به نام خدا

شناساگرهاي يك مركز براي توليد بانك اطلاعات مراكز

نوع نوشته: تحليل و آناليز
براي: جامعه مدرسين حوزه علميه قم
تاريخ نگارش: دي ۱۳۹۱ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
يك نمودار كه شناسه‌هاي اصلي معرفي يك مركز را در سه دسته: شناسنامه، نشاني‌ها و معرفي ارائه نموده و شناسه‌هاي كاربردي آن را در دو بخش: دروني و بيروني به تفصيل ذكر كرده است.
براي معماري اطلاعات بايد چه كنيم؟ اگر بخواهيم حجم زيادي از اطلاعات را در يك موضوع خاصّ جمع نماييم، چه داده‌هايي را بايد بجوييم؟ خيلي خاصّ: اگر بخواهيم اطلاعات مراكز را در يك بانك تجميع كنيم، راهش چيست؟ اين‌ها پرسش‌هايي‌ست كه از سوي نماينده كارفرما مطرح شد. اصرار هم داشتند كه به نحوي جامع و مانع لحاظ گردد. از اين رو، تفلسفي حول آن كردم و اولين تقسيم خود را اين قرار دادم: ما دو نوع داده درباره هر مركز مي‌طلبيم؛ آن‌چه او را بشناساند و آن‌چه او را بنماياند. در شناختن، اطلاعاتي هويّتي لازم است و در نماياندن، گزاره‌هايي كه به تفصيل كاركردها و توانمندي‌هاي مركز را نشان دهد. شناختن به شناسنامه و نشاني‌هاي ارتباطي و معرفي‌هايي كه مركز، خود معمولاً ارائه مي‌نمايد حاصل مي‌آيد. اما نماياندن نوعي قضاوت است. قضاوتي كه به دو ساحت درون و بيرون مركز تعلق مي‌گيرد؛‌ روابط دروني و روابط بيروني. ساختار مركز، منابعي كه در اختيار دارد و سرمايه‌اي كه به كار انداخته، درون آن را ترسيم مي‌كند. ارتباط با ساير مراكز و افراد و محصولاتي كه توليد مي‌كند نيز بيرون آن را. همين ارتباطات و محصولات هنگامي كه تبديل به برنامه آتي مي‌شوند نيز يك گزينه ديگر در توصيف نماي بيروني مركز در نظر گرفته شدند. بدين‌ترتيب نموداري حاصل گشت كه مشاهده مي‌نماييد. سپس بر اساس اين نمودار فرم و فيلدهاي اطلاعاتي مورد نياز طراحي شده و آماده جمع‌آوري داده گرديد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۸۵۹ بار
ذيلاً آن‌چه قلباً مي‌پنداريد كتباً بنگاريد. حكماً دانستن آن ياري‌گر خواهد بود مرمرا:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1246با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN