به نام خدا

دبيرخانه علمي - فرهنگي

نوع نوشته: طرح سازمان
براي: جامعه مدرسين حوزه علميه قم
تاريخ نگارش: بهمن ۱۳۹۲ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲۰
بيان ساختار سازماني و شرح وظايف نهاد مزبور است كه در شش عنوان اصلي ارائه شده: معرفي سند، وظايف نهادي، گردش كار اجمالي، نهادهاي مرتبط، ساختار سازماني و شرح وظايف عناصر سازماني.
در توليد اين سند از يك روش كاملاً جديد استفاده شده است، مدلي در توليد ساختار سازماني كه آن را DRL گويند. اين مدل مبتني بر سه محور «وظايف، روابط و رهبري»ست. بدين نحو كه براي دستيابي به ساختار سازماني كه بدان نياز داريم، ابتدا ورودي‌ها و خروجي‌هاي سازمان را ثبت مي‌كنيم، چيزي شبيه به نمودار dfd كه در حقيقت سازمان را در مقياسي بزرگ‌تر و در تعامل با ساير نهادها نشان مي‌دهد. براي تبديل ورودي‌ها به خروجي‌ها نيز عملگرهاي داخلي و خارجي سازمان را شناسايي مي‌نماييم، يعني تمامي عناصر مفهومي مؤثر در توليد محصولات. عملگرهاي داخلي به ما «وظايف» درون سازمان را مي‌دهند و از تركيب عملگرهاي خارجي با طرف‌هاي ورودي و خروجي سازمان به «روابط» بيروني دست مي‌يابيم. اكنون به سراغ «رهبري» سازمان مي‌رويم؛ عناصري كه بايد روند صحيح «وظايف» و «روابط» را كنترل نموده و هدايت كنند. بر اساس اين مدل (كه اگر راستش را بگويم، احتمالاً خودم آن را ابداع كرده‌ام :) معتقد مي‌شويم كه هر عنصر از ساختار سازماني لزوماً يا وظيفه‌اي را بر عهده دارد، يا ارتباطي را برقرار مي‌نمايد و يا هدايت و رهبري را به دست گرفته است. دبيرخانه مذكور با اين مدل تحليل شده و ساختار سازماني آن طراحي گشت. اگر چه در نهايت آن‌چه واقع شد و مورد تصويب مديران مربوطه قرار گرفت چيزي جز اين پيشنهادي بود كه حقير ارائه نمود!
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۱۷۱ بار
نظرتان را شخصاً مي‌خوانم. پس آن‌چه مي‌پنداريد ذيلاً بنگاريد لطفاً، به قصد اصلاح اشتباهاتم:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1304با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN