به نام خدا

در پارسي‌بلاگكيك يا بستني؟

جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۵:۰۰ صبح

خودش مي‌گفت: «كيك‌بستني»
با ساكني روي دومين كاف!

در كلاس ياد گرفته
دوره كيك‌پزي كه رفته
من نخوردم
فقط ديدم

كيكي مخصوص
چيد
كف و اطراف قالب را
و بستني ريخت
و گذاشت تا سفت شود
در فريزرمن نخوردم
بچه‌ها خوردند و دوست داشتند
اين نوع جديد از
«بستني نوني» را
من كه اين نام را ترجيح دادم!

تركيب كلمات مهم است
ترتيب آن‌ها
وقتي اول «كيك» را مي‌آوريم
كيك اصلي مي‌شود
بستني فرعي
يعني
كيكي كه در آن بستني استفاده شده

اما
اگر «بستني» را مقدّم كنيم
بستني اصل مي‌شود
كيك بودن
مي‌شود نوعي از آن
نوعي از بستني
نوعي بستني كه شبيه به كيك است
«بستني‌ كيكي»

در مضاف و مضافٌ‌اليه
در موصوف و صفت
جاي كلمات مهم است
در معنا تأثير مي‌گذارد
كيك‌بستني غلط است
اين كه مريم پخت كيك‌بستني نيست
از نظر فلسفي!


مطلب بعدي: ماهواره بر مطلب قبلي: اف چهار

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN