پيرو پيام قبلي عرض كنم كه به اقوام و خودم كه با آنها رفته بودم گفته است كه كل مهريه و جهيزيه و همچنين حق طلاق را مي خواهد.لذا با مامورهم كه رفتم در خونشون بازهم صراحتا اعلام كرد كه بر نمي گردد و طلاق مي خواهد!!و براي اين كار وكيل هم گرفته اما من از طريق اطلاعات قضايي كه هر هفته ميپرسم تا كنون هيچ كجا دادخواست نداده است؟!
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۴ عصر
پاسخ: خب، پس اگر وكيل گرفته است، واقعاً بايد نگران باشيد. زيرا وكيل بي‌گدار به آب نمي‌زند. وكيل احتمالاً به او گفته است كه اگر دادخواست طلاق بدهد بايد از «مهريه» بگذرد. صبر كرده است تا شما اقدام اوليه نماييد. اگر مرد دادخواست طلاق بدهد به تمام مهريه متعهد است، اما اگر زن درخواست طلاق نمايد، بايد خُلع باشد، يعني همراه با بخشيدن تمام يا بخشي از مهريه. اما اين‌كه دادخواست مهريه هم نداده است و براي بردن جهيزيه هم اقدام نكرده است براي بنده هم جاي شگفتي است و عجيب است. اگر شما «حق طلاق» بدهيد، يعني به صورت محضري وكالت بلاعزل مي‌دهيد كه ايشان از طرف شما اجازه مطلقه كردن خودش را داشته باشد. قطعاً بدانيد همه چيز را از دست داده‌ايد، حتي خود ايشان را. وقتي زن براي بردن جهيزيه و اجرا گذاشتن مهريه اقدام نمي‌كند معمولاً اين يك پيام مثبت است براي اين‌كه قصد ترك زندگي را ندارد و صرفاً مي‌خواهد امتياز بگيرد. گاهي لازم است زمان بگذرد تا دردها آرام گيرد و صحبت كردن آسان شود. شايد چون همراه با اقوام بوده‌ايد ايشان با شما صحبت نفرموده‌اند. شديداً توصيه حقير اين است كه مستقيم و بي‌اطلاع اطرافيان تماس گرفته و خصوصي صحبت كنيد. در هر صورت ايشان محرم‌ترين فرد به شما هستند و شما محرم‌ترين فرد به ايشان. البته مراقب باشيد نسبت به «حق طلاق» و اين‌گونه امور حقوقي بدون مشورت با وكيل هرگز اقدام نفرماييد. ولي براي صحبت كردن، هميشه پيشقدم باشيد. هيچ چيز مانند يك گفتگوي دوستانه و خصوصي نمي‌تواند آب روي آتش بريزد. از خداوند منّان موفقيت شما و ايشان و زندگي طولاني و پايدار و بامحبت براي‌تان خواستارم.
مهدي: سلام.خانم من 6ماه است كه ترك منزل كرده و با وجود فرستادن 4نفر از اقوام هم برنگشت و من دادخواست تمكين دادم كه دردادگاه هم حاضر نشد و حتي با مامور هم برنگشت و حكم عدم تمكين برايش صادر و من درخواست ازدواج مجدد كردم.حالا چندتا سوال دارم:
1چرا ايشان نه بر ميگردد و نه درخواست مهريه و طلاق ميدهد؟
2من چطور بايستي از اين بلا تكليفي خارج بشم؟
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۱ عصر
پاسخ: خودتان برويد دنبال ايشان. احتمالاً منتظر هستند شما شخصاً پيشقدم شويد براي برگشت ايشان. همين‌كه دادگاه نيامده‌اند بايستي خوشحال باشيد. عدم حضور ايشان در دادگاه به نظر حقير نشانه‌هاي مثبتي از ثبات شخصيتي ايشان و احترامي است كه براي آبرو و شأن زندگي مشترك قائل هستند. طبيعتاً بايد آن چهار نفر از اقوام كه به دنبال ايشان رفته‌اند مطلبي از ايشان شنيده باشند، در خصوص علّت برنگشتن ايشان. اما اگر حتي به اقوام هم دليل خود را نگفته‌اند و دعوا راه نيانداخته و با آن چهار نفر بحث و جدال نكرده‌اند، گمان مي‌كنم دليلي دارند كه تنها به خود ِ شما خواهند گفت. لطفاً اگر محذوري نداريد، شخصاً تشريف ببريد و با ايشان صحبت كنيد. اگر در منزل پدرشان نمي‌توانيد، تلفني هماهنگ كرده و در يك پارك يا مكان عمومي قرار ملاقات گذاشته و صحبت نماييد. الحمدلله به نظر مي‌رسد مشكل شما بدون نياز به پي‌گيري‌هاي حقوقي قابل حل باشد. در پناه حق.
[حذف نام از پيام خصوصي]:
خانم من بدون اجازه و در نبود من جهيزه اش و مابقي لوازم كه بعدا من تهيه كرده بودم با خود برده و مهريه اش را به اجرا گذاشته من بايد درخواست تمكين را بزنم يا نه
در ضمن هيچگونه صورت جهيزه‌اي در زمان ازدواج امضا نكرده ام و تحويل نگرفته ام لطفا مرا راهنمايي كنيد

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۹:۴۱ صبح
پاسخ: تا زوجه از خانه خارج شد، اگر مي‌دانيد كه قصد بازگشت ندارد و به دنبال دادگاه و امور حقوقي رفته است، نخستين كاري كه زوج بايد انجام دهد ثبت «دادخواست الزام به تمكين» است. وگرنه در مراحل بعدي حتماً علاوه بر مهريه و اجرت‌المثل و احياناً نحله، به پرداخت «نفقه» هم محكوم خواهد شد. اگر احتمال مصالحه مي‌دهيد و قصد آرام نمودن اوضاع را داريد، مي‌توانيد به جاي «الزام به تمكين»، «اظهارنامه» بدهيد. يك فرم دو ستونه رسمي است كه از دادگاه مي‌گيريد و در ستون سمت راست خيلي مؤدبانه مي‌نويسيد كه خانم محترم از شما تقاضا مي‌شود اكنون كه به ميل خود از منزل در فلان تاريخ خارج شده‌ايد، به منزل باز گرديد. اگر هم لازم است اطلاع دهيد بنده دنبال شما بيايم. خلاصه خيلي محترمانه. اين اظهارنامه را دادگاه مهر و امضاء خواهد كرد و مأمور دادگاه به نشاني منزل پدرزن برده و تحويل زوجه داده امضاء مي‌گيرد. اين اظهارنامه هم مي‌تواند شما را از پرداخت نفقه معاف نمايد. درباره صورتجلسه جهيزيه، سريع اقدام نموده و يك استشهاديه تنظيم كنيد. پدر و مادر خودتان و اطرافيان امضاء نمايند كه اين اموال را شاهد بوده‌اند ملك خود شماست و فلان اموال جهيزيه زوجه بوده است، تا بتوانيد با آن اقدام نموده و دادخواست مطالبه اموال برده شده را بدهيد. خدا يارتان.
[حذف نام از پيام خصوصي]: سلام من 25 سال است در يك ازدواج ناموفق ميسوزم و اكنون به نقطه غير قابل تحمل رسيده ام و ممكن است دست به خودكشي بزنم چگونه شروع كنم كه با حد اقل خسارت از شر اين بلاي زميني نجات پيدا كنم . ممنونشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۹:۴۱ صبح
پاسخ: اولين توصيه حقير به شما «صبر» است. تلاش كنيد صبور باشيد. در چنين شرايط دشواري تنها آرامش‌دهنده توكل به خداوند است. سعي نماييد ايمان خود را تقويت نماييد، با حضور در مراسم‌هايي چون دعاي توسل، دعاي ندبه، دعاي كميل كه هر هفته در مسجد محل برگزار مي‌شود. از خود بيرون بياييد، از درون خود خلاص شويد. براي خلاص شدن از «درون» نياز به فرافكني داريد، اما نه آن فرافكني كه به ديگران آسيب بزند، پس سعي كنيد بنويسيد، مثلاً يك وبلاگ گمنام درست كنيد و هر چه رخ داده بيرون بريزيد، كاغذ و قلم برداريد و بنويسيد و يا اگر نوشتن نمي‌توانيد يك ضبط كوچك يا ركوردر برداشته، يا حتي با موبايل، يك جاي خلوت گير بياوريد، تمام قصه را بازگو كرده و ضبط نماييد. لازم هم نيست دوباره گوش كنيد، اصلاً گوش نكنيد، فقط بگوييد و ضبط كنيد. وقت بيشتري را با دوستان خود بگذرانيد. در محافلي كه سالم باشند با رفقا به گفتگو نشينيد. از عالم و آدم و همه چيز صحبت كنيد. پس چه شد؟ حضور در مسجد، توكل بر خدا، صحبت با دوستان و بيرون ريختن ناملايمات و سختي‌ها در كاغذ يا وبلاگ يا نوار. اين كار شما را به سرعت ريكاوري نموده و از تصميم براي خودكشي كه يك عمل احمقانه و بچه‌گانه و نشانه ضعف و بدبختي و فلاكت انسان است نجات خواهد داد. خودكشي فعل كساني است كه در فلسفه خود هيچ نيروي ماورائي را قبول ندارند. خودكشي مال كفار و لائيك‌هايي چون نيچه و صادق هدايت و اين بيچارگان غريب بي‌خداست. مال من و شما نيست. اولين كاري كه مي‌كنيد خود را به دامن خدا برگردانيد و از اين بيچارگاني كه شما را به اين سختي انداخته‌اند خلاص كنيد. حالا... بعد از اين‌كه خود را ريكاوري نموده و بازيافتيد، وقت آن است كه پنهاني به وكيل مراجعه نماييد. اگر اميد اصلاح زوجه را داريد، مشاور خانواده، اما اگر نااميد هستيد از يك انسان‌نماي ديوسيرت، با وكيل مشورت كنيد. شايد ده بيست تومان وكيل بگيرد براي جلسه مشورت، ولي ارزشش را دارد. حضوري و با شنيدن شرايط شما قطعاً بهتر ميتواند شما را راهنمايي نمايد. وكيل همه‌جا هست، كافيست از خانه بيرون بياييد و در خيابان نزديك منزل خود قدم بزنيد و به تابلوها نظر افكنيد. موفق باشيد و بدانيد كه خدا ناظر و حاضر است به احوال من و شما. ياعلي
[حذف نام از پيام خصوصي]:
سلام
من درخواست الزام به تمكين داده ام
ميخواستم بدانم مراحل دادگاه چقدر طول ميكشد
چند ماه بعد از درخواست جلسه دادگاه تشكيل ميشود؟


جلسه در شوراي حل اختلاف فقط يك جلسه است يا چند جلسه طول ميكشد؟


جلسه دادگاه فقط يك جلسه است يا چند جلسه طول ميكشد؟
بين دو جلسه دادگاه چه مدت فاصله مي افتد؟


كلا چند ماه طول ميكشد دادگاه حكم نهايي خود را اعلام كند؟
با تشكر

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۹:۴۱ صبح
پاسخ: سلام. همه اين‌ها بستگي به آن مجتمع قضايي دارد كه شما مراجعه كرده‌ايد. قوانين دادرسي متأسفانه كاملاً منطبق بر «آئين دادرسي» نيست. معمولاً رؤساي مجتمع‌هاي خانواده براي خود راهكارها و مراحلي تعيين مي‌نمايند كه خاص خودشان است. ولي آن‌چه بنده در مجتمع شهيد قدوسي شهر قم ديده و اطلاع دارم، معمولاً شوراي حل اختلاف در همان يك جلسه و در كمتر از يك‌ساعت نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد. شورايي كه معمولاً متشكل از يك آقا و دو خانم است. شوراي حل اختلاف معمولاً يكي دو هفته‌اي وقت تعيين مي‌كند، ولي دادگاه شايد يك‌ماه طول بكشد تا نوبت شود. هر رأي هم كه صادر شود تا 20 روز فرصت درخواست تجديد نظر دارند هر دو طرف. مگر در آن احكامي كه قاضي ذيل آن بنويسد: «اين حكم قطعي است». نگران نباشيد، كار خانواده وقتي به دادگاه بيافتد، معمولاً يكي دو سالي گرفتار هستند! مگر اين‌كه طرفين با هم توافق كنند كه سريع مسأله را حل نمايند و جدا شوند! موفق باشيد.
مهدي: سلام من زنم بي اجازه رفته حدود يك هفته است و من اظهارنامه برايش فرستادم ايا به نظر شما الان بايد دادخواست عدم تمكين بدهم
سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱:۴۲ عصر
پاسخ: سلام برادر. شما بايد با يك وكيل مشورت فرماييد. تا آن‌جا كه بنده اطلاع دارم، اظهارنامه مي‌تواند اثبات نمايد كه شما ايشان را از خانه بيرون نكرده‌ايد. اما اگر ايشان عملياتي حقوقي و ناروا انجام دهد، مانند آوردن شاهدان دروغي، اگر بتواند نظر قاضي را برگرداند به اين‌كه شما از خانه ايشان را بيرون انداخته‌ايد، مي‌تواند بعداً به جرم عدم پرداخت نفقه شما را به حبس محكوم نمايند. لذا معمولاً در اين موارد شوهر اقدام به ثبت دادخواست الزام به تمكين مي‌نمايد، نه براي اين‌كه زن را برگرداند، زيرا با حكم الزام به تمكين هم نمي‌شود زن را وادار كرد به خانه بازگردد. بلكه فقط به اين جهت كه بعداً نتواند مدعي نفقه شود. البته اگر فكر مي‌كنيد مسأله با ريش‌سفيدي و مشورت و حكميت قابل حل است، پا به دادگاه گذاشتن سبب از دست رفتن روش‌هاي مصالحه سالم مي‌گردد. انتخاب روش بستگي به شناخت شما از خانواده همسر و شخص ايشان دارد. موفق باشيد. خدا ريشه اين اختلافات را كه در تهاجم فرهنگي و نابودي فرهنگ اسلامي است بخشكاند.
نت: مرسي خوب بودش
lvسه‌شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۲ - ۴:۱۵ عصر
پاسخ: تشكر.
علي ايماني: با عرض سلام خدمت شما.
فرموديد كه : قانوناً كسي مي‌تواند جهيزيه را ببرد كه شخص ثالث امين باشد. تو مي‌تواني نپذيري كه جهيزيه را به خانواده زوجه بدهي و شخص ثالثي را در نظر داشته باش.
ممنون ميشوم كه شماره قانون مستند اين مسئله را قيد فرمائيد.
تشكر ميكنم و سپاسگذارم
يكشنبه ۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵ صبح
پاسخ: متأسفانه من نيز مطالعات عميق حقوقي نداشته‌ام و اين مطالب را به صورت تجربي ياد گرفتم. قاضي خود در برگه دستور موقت بردن جهيزيه مي‌نويسد كه اموال بايد تا زمان دادرسي نزد شخص ثالث امين بماند، اما اينكه مستند به چه ماده حقوقي است بي‌اطلاعم. من خود وقتي گرفتار اين قضايا شدم، به دليل عدم اطلاع از قوانين حقوقي آسيب‌هاي زيادي متحمل شدم. پيشنهاد مي‌كنم وكيل بگيريد، حتي اگر خودتان وكيل باشيد!
سامان: سلام اينجانب كارشناس ارشد حقوق و زمينه تخصص حقير در دعاوي خانوادگي است بنده جهت دفاع از هر گونه ظلم و ستم در خقوق مردها آماده راهنمايي و مشاوره ميباشم و صد در صد حقوق مردان را از چنگال و تله قانوني زنها ميستانم
پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۵:۳۴ عصر
پاسخ: چه عمل پسنديده‌اي! خدا تو را جزاي خير دهاد. :)
SHIEH: آقا اصلا بهت نمياد اينقدر سنگين باشي
بعدهم توي قم باشيد و اين سن و مجرد عجيبه والا
پنج‌شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۱ - ۴:۲۳ عصر
پاسخ: شما به بزرگي خودتون ببخشيد!
بي پناه: يه سوال دارم از شما من حدود يك سال است نامزد هستم وشوهرم بعد از سه ماه قهر وبعد ازد رخواست نفقه برايم اظهارنامه دعوت به تمكين فرستاده درصورتي كه ماهنوز عروسي نكرده ايم ...سوال من اين است كه من بايد به ايشان چه جوابي بدهم خواهش مندم جواب من را بدهيد
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۴:۳۰ صبح
پاسخ: با عرض معذرت، بنده وكيل نيستم و نمي‌توانم كمكي به شما كنم. به سايت‌ها و گروه‌هاي مباحثاتي وكالت مراجعه فرماييد. من تنها تجربه خود را به نگارش درآورده‌ام و آن‌چه تجربه نكرده‌ام را كه نمي‌دانم!
بي پناه: من يك سوال دارم
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۴:۱۹ صبح
اتنلنتم۵۴۵: مثلا با شرح فرآيند دادرسي تمكين ميخواستين بنيادهاي خانواده رو محكم كنين يا به افراد فرصت طلب راه گريز از قانونو نشون بدين؟؟!!يكشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۲:۱۹ صبح
پاسخ: هيچكدوم، نه اولي و نه دومي، فقط ديدم شرايط دادگاه خيلي ظالمانه است، زيرا وكلا اين مطالب را مي‌دانند و مردم عادي بي‌خبرند، از اين رو كساني كه وكيل مي‌گيرند خيلي راحت ظلم مي‌كنند و به عدوان پيروز مي‌شوند. اين شد كه تصميم گرفتم اين اسرار را افشا كنم تا همگان بدانند و حداقل كساني كه وكيل ندارند هم مثل وكيل‌داران عمل كنند. اصل مطلب اين است كه اگر نمي‌تواني جلوي ظالم را بگيري، بايد مظلوم را تقويت كني كه خودش در برابر ظالم بايستد، همين! شما يه بار تشريف ببر دادگاه متوجه قضايا خودت مي‌شوي! :)
مجتبي:
با سلام خدمت شما، در قسمتي از مطالب مفيدتان راهكاري براي "تله تكمين" نشان داديد، حال سول من از شما دوست عزيز اين است كه آيا تمامي دادگاه هاي كشور -در صورت مواجه شدن زوج با تله تكمين- ملزم به اجراي مجدد حكم الزام به تمكين (البته با توجه به شرايط گفته شده در متن) مي باشند ؟ در شهرستان ما اجراي مجدد و از صفر دادخواست تمكين باب است ، با تشكريكشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۳:۴۴ عصر
پاسخ: اين مطلبي است كه به نظر مي‌رسد در اختيار مسئول اجراي احكام شعبه مربوطه است. شما به صورت خصوصي با مسئول اجراي احكام كه نامه كلانتري را به شما داده‌اند صحبت كنيد و از ايشان صادقانه راهنمايي بخواهيد. به طور طبيعي همان‌طور كه بنده نيز در متن اشاره كرده‌ام، اجراي احكام فقط تا لحظه ورود زوجه به خانه زوج مسئوليت دارد و پس از امضاي صورتجلسه توسط زوج ديگر پاسخگو نيست و طبيعتاً در صورت خروج زوجه بايد دوباره اقدام كرد. اما بنده خود در مورد مشابهي با مسئول اجراي احكام صحبت كردم و ايشان گفت من يك كارشناس مي‌فرستم تا نبود زوجه در خانه زوج را گواهي نمايد و اقدام متقضي خواهم كرد. نحوه صحبت اين مسئول به گونه‌اي بود كه گويا اين وظيفه ايشان نيست و دارد لطف مي‌كند! :)
ت: جهزيه الزامي ست از لحاظ شرعي؟
پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹ - ۹:۳۱ عصر
پاسخ: خير... حتي همين الآن در غالب كشورهاي عربي جهيزيه با زن نيست، لوازم منزل را مرد تهيه مي‌كند. دوستان عراقي ما همه همين‌طور ازدواج كرده‌اند. وقتي ازدواج كرده‌اند، مي‌گويند زن هيچ چيز با خود نياورده است، تنها خودش آمده و تمام لوازم را مرد تهيه كرده! البته ويل‌دورانت در «تاريخ تمدن» بحث جالبي در فلسفه جهيزيه آورده است. جهيزيه هديه‌اي بوده كه پدر دختر به داماد مي‌داده، در مقابل مهريه‌اي كه به صورت هديه از سوي داماد داده مي‌شده. البته اين‌كه عرض مي‌كنم در جلد «تمدن مشرق‌زمين» بيان شده است. توصيه مي‌كنم حتماً بخش «زن و خانواده» آن را بخوانيد. دبيرستان بودم كه بخش‌هاي زيادي از تاريخ ويل و آريل دورانت را خواندم. نمي‌گويم هر چه نوشته است حقيقت است، ولي ديد انسان را به گذشته بشر باز مي‌نمايد!
ت: اين مرورگر كه من دارم باهاش ميام موزيلا فاير فاكس است
پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹ - ۹:۱۹ عصر
پاسخ: نه... جسارت نباشد. بنده منظورم اين نبود كه اوپرا بوده است. عرضم اين بود كه مسأله اوپرا و فايرفاكس چندان مهم نيست. مسأله مهم فلوچارت است كه مايلم نظرات موافق و مخالف را بشنوم.
رها: درباره فلوچارت نظر بدهيد... اوپرا كه مهم نيست! :)
ميدونيد چيه واقعا در حالگيري استاديد بابا مسلمون اين مرورگر كه من دارم باهاش ميام موزيلا فاير فاكس است اصلا مي دوني چيه اپرا ست هر چي شما دوست داري همونه منو بگو براي اينكه شما را خوشحال كنم كلي زحمت كشيدم تا پيداش كردم ونصبش كردم
پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹ - ۹:۰۶ عصر
ت: من يك سوال دارم ايا مرد مي تواند در منزل را ببندد و مانع از خروج زوجه شود؟
پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹ - ۴:۰۲ عصر
پاسخ: شرعاً دارد و عرفاً و حقوقاً. سه مبناي مختلف دارند اين سه! شرعاً حق دارد. عرفاً خيلي كار زشتي است. حقوقاً هم اساساً «حكم الزام تمكين» اعلامي است و نه الزامي، برخلاف اين‌كه مهريه و جهيزيه الزامي است! يعني حتي اگر دادگاه هم حكم بدهد به ضرورت تمكين زوجه، باز هم هيچ قوه قهريه‌اي مجاز نيست كه زوجه را به زور داخل منزل زوج نگهدارد. در اين خصوص اين مطلب خواندني است: http://mhassani.mihanblog.com/post/76
صبر:
ميداني وقتي غافلگير ميكنندت و به خانه ات شبيخون ميزنند ديگر چندان به اين نمودارها نمي انديشي . فقط و فقط يك فكر در ذهنت ميماند كه مي داني و مي دانم چيست . پس من توصيه ميكنم حتي اگر زوچه قطعا هم طلاق ميخواهد باز هم به بردن جهاز قبل از صدور حكم طلاق طوافقي اقدام نكند والا قطعا تمام جواني زوجه خواهد سوخت كه اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير ...پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۳ عصر
پاسخ: حق گفتي... مي‌دانم و هر كه مبتلا شده مي‌داند. ولي غرض ترسيم واقعيت بود و حذر دادن از عواقب آن‌چه در نهايت رخ مي‌دهد. بيشتر هم اين‌كه، مردان ما بدانند با چه حوادثي روبه‌رو خواهند شد، اگر پايشان به موضوع حقوق باز شود! :)
ت: درست شده نمي شد نظر گذاشت
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۹ - ۶:۲۹ عصر
پاسخ: درباره فلوچارت نظر بدهيد... اوپرا كه مهم نيست! :)
دوستي آشنا و ايده پرداز: گفت: «طوري بيان كردي كه گويا فلوچارت آن را در ذهن داري!»
عجب! ايده دزدي تو روز دشمن!
حق ايده پرداز مرحوم رو حفظ نما برادر من...
بعععععععععععععععععله كه ما بي خبر نمي مونيم
خوب شد شخص خودمان پيشنهاديد كه بنويسي، حالا نوشتي خودت به ذهنت رسيد كه بنويسي... عجب روزگاريست
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۹ - ۶:۲۷ عصر
پاسخ: اِ... من كه گفتم تو گفتي... يه بار ديگه متن رو ببين: {گفت: «پس چرا اين كار را با دادگاه نمي‌كني؟ نمي‌بيني خيلي‌ها گرفتار مي‌شوند و بي‌اطلاع؟} خب ضمير «هو» مستتر در «گفت» به تو باز مي‌گردد. چرا تهمت دزدي حقوق معنوي مي‌زني اخوي ؛) تازه اين ايده‌دهنده گرامي هنوز مرحوم نشده و زنده است! ايده را شما دادي، ولي فلوچارتشو كه خودم طراحي كردم، عزيزم! إن‌شاءالله فردا صبح مي‌بينمت و بيشتر صحبت مي‌كنيم.
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر18نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN